ДО ПИТАННЯ ПРО ОЦІНКУ ЄМНОСТІ МІСЦЬ ЗРОСТАННЯ

  • Vladyslav Kvitnytskaya Нікітський ботанічний сад
  • Oleksandra Kvitnytskaya Нікітський ботанічний сад
Ключові слова: ємність місць зростання, фактори середовища, градієнт, градація

Анотація

Ефективність оптимізації середовища проживання залежить від правиль­ності вибору стабілізуючих елементів. Запропонований підхід дає змогу з високою вірогідністю оцінити ємність місць зростання, визначити щільність упаковки видів на градієнтах факторів середовища та загальні тенденції реалізації ресурсів. Основною вимогою є повний облік видів рослин на майданчику геоботанічного опису з рекомендованою для конкретного фітоценозу площею. Важливою умовою використання бази даних є адаптація її до місцевих умов середовища, особливо – за факторами-умовами.

Посилання

1. Джиллер П. Структура сообществ и экологическая ниша / Джиллер П. – М.: Мир, 1988. – 182 с.
2. Корженевский В.В. Об одном простом способе интерпретации экологических шкал / В.В. Корженевский // Экология. – 1990. – № 6. – С. 60-63.
3. Работнов Т.А. Актуальные вопросы экологии растений / Сб. науч. тр. «Итоги науки и техники. ВИНИТИ АН СССР. Сер. Ботаника». // Т.А. Работнов. – 1979. – №3. – С. 5-71.
Опубліковано
2019-12-26
Розділ
ЛІСОЗНАВСТВО ТА ЛІСІВНИЦТВО