ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ОСОБЛИВОСТІ ПОШИРЕННЯ ТИПІВ ЛІСУ НА ТЕРИТОРІЇ ДЕРЖЛІСФОНДУ СТРАДЧІВСЬКОГО НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧОГО ЛІСОКОМБІНАТУ

  • Yurii Debrynyuk Національний лісотехнічний університет України
  • Leonid Kopij, Національний лісотехнічний університет України
  • Petro Prydka Національний лісотехнічний університет України
Ключові слова: типи лісу, стан лісових угідь, Страдчівський навчально-виробничий лісокомбінат, дуб звичайний, дуб червоний, продуктивність лісових угідь, плантаційні лісові культури.

Анотація

Наведено уточнений реєстр типів лісу в держлісфонді Страдчівського навчально-виробничого лісокомбінату Львівської області, подано їхні характеристики на основі натурних обстежень. Вивчено поширення типів лісу в межах лісництв підприємства та подано рекомендації щодо віднесення насаджень до тих чи інших типів лісу. Встановлено, що в умовах свіжих та вологих дубово-соснових суборів зростає значна кількість соснових насаджень без участі дуба звичайного. В багатьох випадках він випав зі складу, не витримавши конкуренції з сосною. Тому під час проектування лісокультурних заходів можна рекомендувати поряд з дубом звичайним вводити дуб північний, який в умовах суборів відзначається доброю стійкістю та продуктивністю. Для підвищення продуктивності лісових площ підприємства на обмеженій території держлісфонду (до 10 %) на місці низькопродуктивних малоцінних насаджень в умовах сугрудів і грудів доцільно створювати плантаційні лісові культури з обертом рубання в 40-70 років залежно від культивованої породи.

Посилання

1. Воробьев Д.В. Методика лесотипологических исследований. – К. : Вид-во "Урожай", 1967. – 388 с.
2. Гаврусевич А.Н. К вопросу о типах леса Львовской области // Сборник научных трудов Львовского лесотехнического института. – Львов : Изд-во Львов. ун-та. – 1961. – Т. IV. – С. 186 193.
3. Гаврусевич А.М. Лісотипологічний визначник північної частини Львівської області // Наукові праці УАСГН : Про відновлення гірських лісів Карпат. Карпатська лісова дослідна станція. – К. : Вид-во УАСГН. – 1960. – Т. 2. – С. 100 115.
4. Гаврусевич А.Н. Типы буковых лесов северного Ополья и Расточья // Научные труды : Вопросы повышения продуктивности лесов Карпат. – Ужгород : Закарпат. обл. изд-во, 1958. – С. 165 182.
5. Дебринюк Ю.М. Лісокультурне районування Західного Лісостепу України. – Львів : Вид-во "Камула", 2003. – 248 с.
6. Дебринюк Ю.М. Розточчя як лісокультурний район та особливості лісокультурної діяльності в ньому // Науковий вісник УкрДЛТУ : зб. наук.-техн. праць. – Львів : Вид-во УкрДЛТУ. – 2001. – Вип. 11.4. – С. 12 26.
7. Дебринюк Ю.М. Структура продуктивности древостоев Украинского Расточья // Лесной журнал. – 1993. – № 5 6. – С. 22 25.
8. Остапенко Б.Ф. Лісова типологія : навч. посібник / Б.Ф. Остапенко, В.П. Ткач. – Харків : Вид-во ХДАУ ім. В.В. Докучаєва, 2002. – 204 с.
9. Остапенко Б.Ф. Типологічна різноманітність лісів України. Зона широколистяних лісів / Б.Ф. Остапенко, І.П. Федець, В.П. Пастернак. – Харків : Вид-во ХДАУ ім. В.В. Докучаєва, 1998. – 127 с.
10. Погребняк П.С. Основы лесной типологии. – К. : Изд-во АН УССР, 1955. – 456 с.
Опубліковано
2020-05-05
Розділ
ЛІСОЗНАВСТВО ТА ЛІСІВНИЦТВО