Наукові засади променево-конвективного теплообміну в процесі формування світлового режиму лісу

  • I. Ozarkiv Національний лісотехнічний університет України
  • O. Derech Національний лісотехнічний університет України
Ключові слова: пряме і розсіяне сонячне випромінювання, середня температура повітря, рослинний покрив, терморадіаційний режим, умови вільної конвекції, смуги поглинання, фотони, фітомаса, деревостан

Анотація

Утворення органічної речовини визначається складною сукупністю дії абіотичних і біотичних чинників, які залежать від інтенсивності, спектрального складу і густини потоків сонячного випромінювання, а також від спектральних коефіцієнтів відбивання, пропускання і поглинання надхідного сонячного випромінювання. Тому великої ваги набуває величина енергії сонячної радіації, яка надійшла за відповідний проміжок часу із відповідною середньою температурою вегетації. Доведено, що енергія сонячного випромінювання залежить від енергії фотонів поглинання хлорофілу і вимагає знання смуг поглинання фітомасою деревостану.

Наведено карту сонячного випромінювання для  Львова, його мінливість упродовж доби та місяця. Наведено формули для визначення конвективного складника терморадіаційно-конвективного теплообміну.

Посилання

Алексеев В.А. Световой режым леса: моногр. / Алексеев В.А. – Л. : Наука, 1975. – 228 с.
Руднев Н.И. Радиационный баланс леса: моногр. / Руднев Н.И. – М.: Наука, 1977. – 126 с.
Методика розрахунку складових теплового режиму лісу / О.І. Озарків, Л.І. Копій, І.П.Тереля, М.В. Чернявський // Наук. вісник Національного лісотехн. ун-ту України: зб. наук.-техн. праць. – 2012. – Вип. 22.12. – С. 48-55.
Копій Л.І. Фотобіологічна дія сонячного випромінювання на лісові насадження / Л.І. Копій, О.І. Озарків, І.П. Тереля // Наук. вісник Національного лісотехн. ун-ту України: зб. наук.-техн. праць. – 2012. – Вип. 22.5. – С. 72-78.
Копій Л.І. Аналіз фотометричних та спектроскопічних досліджень живих листків рослин / Л.І. Копій, О.І. Озарків, І.П. Тереля // Наук. вісник Національного лісотехн. ун-ту України: зб. наук.-техн. праць. – 2012. – Вип. 22.6. – С. 50-56.
Дерех О.І. Діелектричні показники дерев дуба і бука на ділянках різних стадій дигресії зеленої зони Львова / О.І. Дерех // Наук. вісник Національного лісотехн. ун-ту України: зб. наук.-техн. праць. – 2014. – Вип. 24.8. – С. 119-124.
Озарків О.І. Особливості визначення показників поглинання та розсіювання сонячного випромінювання в слабко поглинальних середовищах / О.І. Озарків, Л.І. Копій, І.П. Тереля // Наук. вісник Національного лісотехн. ун-ту України: зб. наук.-техн. праць. – 2012. – Вип. 22.13. – С. 93-97.
Дерех О.І. Терморадіаційні характеристики клімату та їх екологічний зв'язок із фітоценозом / О.І. Дерех // Наук. вісник Національного лісотехн. ун-ту України: зб. наук.-техн. праць. – 2013. – Вип. 23.2. – С. 141-145.
Застосування сонячної енергії у житловому господарстві та деревообробці: моногр. / [Озарків І.М., Криницький Г.Т., Озарків О.І. та ін.]. – Львів: НВФ «Українські технології», 2012. – 338 с.
Лісовиробничий комплекс: екологічні аспекти: наук. видання / [Озарків І.М., Адамовський М.Г., Максимів В.М. та ін. ]. – Львів: ЗУКЦ, 2014. – 264 с.
Нетрадиційні джерела енергії: теорія і практика: моногр. / [Мисак Й.С., Озарків І.М., Адамовський М.Г. та ін.]. – Львів: НВФ «Українські технології», 2013. – 356 с.
Копій Л.І. Дослідження процесів поглинання та розсіювання сонячного випромінювання листками рослин / Л.І. Копій, О.І. Озарків // Наук. праці Лісівничої акад. наук України: зб. наук. праць. – 2012. – Вип. 10. – С. 166-171.
Дерех О.І. Терморадіаційні характеристики клімату та їх екологічний зв’язок з фітоценозом / О.І. Дерех // Наук. вісник Національного лісотехн. ун-ту України: зб. наук.-техн. праць. – 2013. – Вип. 23.2. – С. 141-145.
Опубліковано
2018-01-08