НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ЛІСОРЕСУРСНОЇ СФЕРИ В УМОВАХ КРИЗОВОЇ СИТУАЦІЇ

  • Yaroslav Koval Національний університет біоресурсів і природокористування України
Ключові слова: кризова ситуація, внутрішні та зовнішні чинники, лісові ресурси, лісоресурсна сфера, ділова активність, ринок, екологічна ситуація.

Анотація

Наведено оцінку стану лісоресурсної сфери в умовах кризової ситуації, визначено зовнішні та внутрішні чинники, що негативно вплинули на розвиток лісогосподарського виробництва. Викладено пропозиції щодо відновлення динамічного розвитку виробничих структур лісового комплексу, підвищення ефективності використання, охорони та відтворення лісових ресурсів.

Посилання

1. Туниця Ю.Ю. Еко-економіка і ринок: подолання суперечностей. – К. : Вид-во "Знання", 2006. – 314 с.
2. Туниця Ю.Ю. Лісознавчі витоки еколого-економічного вчення: індуктивний підхід // Наукові праці Лісівничої академії наук України : зб. наук. праць. – Львів : Вид-во УкрДЛТУ. – 2002. – С. 8 14.
Опубліковано
2020-05-05
Розділ
ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА МЕНЕДЖМЕНТ