ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ ПОЛЕЗАХИСНОГО ЛІСОРОЗВЕДЕННЯ В УКРАЇНІ

  • Vasyl Yukhnovskiy Національний університет біоресурсів і природокористування України
  • Volodymyr Maluga Національний університет біоресурсів і природокористування України
  • Mykhaylo Shtofel Національний університет біоресурсів і природокористування України
  • Serhiy Dudarets Національний університет біоресурсів і природокористування України
Ключові слова: полезахисне лісорозведення, полезахисні лісові смуги, захисне лісорозведення, захисні лісові насадження, екологічна мережа.

Анотація

Висвітлено проблеми полезахисного лісорозведення в Україні, досягнення і невдачі, програмні засади та шляхи вирішення цих проблем у контексті реалізації Закону України "Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки". Встановлено, що важливим завданням є проведення агролісомеліоративного моніторингу лісоаграрних ландшафтів, який має бути невід'ємним складником державного екологічного моніторингу України. Його організаційна, територіальна та функціональна структури ґрунтуються на спільних принципах. Організаційна структура визначає послідовність змін та цільову спрямованість моніторингових досліджень; територіальна – просторову взаємоузгодженість полігонів, пунктів спостережень і постійних пробних площ; функціональна – систему збирання, оброблення, узагальнення, зберігання, моделювання та надання керівним органам різних рівнів потрібної інформації щодо стану лісоаграрних ландшафтів.

Посилання

1. Закон України "Про загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000 2015 рр." // Урядовий кур'єр. – 2000. – № 37. – С. 3 16.
2. Малюга В.М. Науково-методичні рекомендації до впровадження у виробництво технології створення захисних лісонасаджень. – К. : Вид-во НАУ, 2001. – 18 с.
3. Марчук Ю.М. Міжнародне співробітництво. Наступна зустріч – у 2003-му / Ю.М. Марчук // Лісовий і мисливський журнал. – 1997. – № 4. – С. 4 6.
4. Малюга В.М. Вплив різних способів підготовки ґрунту на ріст захисних лісових насаджень // Науковий вісник Національного аграрного університету : Лісівництво. – К. : Вид-во НАУ. – 1997. – Вип. 17. – 1999. – С. 208 215.
5. Закон України "Про меліорацію земель" // Урядовий кур'єр. – 2000. – № 29. – С. 3 10.
6. Земельний кодекс України. – К. : Вид-во ВЕЛЕС, 2007. – 72 с.
7. Закон України № 3404-ІV "Про внесення змін до Лісового кодексу України" // Лісовий і мисливський журнал. – 2006. – № 2. – С. 1 15.
8. Юхновський В.Ю. Лісоаграрні ландшафти рівнинної України: оптимізація, нормативи, екологічні аспекти. – К. : Вид-во Інституту аграрної економіки, 2003. – 273 с.
9. Юхновський В.Ю. Агролісомеліоративний моніторинг лісоаграрних ландшафтів // Науковий вісник Національного аграрного університету : зб. наук. праць. – К. : Вид-во НАУ. – 2002. – Вип. 50. – С. 236 242.
Опубліковано
2020-05-05
Розділ
ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ, ФІТОМЕЛІОРАЦІЯ, СЕЛЕКЦІЯ І ГЕНЕТИКА