МОДЕЛІ РОЗМІРНО-ЯКІСНОЇ СТРУКТУРИ ДЕРЕВНОГО ЗАПАСУ ПЕРЕСТИГЛИХ СОСНОВИХ ДЕРЕВОСТАНІВ ЛІСІВ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ І ЗЕЛЕНИХ ЗОН

  • Anatoliy Strochynskij Національний університет біоресурсів і природокористування України
  • Viktor Myroniuk Національний університет біоресурсів і природокористування України
  • Viktor Svynchuk Національний університет біоресурсів і природокористування України
Ключові слова: зелена зона, матеріальна оцінка деревини, модель, нормативи, запас деревостану, розмірно-якісна структура, сортиментні таблиці, товарність.

Анотація

Узагальнено результати досліджень розмірно-якісної структури деревного запасу перестиглих соснових насаджень лісів населених пунктів і зелених зон. Із метою опрацювання нових нормативів для матеріального оцінювання деревини встановлено закономірності зміни видових чисел стовбурів сосни та особливості співвідношення між висотою та діаметром дерев у насадженнях. Отримані математичні моделі було покладено в основу нормативів об'єму дерев із двома входами, розрядних об'ємних та сортиментних таблиць. Розроблення нормативів товарності деревостанів виконано на основі сучасних математичних методів моделювання таксаційної будови насаджень щодо встановлення закономірностей розподілу діаметра ділових і дров'яних дерев за ступенями товщини з використанням опрацьованих нормативів розмірно-якісної структури об'єму ділових стовбурів. Під час розроблення моделей було узагальнено вихідну інформацію, представлену результатами таксації значної кількості пробних площ та матеріалами відведення лісосік у виробничих умовах. Результати верифікації моделей засвідчили їх цілковиту відповідність об'єкту досліджень.

Посилання

1. Кашпор С.М. Методичні основи складання нормативів динаміки товарної структури насаджень // Науковий вісник Національного аграрного університету : зб. наук. праць. – К. : Вид-во НАУ. – 1999. – № 17. – С. 265 268.
2. Нормативи товарності деревостанів основних лісоутворювальних порід України. – К., 2004. – 28 с.
3. Нормативно-справочные материалы для таксации лесов Украины и Молдавии. – К. : Вид-во "Урожай", 1987. – 560 с.
4. Сортиментные таблицы для таксации леса на корню. – К. : Вид-во "Урожай", 1984. – 629 с.
5. Строчинськиий А.А. Нормативи товарності запасу вирубуваної частини деревостанів / А.А. Строчинськиий, С.М. Кашпор, Л.М. Березівський // Аграрна наука і освіта. – 2000. – № 1. – С. 125 132.
6. Товарна структура деревостанів основних лісоутворювальних порід. – К., 2007. – 25 с.
Опубліковано
2020-05-05
Розділ
ЛІСОВА ТАКСАЦІЯ ТА ЛІСОВПОРЯДКУВАННЯ