Стан, структура і тенденції розвитку основних лісових формацій Косівщини

  • V. Losyuk Національний природний парк «Гуцульщина»
  • О. Pogribnyy Національний природний парк «Гуцульщина»
  • Iu. Debryniuk Національний лісотехнічний університет України
Ключові слова: лісовий фонд, таксаційні показники, лісові формації, субформації, стан, структура, природне поновлення

Анотація

Наведено характеристику лісового фонду Косівщини (Івано-Франківська обл.). Зазначено перевагу за площею середньовікових і пристигаючих листяних лісів у регіоні. Встановлено, що найвищі показники бонітету та повноти характерні для лісових насаджень НПП «Гуцульщина», а найнижчі – для РП «Райагроліс». За результатами багаторічних спостережень (2005-2015 рр.) визначено динаміку стану, структури, природного поновлення основних лісових формацій регіону. Встановлено зменшення кількості дерев, запасу деревини і повноти впродовж досліджуваного періоду, але водночас – збільшення середніх діаметра і висоти, а також запасу сухостійної деревини. Природне поновлення має тенденцію до збільшення густоти і є достатнім для відновлення корінних деревостанів, за винятком дібров, де для відновлення насаджень дуба звичайного потрібно додатково здійснювати лісокультурні заходи.

Посилання

Національний природний парк «Гуцульщина»: моногр. / [Пророчук В.В., Стефурак Ю.П., Брусак В.П. та ін.]. – Львів: НФК «Карти і атласи», 2013. – 408 с.
Відновлення корінних природних комплексів Косівщини: моногр. / [Шпарик Ю.С., Стефурак Ю.П., Лосюк В.П. та ін.]. – Косів: ПП «Писаний камінь», 2015. – 272 с.
Лосюк В.П. Стан і структура основних лісових формацій НПП «Гуцульщина» / В.П. Лосюк // Наук. вісник НУБіП України. Серія «Лісівництво та декоративне садівництво». – К.: ВЦ НУБІП України, 2014. – Вип. 198. – Ч. 2. – С. 44-52.
Шпарик Ю.С. Структура, стан, динаміка бучин НПП «Гуцульщина» / Ю.С. Шпарик, В.П. Лосюк // Наук. вісник Національного лісотехн. ун-ту України: зб. наук.-техн. праць. ¬– 2014. – Вип. 24.7. – С. 8-14.
Голубец М.А. Ельники Украинских Карпат: моногр. / Голубець М.А. – К.: Наук. думка, 1978. – 262 с.
Парпан Т.В. Структура, стан і динаміка чистих ялинових лісів Косівщини / Т.В. Парпан, Ю.С. Шпарик, В.П. Лосюк // Ліс. журн. – 2011. – № 2. – С. 19-23.
Рослинність УРСР. Ліси УРСР: моногр. / [Поварніцин В.О., М’якушко В.К., Голубець М.А. та ін.]; за ред. проф. Є.М. Брадіс. – К.: Наук. думка, 1971. – 460 с.
Шпарик Ю.С. Структура і стан деревостанів ялиці білої на Косівщині / Ю.С. Шпарик, В.П. Лосюк // Наук. вісник Національного лісотехн. ун-ту України: зб. наук.-техн. праць. – 2009. – № 19.5. – С. 42-48.
Стойко С.М. Дубові ліси Українських Карпат: екологічні особливості, відтворення, охорона: моногр. / Стойко С.М. – Львів, 2009. – 220 с.
Шпарик Ю.С. Структура і стан дібров Косівщини / Ю.С. Шпарик, В.П. Лосюк // Лісівництво і агролісомеліорація: зб. наук. праць. – 2012. – Вип. 120. – С. 31-36.
Праліси та старовікові ліси Національного природного парку «Гуцульщина» / О.О. Погрібний, Ю.П. Стефурак, В.В. Пророчук [та ін.] // Наук. вісник Національного лісотехн. ун-ту України: зб. наук.-техн. праць. – 2015. – Вип. 25.10. – С. 87-97.
Засади сталого розвитку Косівщини: моногр. / [Гуцуляк Г.Д., Парпан В.І., Лосюк В.П. та ін.]; під ред. Г.Д. Гуцуляка. – Чернівці: Прут, 2005. – 205 с.
Лісові екосистеми Національних природних парків Карпатського регіону: сучасний стан та перспективи розвитку / В.І. Парпан, Ю.С. Шпарик, В.П. Лосюк [та ін.] // Зб.: «Українознавчі студії». – Івано-Франківськ: вид-во Прикарпатського ун-ту, 2012-2013. – Вип. 13-14. – С. 353-363.
Всихання ялинників на північно-східному мегасхилі Українських Карпат / Ю.С. Шпарик, Т.В. Парпан, П.Я. Слободян [та ін.] // Наук. вісник Національного лісотехн. ун-ту України: зб. наук.-техн. праць. – 2013. – Вип. 23.5. – С. 141-147.
Дебринюк Ю.М. Всихання смерекових лісів як наслідок кліматичних змін / Ю.М. Дебринюк // Праці наук. товариства ім. Шевченка: матеріали Косівського осередку НТШ [Краєзнавство]. – 2010. – Т. ІІІ. – С. 163-171.
Дебринюк Ю.М. Всихання смерекових лісів: причини та наслідки / Ю.М. Дебринюк / Наук. вісник Національного лісотехн. ун-ту України «Урбанізаційні процеси в гірських ландшафтах і шляхи їхнього регулювання»: зб. наук.-техн. праць. – 2011. – Вип. 21.16. – С. 32-38.
Опубліковано
2018-01-08