ТРЕТИННЕ СПІВВІДНОШЕННЯ СТАТІ У ГІБРИДНИХ КОМБІНАЦІЯХ ТОПОЛЬ

  • Ivan Vasylenko Білоцерківський національний аграрний університет
  • Larysa Filipova Білоцерківський національний аграрний університет
  • Yaroslav Fuchylo Національний університет біоресурсів і природокористування України
Ключові слова: тополі, співвідношення, стать, гібридні комбінації, розміри, фенологічні фази

Анотація

Встановлено, що у третинному співвідношенні гібридних комбінацій тополь підродів Leuсe та Eupopulus чоловічі рослини переважають жіночі за кількістю особин на 27-66%, незалежно від систематичного положення батьківських видів. Чоловічі дерева достовірно перевищують жіночі за висотою та діаметром стовбура, а жіночіхарактеризуються ширшими кронами.

Фенологічні фази розпускання та опадання листя на жіночих особинах настають на 2-4 дні раніше, ніж на чоловічих.

Посилання

1. Василенко И.Д. Третичное соотношение пола у тополей / Тезисы докл. научн. конф. „Вопросы лесного х-ва и агролесомелиорации” [Харьков, 1969] // И.Д. Василенко. – Харьков, 1969. – С. 38-40.
2. Василенко І.Д. Третинне співвідношення статі у природних видів тополь / І.Д. Василенко // Наук. вісник Нац. лісотех. ун-ту України : зб. наук.-техн. праць. – 2007. – Вип. 17.7. – С. 26-32.
3. Джапаридзе Л.И. Пол у растений : моногр. / Джапаридзе Л.И. – Тбилиси, 1965. – Ч. ІІ. – 372 с.
4. Львова И.Н. Пол у растений : моногр. / Львова И.Н. – М.: МГУ. – 1963. – 289 с.
5. Макаров С.Н. Половые различия у растений по вегетативным и биологическим признакам / С.Н. Макаров // Бюлл. Главн. бот. сада. – М. : Наука, 1954. – Вып. 17. – С. 91-93.
6. Минина Е.Г. Значение возраста для определения пола у растений / Е.Г. Минина // Докл. АН СССР. – М.: АН СССР. – 1949. – Т. 64. – № 3. – С. 114-117.
7. Рыжков В.Л. Некоторые проблемы генетики пола / В.Л. Рыжков // Генетика. – 1936. – № 2. – С. 52-55.
8. Старова Н.В. Межвидовая гибридизация тополей и гетерозис / Н.В. Старова // Лесоводство и агролесомелиорация : сб. науч. тр. – 1977. – Вып. 48. – С. 52-57.
9. Якушенко И.К. Отличительные признаки пола у тополя канадского / И.К. Якушенко // Бюлл. НТИ БелНИИЛХ. – Минск, 1958. – № 3. – С. 72-74.
Опубліковано
2019-12-26
Розділ
ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ, ФІТОМЕЛІОРАЦІЯ, СЕЛЕКЦІЯ І ГЕНЕТИКА