ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИРОЩУВАННЯ ТОПОЛІ (POPULUS SP. L.) У ПІВДЕННОМУ СТЕПУ УКРАЇНИ

  • Yaroslav Fuchylo Національний університет біоресурсів і природокористування України
  • Marharyta Sbytna Боярська лісодослідна станція
  • Oleh Fuchylo Національний університет біоресурсів і природокористування України
  • Volodymyr Litvin Національний університет біоресурсів і природокористування України
Ключові слова: тополя, вирощування, південний Степ України

Анотація

Наведено результати досліджень особливостей росту і продуктивності штучних деревостанів тополі у різних лісорослинних умовах Херсонської та Миколаївської областей. Із вирощуваних у досліджуваному регіоні тополь найвищою продуктивністю відзначаються деревостани тополі Торопогрицького, яка заслуговує на більш широке її використання у різних типах насаджень як на півдні України, так і в інших регіонах. Встановлено, що енергетичні плантації тополі на південних чорноземах з початковою густотою 4-6 тис. шт./га досягають кількісної стиглості у 5-річному віці, при цьому, їхній запас становить 80-85 м3/га. Після їх зрізання з порості від пнів доцільно формувати наступні генерації таких плантацій. Другу генерацію плантацій тополі можна формувати і для вирощування середньої та грубої деревини, залишаючи по 2-5 поростевих пагонів на одному пеньку. У разі першого зрізання плантації у віці 10 років, кількісної стиглості деревостани другої генерації досягають у 13-17 років, за запасу 445-670 м3/га. Товарну структуру таких деревостанів можна істотно змінювати, регулюючи їхню густоту.

Посилання

1. Головчанский И.Н. Тополь Торопогрицкого – быстрорастущий гибрид / И.Н. Головчанский, А.И. Коваленко // Лесоводство и агролесомелиорация. – 1974. – Вып. 38. – С. 40 47.
2. Головчанский И.Н. Приемы повышения продуктивности культур тополя плантационного типа / И.Н. Головчанский, А.И. Коваленко // Лесоводство и агролесомелиорация. – 1975. – Вып. 42. – С. 55 60.
3. Нормативно-справочные материалы для таксации лесов Украины и Молдавии. – К. : Вид-во "Урожай", 1987. – 560 с.
4. Редько Г.И. Биология и культура тополей. – Л. : Изд-во Ленингр. ун-та, 1975. – 175 с.
5. Савич Ю.М. Особливості росту соснових культур різної початкової густоти / Ю.М. Савич, А.А. Строчинський, Я.Д. Фучило // Науковий вісник Національного аграрного університету : зб. наук. праць. – К. : Вид-во НАУ. – 2001. – Вип. 39. – С. 245 252.
6. Фучило Я.Д. Біологічні та технологічні основи плантаційного лісовирощування / Я.Д. Фучило, М.І. Ониськів, М.В. Сбитна. – К. : ННЦ "Інститут аграрної економіки", 2006. – 394 с.
7. Царев А.П. Сортоведение тополя. – Воронеж : Изд-во ВЛТИ, 1985. – 152 с.
Опубліковано
2020-05-05
Розділ
ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ, ФІТОМЕЛІОРАЦІЯ, СЕЛЕКЦІЯ І ГЕНЕТИКА