ЛІСІВНИЧО-ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РОБОТИ АГРЕГАТНИХ МАШИН НА ГІРСЬКІЙ ЛІСОЗАГОТІВЛІ В УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТАХ

  • Volodymyr Korzhov Український науково-дослідний інститут гірського лісівництва імені П. С. Пастернака
  • Vasyl Kudra Український науково-дослідний інститут гірського лісівництва імені П. С. Пастернака
Ключові слова: гірські умови, суцільні рубки, машинна лісозаготівля, лісівничо-екологічна ефективність

Анотація

Представлено аналіз сучасних тенденцій машинізації лісозаготівель в розвинутих країнах Європи. Подано результати досліджень лісівничо-екологічних показників застосування різних типів харвестерів і форвардерів під час проведення суцільних рубок на гірських схилах. Дослідження із встановлення величини пошкоджень підросту і ґрунтової поверхні лісосік проведено на шести дослідних ділянках, які розташовані в трьох лісових підприємствах Львівської та Івано-Франківської областей. На дослідних ділянках, в середньому, збережено 85,5% підросту, наявного на позаволокових площах. Місця, які використовують для проїзду техніки, cтановлять 19,9%  від площі  лісосік, що в 2-2,5 раза  більше, ніж у разі  застосування  трелювальних тракторів. Однак, пасічні волоки під час машинної заготівлі деревини становлять, переважно, ділянки порушеного  ґрунту  на глибину до 5 см і характеризуються незначними обсягами ерозійних утворів.

Посилання

1. Рамкова конвенція про охорону та сталий розвиток Карпат. Ратифіковано Законом України № 1672-ІVвід 07.04.2004.
2. Полякова Л.В. Карпатська конвенція. Для лісів Карпат узгоджено на-прями розвитку / Л.В. Полякова //Ліс. і мислив. журн. – 2011. – №3. – С. 2-3.
3. Коржов В.Л. Вдосконалення лісокористування як фактор запобігання кліматичних змін /В.Л. Коржов //Наук. праці Лісівничої акад. наук України : зб. наук. праць. – Вип. 9. – 2011. – С.189 -193.
4. A new era in the forest machine industry // Forestec. – 2000. – № 8. – P. 14-15.
5. Intelligent Harvesting / Nordicum Forest Industry. Special report. – 1999. – 46 р.
6. Стрельцов Э. Динамика развития лесной техники в начале ХХІ века / Э. Стрельцов // Основные средства. Журнал об автотранспорте и спецтехнике. – 2006. – №7. [Електронний ресурс]: Доступний з http://www.os1.ru/article/ market/ 2006.
7. Коржов В.Л. Современные тенденции машинизации лесозаготовок / В.Л. Коржов //Оборудование и инструмент для профессионалов. – 2008. – №1.– С. 68-70.
8. Сабадырь А.И. Индустриальные технологии и производительность труда / А.И. Сабадырь // Оборудование и инструмент для профессионалов. –2012. – №1. – С. 72-74.
9. Сабадир А.І. Удосконалення гірських лісозаготівель / А.І. Сабадир, В.Л. Коржов //Ліс. і мислив. журн. – 2008. – № 2. – С. 16-17.
10. Коржов В.Л. Лісозаготівлі – на плечі машин. Застосування машинної заготівлі деревини в Карпатах / В.Л. Коржов, В.С. Кудра, М.М. Ільницький // Ліс. і мислив. журн. – 2012. – №1. – С. 19-21.
11. Коржов В.Л. Новітні технології лісокористування. Лісівничо-екологічні аспекти застосування машинної заготівлі деревини на гірських схилах / В.Л. Коржов, В.С. Кудра, І.Я. Тимочко //Ліс. і мислив. журн. – 2012. – №5. – С. 6-9.
12. Букша І. Польова ГІС для лісового господарства. Якісно нові можли-вості для польового збирання інформації в лісовому господарстві / І. Букша, М. Букша, М. Черни // Ліс. і мислив. журн. – 2011. – №3. – С. 16-19.
13. Побединский А.В. Лесоводственно-экологическая оценка влияния лесозаготовительной техники на почвенно-растительный покров /А.В. Побединский // Лесн. хоз-во. – 1995. – №3. – С. 30-33.
14. Инструкция по сохранению подроста и молодняка хозяйственно ценных пород при разработке лесосек и приемке от лесозаготовителей вырубок с проведенными мероприятиями по восcтановлению леса: Утв. Гослесхозом СССР. – М., 1984. – 24 с.
15. Кудра В.С. Зустрічність підросту як показник успішності відновлення лісу / Матеріали міжнарод. ювілейн. наук. конф., присвяченої 75-річчю із дня заснування УкрНДІЛГА [Харків, 30-31 березня 2005 р.] // В.С. Кудра. – Харків, 2005. – С. 142-145.
16. Парпан В.И. Рекомендации по совершенствованию лесовостановления в дубовых и буковых лесах Карпат при современных способах рубок и технологии лесозаготовок / В.И. Парпан, Г.М. Маковский. – Ивано-Фран¬ковск: 1988. – 16 с.
17. Молотков П.И. Буковые леса и хозяйство в них : моногр. / Молотков П.И. – М.: Лесн. пром-сть, 1966. – 224 с.
18. Поляков А.Ф. Влияние главных рубок на почвенно-защитные свойства буковых лесов : моногр. / Поляков А.Ф. – М.: Лесн. пром-сть, 1965. – 174 с.
19. Олійник В.С. Класифікація пошкоджень ґрунту під час лісозаготівель в Карпатах / В.С. Олійник // Наук. вісник Чернівецького ун-ту. – Чернівці, 1998. – С. 13-20.
20. Парпан В.И. Повреждение почвы при разных способах трелевки леса в Карпатах / В.И. Парпан, В.С. Олийник, В.С. Кудра / Лесн. хоз-во. – 1988. – №1. – С. 28-30.
21. Bybluk N. Timber harvesting in the carpathians: Ecological problems and methods to solve them / N. Bybluk, O. Styranivsky, V. Korzhov, V. Kudra // Journal of forest science. 56, 2010 (7). – P. 333-340.
Опубліковано
2019-12-26
Розділ
ЛІСОВА ІНЖЕНЕРІЯ: ТЕХНІКА, ТЕХНОЛОГІЯ, ДОВКІЛЛЯ