ЛІСОВІ ТА ЗАПОВІДНІ СКЛАДОВІ СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ЕКОМЕРЕЖІ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

  • Volodymyr Solodkyy Чернівецький національний університет України ім. Ю. Федьковича
  • Vitaliy Lavrov Білоцерківський національний аграрний університет
  • Volodymyr Sivak Чернівецький національний університет України ім. Ю. Федьковича
  • Serhiy Robulets Державна Екологічна інспекція у Чернівецькій області
Ключові слова: лісовий фонд, природно-заповідний фонд, екомережа, структурні елементи екомережі, складові екомережі, сталий розвиток регіону

Анотація

Висвітлено домінуючу роль лісів та природно-заповідних територій у формуванні екомережі Буковини, що забезпечує збереження найбільш цінних і типових компонентів ландшафтного та біологічного різноманіття. Показано, що переорієнтація природокористування на екологічно прийнятні норми антропогенних навантажень на довкілля створює умови для зміцнення стійкості складових екомережі як екосистем, підвищення їхньої еколого-ресурсної ролі – базових засад переходу до сталого розвитку Чернівецької області.

Посилання

1. Голубець М.А. Екологічний потенціал наземних екосистем / Голубець М.А., Марискевич О.Г., Крок О.Б. та ін. – Львів: Поллі, 2003. – 180 с.
2. Дідух Я.П. Класифікація екосистем – імператив національної екомережі (ЕСОNЕТ) України / Я.П. Дідух, Ю.Р. Шеляг-Сосонко // Укр. ботан. журн. – 2001. – Т. 58. – № 4. – С. 450-458.
3. Екологічний паспорт Чернівецької області. – Чернівці: Зелена Буковина, 2010. – 288 с.
4. Закон України «Про екологічну мережу України» // Збірник законодав-чих актів України про охорону навколишнього природного середовища. – Чернівці: Зелена Буковина, 2005. –Т.10. – С. 559-563.
5. Збірник законодавчих актів з охорони, захисту, використання та відтворення лісів України. – Чернівці: Зелена Буковина, 2011. – 256 с.
6. Масікевич Ю.Г. Деякі аспекти формування екологічної мережі Черніве-цької області в розвитку національної екологічної мережі України / Масікевич Ю.Г., Буджак В.В., Чорней І.І., Солодкий В.Д. та ін. // Екологія та ноосферологія. – 2005. – Т.16. – № 3-4. – С. 33-39.
7. Рамкова Конвенція про охорону та сталий розвиток Карпат // Жива Україна. – 2004. – № 4-5. – С. 7-10.
8. Солодкий В.Д. Лісогосподарські аспекти вдосконалення програми ком-плексного протипаводкового захисту Буковинських Карпат / В.Д. Солодкий // Аг-роекологічний журнал. – 2010. – № 2. – С. 17-20.
9. Солодкий В.Д. Роль просторових досліджень у імплементації вимог Кар-патської конвенції / В.Д. Солодкий // Наук. вісник Нац. лісотех. ун-ту України : зб. наук.-техн. праць. – 2010. – Вип. 20.11. – С.29-33.
10. Солодкий В.Д. Основи заповідної справи : навч. посібник [для студ. вищ. навч. закл.] (видання друге) / Солодкий В.Д. – Чернівці: Зелена Буковина, 2012. – 300 с.
11. Солодкий В.Д. Ліси Буковини: Буковинські Карпати та Передкарпаття : моногр. / Солодкий В.Д. – Чернівці: Зелена Буковина, 2012. – 320 с.
12. Furdychko O.I. Implementation of Carpathian Convention provisions in Bu-kovinian Carpathians / O.I. Furdychko, V.D. Solodky // S4C Science for the Carpathi-ans Newsflash, January, 2009. – P.3.
Опубліковано
2019-12-26
Розділ
ЕКОЛОГІЯ ТА ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНА СПРАВА