КЛАСТЕРНИЙ АНАЛІЗ ЛІСОВОГО КОМПЛЕКСУ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ

  • Orest Kiyko Національний лісотехнічний університет України
  • Myroslava Yakuba Національний лісотехнічний університет України
  • Ivan Voytovich Національний лісотехнічний університет України
  • Andreas Shulte Міжнародний інститут управління лісових екосистем та використання деревини університету Мюнстера
  • Uwe Kies Міжнародний інститут управління лісових екосистем та використання деревини університету Мюнстера
  • Dajana Klein Міжнародний інститут управління лісових екосистем та використання деревини університету Мюнстера
Ключові слова: кластерний аналіз, Карпатський регіон, лісовий комплекс.

Анотація

Вперше в Україні запропоновано використати концепцію кластерного аналізу для дослідження лісового сектора. Розроблено структуру лісового кластеру Карпатського регіону України. Проаналізовано динаміку розвитку основних складників лісового кластеру Карпатського регіону України (лісове господарство, оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини, целюлозно-паперове виробництво, меблеве виробництво, столярство і теслярство, недеревні продукти лісу, туризм на базі лісових екосистем, вироблення енергії з деревини, деревні відходи, освітньо-наукові послуги) за період з 2004 по 2007 рік. Встановлено, що у 2007 р., лісовий кластер Карпатського регіону України мав обсяг реалізованої продукції близько 4,2 млрд грн., налічував близько 51 тис. зайнятих та майже 2 тис. підприємств. За досліджуваний період відзначено збільшення частки обсягу реалізації лісового кластеру Карпатського регіону України від усього промислового обсягу реалізації регіону. Зроблено висновок про доцільність використання кластерного аналізу з метою оцінки перспектив розвитку лісового кластеру Карпатського регіону України.

Посилання

1. Кійко О.А. Оцінка перспектив розвитку лісового комплексу України методом кластерного аналізу / О.А. Кійко, М.М. Якуба, І.Г. Войтович, Andreas Shulte, Uwe Kies, Dajana Klein // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2009. – Вип. 19.9. – С. 20-28.
2. Офіційний веб-сайт Державного комітету лісового господарства України. [Електрон. ресурс]. – Доступний з: http://www.dklg.kmu.gov.ua/forest/control/uk/publish/article?art_id = 62921&cat_id=32867
3. Kies, U., 2008. A statistics-based method for cluster analysis of the forest sector at the national and sub-national level in Germany / Kies, U., Mrosek, T. and Schulte, A. // Scandinavian Journal of Forest Research 23, 445-457.
4. Офіційний веб-сайт Державного комітету статистики України. [Електрон. ресурс]. – Доступний з: http://www. kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id= 28011575.
5. Офіційний веб-сайт Міністерства освіти і науки України. [Електрон. ресурс]. – Доступний з: http://www.kmu. gov.ua/control/publish/article?art_id= 44759
6. Офіційний веб-сайт Міністерства промислової політики України. [Електрон. ресурс]. – Доступний з: http://www. kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=100854087&cat_id=31.
Опубліковано
2020-05-05
Розділ
ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА МЕНЕДЖМЕНТ