ІНДУКЦІЯ ФЛУОРЕСЦЕНЦІЇ ХЛОРОФІЛУ ЛИСТЯ ЛИПИ СЕРЦЕЛИСТОЇ У ВУЛИЧНИХ НАСАДЖЕННЯХ КИЄВА

  • Nadiya Oleksiychenko Національний університет біоресурсів і природокористування України
  • Oleh Kitaev Інститут садівництва Національної аграрної академії наук України
  • Anatoliy Lesyuk Національний університет біоресурсів і природокористування України
Ключові слова: урбанізовані ландшафти, липа серцелиста, адаптація, асиміляційний апарат, інтенсивність флуоресценції.

Анотація

Наведено результати експериментальних досліджень щодо виявлення змін фотооптичних властивостей листкового апарата липи серцелистої залежно від функціонального стану пігментного комплексу та рівня трансформації середовища в урбоекосистемі м. Києва. Погіршення стану асиміляційного апарату дерев липи серцелистої у найбільш напружених екологічних умовах призводить до зниження індукованої інтенсивності та рівня фонової флуоресценції листків. Встановлено, що зміни фотооптичних властивостей листкового апарату липи серцелистої значно залежать від її функціонального стану та рівня трансформації середовища в міській урбоекосистемі. Погіршення стану асиміляційного апарату дерев липи серцелистої у найбільш напружених екологічних умовах призводить до зниження індукованої інтенсивності та рівня фонової флуоресценції листків.

Посилання

1. Веселовский В.А. Люминесценция растений. Теоретические и практические аспекты / В. Веселовский, Т. Веселова. – М. : Изд-во "Наука", 1990. – 200 c.
2. Брайон О.В. Флуоресцентна мікроскопія рослинних тканин і клітин. – К. : Вид-во "Вища шк.", 1973. – 144 с.
3. Карапетян Н.В. Переменная флуоресценция хлорофилла как показатель физиологического состояния растений / Н.В. Карапетян, Н.Г. Бухов // Физиология растений. – 1986. – Т. 33, № 5. – С. 1013 1026.
4. Москвин О.В. Индукция флуоресценции хлорофилла в листьях клевера, выращенного при различном азотном питании и различных интенсивностях света / О.В. Москвін, Н.С. Новічкова, Б.Н. Іванов // Физиология растений. – 1998. – Т. 45, № 3. – С. 413 418.
5. Проблеми екології на сучасному етапі : зб. текстів виступів на міжнар. наук.-практ. конф., 11 12 квітня 2009 р. – Умань, 2009. – 129 с.
6. Булычев А.А. Современные методы биофизических исследований : практикум по биофизике / Верхотуров В.Н., Гуляев Б.А. / под ред. А.Б. Рубина. – М. : Изд-во "Высш. шк.", 1988. – 359 с.
Опубліковано
2020-05-05
Розділ
ЕКОЛОГІЯ ТА ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНА СПРАВА