ОСОБЛИВОСТІ ХОДУ РОСТУ НАЙСТАРШИХ ДЕРЕВ ЯЛИЦІ БІЛОЇ (ABIES ALBA MILL.) НА ПІВНІЧНОМУ МАКРОСХИЛІ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ

  • Ihor Boychuk Державне підприємство Осмолодське лісове господарство
  • Olexiy Golubchak Івано-Франківське обласне управління лісового господарства
  • Viktor Danyliv Болехівський лісотехнічний технікум
  • Andriy Savchyn Болехівський лісотехнічний технікум
  • Platon Tretyak Національний лісотехнічний університет України
  • Yurii Cherneviy Болехівський лісотехнічний технікум
  • Roman Yukhym Державне підприємство Осмолодське лісове господарство
Ключові слова: ялиця біла, північний макросхил, Українські Карпати

Анотація

Початково, перших 50 років дерева ялиці ростуть повільно, проте пізніше їхній ріст прогресивно прискорюється і досягає показників І і вище бонітету. Приріст за об'ємом дерев ялиці виявляє прогресивно зростаючу тенденцію і лише у віці понад 150 років набуває максимальних значень на рівні 0,15 м3/рік. Тому старовікові дерева ялиці виконують особливо важливі екологічні функції: депонування вуглецю, транспіраційну, водоакумулятивну та ґрунтоосушувальну. Отже, варто переглянути уявлення про вік біологічної, продуктивної та екологічної стиглості ялицевих деревостанів.

Посилання

1. Бойчук І. Історія Осмолодської пущі / І. Бойчук, М. Гайдукевич, В. Парпан, Л. Петрова, П. Третяк. – Львів : Вид-во НТШ, 1998. – 146 с.
2. Генсірук С.А. Ліси України. – К. : Вид-во "Наук. думка", 1992. – 408 с.
3. Генсірук С.А. Ліси Українських Карпат та їх використання. – К. : Вид-во "Урожай", 1964. – 290 с.
4. Гниденко В.И. Возрастная структура и строение смешанных естественных лесов Горган // В сб.: Лесоводство и агролесомелиорация. – К. : Вид-во "Урожай", 1967. – Вып. 12. – С. 40 48.
5. Голубец М.А. Ельники Украинских Крапат. – К., 1978. 254 с.
6. Криницький Григорій, Третяк Платон. Стан лісів Українських Карпат, екологічні проблеми та перспективи // Праці Наукового товариства ім. Шевченка. – Т. 12. Екологічний зб. – Вип. 3: Екологічні проблеми Карпатського регіону. – Львів : Дослідно-вид-ий центр. – 2003. – С. 54 65.
7. Нормативно-справочные материалы для таксации лесов Украины и Молдавии / под ред. А. З. Швиденко и др. – К. : Вид-во "Урожай", 1987. – 560 с.
8. Сабан Я.А. Продуктивность и возобновление леса в горных условиях. – Львов : Вид-во "Вища шк.", 1988. – 144 с.
9. Сабан Я.А. Экология горных лесов. – М. : Изд-во Лесная пром-сть, 1982. – 168 с.
10. Смаглюк К.К. Девственные леса Украинских Карпат // Лесоведение. – 1969. – № 6. С. 3 13.
11. Стойко С.М. Заповідники та пам'ятки природи Українських Карпат. – Львів : Вид-во Львів. ун-ту, 1966. – 142 с.
12. Третяк Платон. Стан лісів та екологічні проблеми лісового господарства Львівщини / Платон Третяк, Григорій Криницький, Анатолій Дейнека // Праці Наукового товариства ім. Шевченка. – Т. 7. Екологічний зб. – Вип. 2: Екологічні проблеми природокористування та біорізномаїття Львівщини. – Львів : Вид-во Наук. тов. ім. Шевченка. – 2001. – С. 43-52.
13. Тышкевич Г.Л. Еловые леса Советских Карпат. – М. : Изд-во АН СССР, 1962. – 175 с.
14. Цурик Є.І. Таксація дерева та його частин. – Львів : Вид-во НЛТУ України, 2006. – 328 с.
15. Чернявский Н.В. Особенности структуры природных лесов Ґорган / Н.В. Чернявский, Ю.С. Христук // Исследования по лесоводству и защитному лесоразведению : сб. науч. тр. Харьковского с-х института. – Харьков : Изд-во Харьковского СХИ. – 1980. – Т. 271. – С. 27 41.
16. Чернявський М.В. Букові праліси як еталони лісів майбутнього Українських Карпат // Дослідження басейнової екосистеми Верхнього Дністра : зб. наук. праць. – Львів, 2000. – С. 164 183.
17. Швиденко А.И. Пихтовые леса Украины. – Львов : Вид-во "Вища шк.", 1980. – 192 с.
18. Швиденко А.Й. Лісознавство / А.Й. Швиденко, Б.Ф. Остапенко. – Чернівці : Вид-во "Зелена Буковина", 2001. – 352 с.
19. Środoń A. O ochronie pierwotnego lasu sosnowego (Pinus silvestris L.) w uroczysku Bór w Gorganach // Ochrona przyrody. 1937. – T. 17. S. 339 341.
20. Hołowkiewicz E. Studya historyczne z życia lasu // Sylwan. 1883. – T.10. – S. 4, 33, 69, 105, 153, 181, 217, 253, 277, 305, 353, 400.
21. Jaworski Andrzej. Badania nad budową, dynamiką I strukturą lasów o charakterze pierwotnym i ich znaczenie w kształtowaniu modelu gospodarki leśnej w górach // Roczniki bieszczadzkie. – Ustrzyki Dolne : Impuls, 2004. – T. 12. – С. 103 139.
22. Korpel Š. Pralesy Slovenska. – Bratіslava : VEDA. Vydav. Sloveskej AV, 1989. – 329 s.
23. Miklaszewski J. Lasy i leśnictwo w Polsce. – Warszawa, 1928. – T.1. – 629 s.
24. Pol W. Rzut oka na północny stoki Karpat. – Kraków, 1851. – 132 s.
25. Sokołowski Stanisław. Hodowla lasu / Wydanie trzecie przerobione i uzupełnione. – Nakładem Spółdzielni leśników we Lwowie, 1930. – 613 s.
26. Stoyko S.M. Vіrgіn forest ecosystems of the Ukraіnіan Carpathіans, theіr multіlateral sіgnіfіcance and measures of preservatіon // Lobarіon lіchens as іndіcators of the Prіmeval Forests of the Eastern Carpathіans. Darwіn іnternatіonal worksop. Kostrіno, Ukraіne. – 1998. – P. 22 33.
Опубліковано
2020-05-05
Розділ
ЛІСОЗНАВСТВО ТА ЛІСІВНИЦТВО