РЕЗУЛЬТАТИ РОЗВИТКУ ПЛЮСОВОЇ СЕЛЕКЦІЇ І КЛОНОВОГО ЛІСОВОГО НАСІННИЦТВА В ПЕРЕДКАРПАТТІ ТА ЗАКАРПАТТІ

  • Roman Yatsyk Український науково-дослідний інститут гірського лісівництва імені П. С. Пастернака
  • Yurii Hayda Тернопільський національний економічний університет
  • Vasyl Fennych Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
  • Maria Gaydukevych Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Ключові слова: лісонасінна справа, плюсова селекція, генетичні ресурси, клонові насінні плантації, Передкарпаття й Закарпаття.

Анотація

Висвітлено стан лісонасінної справи в Карпатському регіоні. Вказано на малоефективне використання наявної селекційно-насінницької бази. Розглянуто сучасний стан, прогноз збереження, відновлення і використання генетичних ресурсів. Наведено проміжні підсумки розвитку плюсової лісової селекції та створення й ефективності функціонування клонових насінних плантацій модрин європейської та японської, ялиці білої, ялини європейської, дугласії (псевдотсуги) Мензиса (зеленої), ясенів звичайного та вузьколистого, дубів звичайного та скельного в умовах Передкарпаття й Закарпаття.

Посилання

1. Яцик Р.М. Лісові генетичні ресурси та селекційно-насінницькі об'єкти Львівщини : монографія / Р.М. Яцик, А.М. Дейнека, В.І. Парпан та ін. – Івано-Франківськ, 2006. – 312 с.
2. Яцик Р.М. Генетико-селекційні та насінницькі об'єкти в лісах Буковини : монографія / Р.М. Яцик, В.Д. Воробчук, В.І. Парпан та ін. – Тернопіль : Вид-во "Підручники і посібники", 2008. – 288 с.
3. Гайда Ю.І. Лісові генетичні ресурси та їх збереження на Тернопільщині : монографія / Ю.І. Гайда, І.М. Попадинець, Р.М. Яцик та ін. – Тернопіль : Вид-во "Підручники і посібники", 2008. – 288 с.
4. Гайда Ю.І. Основні етапи реалізації процесу збереження та використання лісових генетичних ресурсів в Україні / Ю.І. Гайда, Р.М. Яцик, О.О. Марчук, В.І. Парпан // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2008. – Вип. 18.10. – С. 33 41.
5. Яцик Р.М. Сучасний стан генетико-селекційно-насінницьких ресурсів дубів звичайного і скельного в Передкарпатті / Р.М. Яцик, Ю.І. Гайда, Ю.Д. Кацуляк та ін. // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2008. – Вип. 19.4. – С. 45 55.
6. Яцик Р.М. Генетико-селекційні основи лісового насінництва / Р.М. Яцик, Ю.І. Гайда // Порадник карпатського лісівника. – Івано-Франківськ : Вид-во "Фоліант", 2008. – С. 92 114.
7. Яцик Р.М. Деякі підсумки розвитку клонового лісового насінництва шпилькових порід в Передкарпатті / Р.М. Яцик, В.І. Ступар, Ю.І. Гайда та ін. // Лісівництво і агролісомеліорація. – Харків, 2008. – Вип. 114. – С. 240 248.
Опубліковано
2020-05-05
Розділ
ЛІСОЗНАВСТВО ТА ЛІСІВНИЦТВО