ОСОБЛИВОСТІ КУЛЬТИВУВАННЯ НАСАДЖЕНЬ З УЧАСТЮ ВИДІВ РОДУ ULMUS L. У ЗАХІДНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

  • Yurii Debrynyuk Національний лісотехнічний університет України
  • Ihor Skol`skyy Національний лісотехнічний університет України
Ключові слова: в’язи, голландська хвороба, лісові культури, способи та схеми змішування

Анотація

Досліджено особливості вирощування видів роду Umus L. у лісових культурах і шляхи підвищення їх стійкості до голландської хвороби  залежно від різних технологічних аспектів створення та вирощування насаджень, а також взаємодії з іншими породами під час сумісного зростання. У високоповнотних насадженнях, а також розташованих у захищених від морозів місцеположеннях, в’язи не мають морозобійних тріщин, і є стійкими до голландської хвороби. Під час створення лісових культур в’язи потрібно вводити окремими садивними місцями з відстанню між ними в 6-8 м, щоб запобігти сильному зрощенню коріння. В окремих регіонах України (Прикарпаття, Українські Карпати) голландська хвороба в’язів практично не проявляється. Загалом, в сучасний період спостерігається зниження інтенсивності поширення голландської хвороби та ураження нею в’язових насаджень.

Посилання

1. Анучин Н.П. Лесная таксация : учебник [для студ. высш. учеб. за-вед.]; – 5-е изд., доп. / Анучин Н.П. – М.: Лесн. пром-сть, 1982. – 552 с.
2. Воробьев Д.В. Экологические основы лесовыращивания / Д.В. Воробьев, Б.Ф. Остапенко. – Харьков: УкрНИИЛХА, 1981. – 123 с.
3. Герушинський З.Ю. Типологія лісів Українських Карпат : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Герушинський З.Ю. – Львів: Піраміда, 1996. – 208 с.
4. Калінін М.І. Теоретичні основи лісових меліорацій : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / М.І. Калінін, О.С. Мельник. – Львів: Світ, 1991. – 262 с.
5. Остапенко Б.Ф. Лісова типологія : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Б.Ф. Остапенко, В.П. Ткач. – Харків: вид-во Харків. держ. аграр. ун-ту ім. В.В.Докучаєва, 2002. – 204 с.
6. Остапенко Б.Ф. Типологічна різноманітність лісів України. Зона ши-роколистяних лісів : моногр. / Остапенко Б.Ф., Федець І.П., Пастернак В.П. – Харків: Харків. держ. аграр. у-нт, 1998. – 127 с.
7. ОСТ 56-69-83. Пробные площади лесоустроительные. Методы закладки. – М.: ЦБНТИлесхоз, 1984. – 60 с.
8. Свириденко В.Є. Лісівництво : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / Свириденко В.Є., Бабіч, Киричок Л.С. – К.: Арістей, 2005. – 544 с.
9. Скольський І.М. Ріст і життєздатність в’яза шорсткого у вологих грудах Опілля / І.М. Скольський // Наук. вісник Нац. лісотех. ун-ту України : зб. наук.-техн. праць. – 2008. – Вип. 18.7. – С.104-109.
10. Цурик Є.І. Таксаційні показники й будова насаджень : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Цурик Є.І. – Львів: УкрДЛТУ, 2001. – 360 с.
11. Шевченко С.В. Снижение вредности голландской болезни ильмовых на западе Украинской ССР / С.В. Шевченко // Организация лесохозяйственного производства, охрана и защита леса. Экпресс-информация. – 1987. – Вып. 3. – С. 13-15.
Опубліковано
2019-12-26
Розділ
ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ, ФІТОМЕЛІОРАЦІЯ, СЕЛЕКЦІЯ І ГЕНЕТИКА