ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ГРУПУВАННЯ ДЕРЕВ ХВОЙНИХ ПОРІД В ОДНОВІКОВИХ ШТУЧНИХ ЛІСОВИХ НАСАДЖЕННЯХ

  • Yurii Debrynyuk Національний лісотехнічний університет України
Ключові слова: хвойні породи, групування дерев, лісові культури

Анотація

Розглянуто питання групування дерев, у основу якого покладено закономірності розподілу чисельності деревних видів за показниками середньої висоти, середнього діаметра, об'єму середнього дерева, протяжності живої крони у межах чотирьох груп росту. Групування дерев за досліджуваними ознаками дає змогу розробити теоретичні і практичні основи визначення фактичної продуктивності деревостанів, встановити раціональні способи вирощування штучних насаджень з найкращими показниками росту, якості стовбурів та життєвого стану особин.

Посилання

1. Дебринюк Ю.М. Теоретико-методологічні основи групування дерев дуба звичайного за ростом, якістю та життєвим станом у одновікових штучних лісових насадженнях / Ю.М. Дебринюк // Наукові праці Лісівничої академії наук України : зб. наук. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2008. – Вип. 6. – С. 65 73.
2. Король М.М. Особливості формування ялинових деревостанів у Горганах (Українські Карпати) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук: спец. 06.03.02 / Микола Михайлович Король; Нац. аграр. ун-т. – К., 2004. – 20 с.
3. Лесные плантации (ускоренное выращивание ели и сосны) / Чудесные плантации (ускоренное выращивание ели и сосны) / И.В. Шутов, Е.Л. Маслаков, И.А. Маркова и др. / под ред. И.В. Шутова. – М. : Изд-во "Лесн. пром-сть", 1984. – 248 с.
4. Маслаков Е.Л. Формирование древостоя, дифференциация и отбор деревьев в культурах ели / Е.Л. Маслаков, Н.В. Панкеева / Е.Л. Маслаков, Н.В. Панкеева // Сборник научных трудов ЛенНИИЛХ : Посадочный материал для создания плантационных культур. – Л. : Изд-во ЛенНИИЛХ, 1986. – С. 39 48.
5. Методические указания по оценке жизненного состояния сосны, ели и березы (в условиях Литовской ССР) / Я. Шяпятене. – Каунас, 1987. – 32 с.
6. Нестеров В.Г. Вопросы современного лесоводства / В.Г. Нестеров. – М. : Изд-во "Сельхозгиз", 1961. – 384 с.
7. Никитин К.Е. Лиственница на Украине / К.Е. Никитин. – К. : Вид-во "Урожай", 1966. – 332 с.
8. Assmann E. Nauka o produkcyjności lasu. – Warszawa : Panstwowe Wydawnictvo Rolnicze i Leśne. – 1968. – 628 s.
9. Erteld W. Untersuchungen über die Erkennbarkeit guter und schlechter Zuwachsträger bei der Kiefer / W. Erteld, G. Kräuter // Archiv für Forstwesen. – 1957. – Bd. 6. – Hf. 5/6.
Опубліковано
2020-05-05
Розділ
ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ, ФІТОМЕЛІОРАЦІЯ, СЕЛЕКЦІЯ І ГЕНЕТИКА