ДЕННЕ ТА НІЧНЕ СВІТЛО В КОНТЕКСТІ НАУКИ І РЕЛІГІЇ

  • Volodymyr Shlapak Національний дендрологічний парк "Софіївка" Національної академії наук України
  • Volodymyr Shlapak Державне підприємство Олексанрівське лісове господарство
Ключові слова: Біблійна інформація, світло, Сонячна система, клітина, матерія, синтез.

Анотація

Розглянуто денне (Сонячне видиме) та нічне (Темне невидиме) світло. На підставі біблійної інформації   теоретично обґрунтовано процеси, які пов'язані з виникненням і поширенням світлої та темної стадій світла залежно від енергетичних рівнів Сонячної системи (клітини). Розкрито значення квантів світла в процесі онтогенезу рослини. Встановлено, що Сонячна система є генетичною клітиною життя, яка перебуває в розщепленій зоні Сонячної клітини і ділить її на додатний і від'ємний простори. Життя будь-якої клітини полягає в циркулюванні матерії між її фокусами. Матерія постійно видозмінюється залежно від того, в який простір вона потрапляє головними енергетичними рівнями клітини. Це залежить від того, якими каналами (додатними чи від'ємними) вона рухається і синтезується, де синтез відбувається за допомогою деформації клітин простору. Сонячна система є також біологічною клітиною, де значення синтезатора, тобто ядра клітини виконує Сонце і воно є світилом дня, а оболонка Галактики для Сонячної клітини є світилом ночі, темноти, величезним чорним диском, який замикає Сонячну систему. Планета Меркурій перебуває на першому енергетичному рівні від світила дня, а планета Плутон – на першому енергетичному рівні від світила ночі.

Посилання

1. Барна М.М. Ботаніка. Терміни. Поняття. Персоналії. – К. : Вид. центр "Академія", 1997. – 272 с.
2. Белл Н.Л. Энергетика фотосинтезирующей растительной клетки. – М. : Изд-во "Мир", 1980. – 428 с.
3. Библия / Юбилейное издание 1000-летие крещения Руси. – Стокгольм : Изд-во "Б. Геце", 1988. – 889, 288 с.
4. Біблія. – М. : Изд-во "Всесоюзный совет евангельских христиан-баптистов", 1989. – 959, 296 с.
5. Готт В.С. Философские вопросы современной физики. – М. : Изд-во "Высш. шк.", 1967. – 294 с.
6. Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли / сост. и общ. ред. А.И. Курчи. – М. : Изд-во "Сочинения Л.Н. Гумилева". – 1997. – Т. 3. – 640 с.
7. Калимишин І.А. Астрономія. – Львів : Вид-во "Світ", 1996. – 248 с.
8. Козидовский З. Часы веков. – М. : Изд-во "Острожье", 1997. – 494 с.
9. Козирчук Л.М. Це було так. Біблія і сучасна наука про походження Всесвіту / Л.М. Козирчук, С.Л. Гуценко. – Донецьк : Донецький наук. технічний центр, 2005. – 65 с.
10. Конфорович А.Г. Людина серед всюдисущих чисел і фігур. – К. : Вид-во "Знання", 1976. – 48 с.
11. Миттон С. Астрономия / пер. с англ. И.И. Виноградовой / С. Миттон, Ж. Миттон. – М. : Изд-во "Сер. Оксфордская Библиотека", 1995. – 160 с.
12. Советский энциклопедический словарь / гл. ред. А.М. Прохоров. – 4-е изд. – М. : Изд-во "Советская энциклопедия", 1989. – 1632 с.
13. Чижевский А.Л. Космический пульс жизни: Земля в объятиях Солнца. – М. : Изд-во "Мысль", 1995. – 767 с.
14. Шевченко А.И. Христос : монографія. – К. : ІПИИ НАНУ и МОНУ, "Наука і освіта", 2007. – 168 с.
15. Шлапак В.П. Особенности роста растений в суточном цикле // Ботанические сады, как центры сохранения биоразнообразия и рационального использования растительных ресурсов : матер. Междунар. конф., посвященной 60-летию Главного ботанического сада им. Н.В. Цицина РАН, 5 7 июля 2005 г.). – М. : Изд-во ГБС им. Н.В. Цицина РАН, 2005. – С. 552.
16. Шлапак В.П. Взаємодія квантів світла і клітин в процесі фотосинтезу / Онтогенез рослин у природному та трансформованому середовищі. Фізіолого-біохімічні та екологічні аспекти : тези доп. 2-ї Міжнар. конф. (Львів, Україна, серпень, 18 21, 2004 р.). – Львів : Вид-во СПОЛОМ, 2004. – С. 190.
17. Шлапак В.П. Алегорична наука, як вершина світової геніальності Великого і Святого пророка Мойсея // Наука. Релігія. Суспільство : журнал. – Донецьк : Ін-ут проблем штучного інтелекту "Наука і освіта". – 2009. – № 1. – С. 123 133.
Опубліковано
2020-05-05
Розділ
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СЬОГОДЕННЯ