ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ ЕКСТРАПОЛЯЦІЇ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ОБ-ЛІКУ РЕСУРСІВ ВИДІВ ЛІКАРСЬКИХ ТА ХАРЧОВИХ РОСЛИН

  • Vasyl Parpan Український науково-дослідний інститут гірського лісівництва імені П. С. Пастернака
  • Valentyna Minarchenko Інститут ботаніки імені М. Г. Холодного
  • Maria Buskanyuk Український державний конструкторсько-технологічний інститут транспорту
Ключові слова: метод екстраполяції, оцінка ресурсів, лікарські та харчові рослини

Анотація

Метод екстраполяції ресурсних показників видів лікарських та харчових рослин під час обліку їхніх ресурсів є в край необхідним для проведення лісовпорядкування. Для екстраполяції пропонуємо використовувати статистично достовірні дані ресурсної значущості популяцій лікарських та харчових рослин у конкретному регіоні. Площу угідь, на яких певний вид має ресурсну значущість, визначають на основі даних про еколого-ценотичну приуроченість модельних видів; лісо- та землевпорядних матеріалів;навігаційних приладів. Встановлені базові ресурсні характеристики Arnica montana L., Mentha longifolia L., Hypericum sp., Potentilla erecta Rausch., Rubus hirtus Waldst.et Kit., R. idaeus L., Vaccinium myrtillus L., V. vitis-idaea L. для обліку їх ресурсів методом екстраполяції в Українських Карпатах.

Посилання

1. Борисова Н.А. Методические указания по учету запасов и составлению карт распространения лекарственных растений / Борисова Н. А. – Л., 1961. – С. 11-44.
2. Будрюнене Д.К. Динамика ценопопуляций Vaccinium vitis-idaea L. при сменах сосняков брусничных и бруснично-черничных в Литовской ССР / Д.К. Будрюнене, А.К. Климавичюте, Р.В. Даубарас // Растит. ресурсы. – 1987. – Т. 23. – Вып. 2. – С. 196-203.
3. Гонтарь Э.М. Продуктивность и состояние ценопопуляций Hypericum perforatum (Республика Алтай и некоторые области Казахстана) / Э.М. Гонтарь // Растит. ресурсы. – 2000. – Т. 36. – Вып. 3. – С. 19-26.
4. Ильина JI.H. Географические проблемы биоресурсоведения / Ильина Л.Н. – Л.: Наука, 1982. – 189 с.
5. Крылова И.Л. Составление расчетных таблиц для оценки урожайности лекарственных растений по проективному покрытию / И.Л. Крылова, В.К. Капорова // Растит. ресурсы. – 1992. – Т. 28. – Вып. 3. – С. 141-157.
6. Мінарченко В.М. Методика обліку рослинних ресурсів / В.М. Мінар-ченко, О.М. Мінарченко. – К.: ПП Вірлен, 2004. – 40 с.
7. Юдина В.Ф. Влияние заготовок сырья на состояние зарослей лекарственных растений в лесной зоне СССР / В.Ф. Юдина // Растит. ресурсы. – 1987. – Т. 23. – Вып. 3. – С.459-467.
8. The Living Planet Report, 2012. – Електронний ресурс, режим доступу: http://www.panda.org/about our_earth/all_publications/living_planet_report/
Опубліковано
2019-12-26
Розділ
ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА МЕНЕДЖМЕНТ