ОЦІНКА КОЕФІЦІЄНТА РОЗПОДІЛУ ПІДРЕСОРЕНИХ МАС ЛІСОВОЗНОГО АВТОМОБІЛЯ

  • Bohdan Bilyk Національний лісотехнічний університет України
Ключові слова: лісовозний тривісний автомобіль, коефіцієнт розподілу підресорених мас, моменту інерції, вертикальні коливання, імітаційне моделювання.

Анотація

Розглянуто методику розрахунку моменту інерції та коефіцієнта розподілу підресорених мас трьохосьового лісовозного автомобіля для перевезення сортиментів за даними щодо розмірів і мас основних вузлів. Проаналізовано залежність коефіцієнта підресорених мас від маси й довжини сортиментів. Порівняно наслідки імітаційного моделювання з урахуванням взаємозв’язку вертикальних коливань підресореної маси над передньою віссю і над заднім візком  лісовозного автомобіля.

Посилання

1. Ротенберг Р.В. Подвеска автомобиля: колебания и плавность хода / Ротенберг Р.В. – М.: Машиностроение, 1972. – 392 с.
2. Яценко Н.Н. Колебания, прочность и форсированные испытания грузовых автомобилей / Яценко Н.Н. – М.: Машиностроение, 1972. – 372 с.
3. Білик Б.В. Вплив поодиноких нерівностей дороги на динамічні наван-таження трансмісії лісовозного автомобіля / Б.В. Білик // Наук. праці Лісівни-чої акад. наук України: зб. наук. праць. – 2008. – Вип. 6. – С. 159-161.
4. Шевченко Н.В. Обґрунтування головних параметрів лісовозних авто-потягів за техніко-експлуатаціними критеріями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук / Н.В. Шевченко. – Львів, 2012. – 21 с.
Опубліковано
2019-12-26
Розділ
ЛІСОВА ІНЖЕНЕРІЯ: ТЕХНІКА, ТЕХНОЛОГІЯ, ДОВКІЛЛЯ