СТРАТЕГІЯ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ В КОНТЕКСТІ «ОЗЕЛЕНЕННЯ» СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ І ПОДОЛАННЯ ГЛОБАЛЬНИХ ЕКОЛОГІЧНИХ ЗАГРОЗ

  • Ihor Synyakevych Національний лісотехнічний університет України
Ключові слова: стратегія екологізації суспільного розвитку, глобальні екологічні загрози, принципи екологізації, антиглобалістський рух

Анотація

Розглянуто стратегію екологізації суспільного розвитку, особливості екологізації освіти і науки з метою забезпечення «озеленення» світової економіки і подолання глобальних екологічних загроз. Процес екологізації суспільного розвитку розглянуто в контексті таких принципів: екологізації всіх сфер суспільного розвитку; екологізації інструментів галузевих політик; трансформації інструментів економічної політики в інструменти екологічної політики; пріоритетності подолання глобальних екологічних загроз і зміцнення екологічної безпеки; дотримання теоретично обґрунтованих і законодавчо визнаних принципів екологічної політики; узгодженості принципів екологічної політики зі стратегією екологізації суспільного розвитку. Теоретично обґрунтовано необхідність моральної і інформаційної підтримки антиглобалістського організованого руху.

Посилання

1. Бауман З. Глобалізація: наслідки для людини і суспільства / Бауман З. – К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2008. – 111 с.
2. Гарднер Г. Завдання зустрічі в Йоганнесбурзі: зробити світ безпечні-шим / Гарднер. Г. – К.: Інтелсфера, 2002. – С.3-25.
3. Глобальні зміни світу – 2025: Доповідь Національної розвідувальної ради США. – Львів: Літопис, 2010. – 188 с.
4. Дейлі Г. Поза зростанням: економічна теорія сталого розвитку / Дейлі Г. – К.: Інтелсфера, 2000. – 312 с.
5. Закиянов Д. Дурбан продлил Киото /Д. Закиянов//Экономические известия, №220, 12декабря 2011. //http://www.server.s202.org.ua/digest/Durban_ prodlil_Kioto.html.
6. Курик М. Вийти з екологічного дефолту. Які проблеми повстали пе-ред Україною криза цивілізацій ХХІ століття / М. Курик // День. – 2011. – №183. – С.6.
7. Кульчицький Я. Сучасні економічні системи в умовах екологізації та глобалізації : моногр. / Кульчицький Я. – Львів: Ліга-Прес, 2011. – 687 с.
8. Синякевич І.М. Екологічна політика : моногр. / Синякевич І.М. – Львів: ЗУКЦ, 2011. – 332 с.
9. Синякевич І. Стратегія подолання глобальних екологічних загроз / І. Синякевич // Економіка України. – 2011. – №12. – С.66-77.
10. Синякевич І.М. Екологізація суспільного розвитку як інструмент подолання глобальних екологічних загроз / Матеріали другого туру Всеукраїнської науково-практичної конференції «Україна: Схід-Захід – проблеми сталого розвитку» [м. Львів, 24-25 листопада 2011 р.] // І.М.Синякевич. – Львів: НЛТУ України, 2011. ¬–Т. 2. – С.177-179.
11. Стігліц Д. Глобалізація та її тягар / Стігліц Д. – К.: Видавничий дім «КМ Академія», 2003. – 252 с.
12. Штауверманн П.Д. Международные конфликты, вызванные изменением климата / П.Д. Штауверманн // Экологические конфликты в современной системе природопользования. – Сумы: Университетская книга, 2010. – С. 62-67.
Опубліковано
2019-12-26
Розділ
ЕКОЛОГІЯ ТА ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНА СПРАВА