ФОРМУВАННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ НАСАДЖЕНЬ З УЧАСТЮ ДУБА ЧЕРВОНОГО (БОРЕАЛЬНОГО) ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ У ПІДВИЩЕННІ ПРОДУКТИВНОСТІ ЛІСІВ

  • Vitalyi Majboroda Приватне підприємство "Мета"
Ключові слова: дуб червоний, структура насаджень, продуктивнысть.

Анотація

Здійснено екологічне та лісівниче оцінювання інтродукованих в Україні насаджень дуба червоного( бореального). Зокрема, подано показники динаміки продуктивності та фітомаси найпродуктивніших чистих лісових культур дуба червоного у дібровах. Багаторічні спостереження за лісовими культурами показують, що насадження цієї деревної породи придатні до заліснення майже на всій території держави. Дуб червоний доцільно впроваджувати в лісах усіх категорій, залежно від основних виконуваних ними функцій.

Посилання

1. Бродович Т.М. Дуб северньй (красный) в лесных культурах западных областей УССР // Научные труды ЛЛТИ. – М. : Изд-во ЛЛТИ. – 1957. – Т. 3. – С. 234 241.
2. Лакида П.І. Фітомаса лісів України. – Тернопіль : Вид-во "Збруч", 2001. – 256 с.
3. Майборода В.А. Продуктивність ясенево-дубових культур / В.А. Майборода, М.П. Горошко, Ю.Й. Каганяк // Науковий вісник УкрДЛТУ : зб. наук.-техн. праць. – Львів : Вид-во УкрДЛТУ. – 1999. – Вип. 9.8. – С. 28 36.
4. Майборода В.А., Каганяк Ю.Й. Ріст змішаних модриново-дубових культур // Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість : Міжвід. наук.-техн. зб. – Львів : Вид-во УкрДЛТУ. – 1999. – Вип. 26. – С. 19 23.
5. Прикладовская И.Ф. Итоги интродукции дуба северного (Quercus borealis Mich.) на Западе Украины : автореф. дисс. на соискание ученой степени канд. с.-х. наук. – М., 1979. – 31 с.
6. Щепотьев Ф.Л. Разведение быстрорастущих древестных пород / Ф.Л. Щепотьев, Ф.А. Павленко. – М. : Изд-во "Лесн. пром-сть". – 1975. – 232 с.
Опубліковано
2020-05-05
Розділ
ЛІСОВА ТАКСАЦІЯ ТА ЛІСОВПОРЯДКУВАННЯ