ПОСТТРАДИЦІЙНІ НАПРЯМИ ДОСЛІДЖЕНЬ КООПЕРАТИВНИХ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

  • Stanyslav Babenko Львівська комерційна академія
  • Grygoryi Bashnyanin Львівська комерційна академія
  • Anatoliy Drabovskiy Львівська комерційна академія
Ключові слова: кооперативні системи, традиційний та посттрадиційний напрями дослідження, економетрична ідеологія, функціональний, динамічний та історичний підходи.

Анотація

Розкрито роль та значення кооперативного сектора вітчизняної економіки в сучасних умовах господарювання. Висвітлено характерні особливості сучасного підходу до аналізу кооперативних систем. Охарактеризовано функціональний, динамічний та історичний підходи до аналізу кооперативних систем. Встановлено, що однією з сучасних методологій дослідження кооперативних систем є використання графічних методів, які дають змогу відійти від "точкового" зображення економічних категорій і економічних понять. Під час графічнго зображення економічні поняття і категорії передає ціла система кількісних значень, які з'єднуються в криву і перебувають у певній залежності з іншими економічними параметрами. Використання таких підходів дає змогу встановити кількісні зв'язки між певними економічними параметрами та вивести на їхній основі якісний аналіз тих чи інших економічних процесів на новий рівень, що допомагає поглибити наші знання про природу кооперативних систем.

Посилання

1. Башнянин Г.І. Класична модель цінової системи у споживчій кооперації: деякі основні особливості і економічні ефекти / Башнянин Г.І., Мисловський П.Й., Середа А.Р. // Матеріали конференції професорсько-викладацького складу і аспірантів академії. – Львів : Вид-во ЛКА, 1995. – С. 175-177.
2. Башнянин Г.І. Основні функціонально-історичні типи моделей цінової системи у споживчій кооперації / Башнянин Г.І., Бондар П.Д., Середа А.Р. // Матеріали конференції професорсько-викладацького складу і аспірантів академії. – Львів : Вид-во ЛКА, 1995. – С. 180-183.
3. Башнянин Г.І. Адміністративна модель цінової системи у споживчій кооперації: деякі основні особливості і економічні ефекти / Башнянин Г.І., Шевчук Є.С. // Матеріали конференції професорсько-викладацького складу і аспірантів академії. – Львів : Вид-во ЛКА, 1995. – С. 186-187.
4. Башнянин Г.І. Цінові економічні системи: проблеми природи, типологізації і економетричного аналізу / Башнянин Г.І., Герцунь М.П., Копич І.М. // Інтеграція економічних інтересів споживчої кооперації в національно-державні інтереси України. – Львів : Вид-во ЛКА, 1997. – С. 4-8.
5. Башнянин Г.І. Економічні системи: проблеми структуризації і типологізації / Башнянин Г.І., Копич І.М., Шевчик Б.М. – Львів : Вид-во Коопосвіта, 1999. – 220 с.
6. Башнянин Г.І. Мікроекономічні ринкові системи: метрологічні проблеми аналізу ефективності функціонування / Башнянин Г.І., Копич І.М., Чупик І.О. – Львів : Вид-во ЛКА, 2001. – 182 с.
7. Башнянин Г.І. Про графічні методи економічного аналізу / Башнянин Г.І., Герцунь М.П., Копич І.М. // Інтеграція економічних інтересів споживчої кооперації в національно-державні інтереси України. – Львів : Вид-во ЛКА, 1997. – С. 29-33.
8. Копич І.М. Про економетричні методи економічного аналізу / І.М. Копич // Статистичні інформаційні системи в ринковій економіці. – Львів : Вид-во ЛКА, 1997. – С. 12-17.
9. Башнянин Г.І. Графічні методи економічного аналізу / Башнянин Г.І., Мисловський П.Й. // Економічна енциклопедія. – К. : Вид-во "Академія". – 2000. – Т. 1. – С. 276-278;
10. Башнянин Г.І. Економетричні методи економічного аналізу / Башнянин Г.І., Мисловський П.Й. // Економічна енциклопедія. – К. : Вид-во "Академія", 2000. – Т. 1. – С. 378-380;
11. Башнянин Г.І. Емпіричний економічний аналіз / Башнянин Г.І., Середа А.Р., Чупик І.О. // Економічна енциклопедія. – К. : Вид-во "Академія". – 2000. – Т. 1. – С. 498.
12. Башнянин Г.І. Метрологічні економічні системи: вступ у загальну теорію і методологію формування економічних параметрів / Г.І. Башнянин. – Львів : Вид-во "Новий Світ". – 2000, 2005. – 1083 с.
13. Башнянин Г.І. Ефективність дерегуляції економічних систем перехідного типу: методологічні проблеми метрологічного аналізу / Г.І. Башнянин, Г.С. Третяк. – Львів : Вид-во ЛКА, 2008. – 502 с.
14. Башнянин Г.І. Ефективність капіталізації і лібералізації економічних систем в умовах ринкової транзиції: методологічні проблеми метрологічного аналізу / Г.І. Башнянин, Ю.І. Турянський. – Львів : Вид-во ЛКА, 2008. – 480 с.
Опубліковано
2020-05-05
Розділ
ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА МЕНЕДЖМЕНТ