МІКРОБІОТА НАСІННЯ СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ ТА НАПРЯМКИ СТИМУЛЯЦІЇ ЇЇ САПРОТРОФНОГО СКЛАДНИКА

  • Anatoliy Goychuk Національний лісотехнічний університет України
  • Rostyslav Gvozdyak Інститут мікробіології і вірусології імені Заболотного
  • Viktoriia Rozenfeld Національний університет біоресурсів і природокористування України
Ключові слова: насіння, властивості насіння, мікрофлора, бактерії, гриби.

Анотація

Наведено результати досліджень аутомікрофлори здорового насіння сосни звичайної. Мікробна асоціація представлена дійсними фітопатогенними (Pseudomonas syringae, Ervinia carotovora, Enterobacter nimipressuralis), умовними фітопатогенними (Pseudomonas fluorescens, Paenibacillus polymyxa, Panthoea agglomerans) і сапротрофними (Bacillus subtilis, B. рumilus) бактеріями, а також грибами з родів Mucor, Trichoderma, Aspergillus, Penicilium, Alternaria, Acremonium, Torula. Між компонентами мікробіоти насіння не виявлені чітко виражені антагоністичні взаємовідносини як у межах виду, так і між видами та функціональними групами аутомікрофлори. Це потрібно враховувати під час заготівлі, зберігання та підготування насіння до посіву.

Посилання

1. Гвоздяк Р.І. Перспективні напрями дослідження фітопатогенних бактерій // Фітопагенні бактерії. Фітонцидологія. Алелопатія : зб. статей учасників Міжнар. наук. конф. (4 6 жовтня 2005 р., м. Київ). – Житомир : Вид-во "Державний агроекологічний університет", 2005. – С. 3 8.
2. Овчаренко Л.П. Метагеномний аналіз мікроорганізмів довкілля / Л.П. Овчаренко, Н.О. Козировська. – К. : Вид-во "Спринт-принт", 2008. – 256 с.
3. Пасічник Л.А. Фітопатогенні і сапротрофні бактерії агроекосистем пшениці і вівса : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук. – К., 2009. – 44 с.
4. Розенфельд В.В. Епіфітна і ендофітна мікрофлора насіння сосни звичайної Київського Полісся : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук. – К., 2008. – 21 с.
5. Шерстобоєва О.В. Проблеми бактеріальних ендофітів у рослинно-мікробній взаємодії // Агроекологічний журнал. – 2006. – № 1. – С. 15 18.
6. Andrews J.H. The ecology and biogeography of microorganisms on plant surfaces. Annu Rew Phytopathol / J.H. Andrews, R.F. Harris. – 2000. – Vol. 38. – P. 145 185.
7. Klement Z. Methods in phytobacteriology / Z. Klement, K. Rudolf, D.S. Sands. – Budapest : Academial Knido, 1990. – 568 p.
Опубліковано
2020-05-05
Розділ
ЛІСОЗНАВСТВО ТА ЛІСІВНИЦТВО