ВПЛИВ РОЗПОДІЛУ ПЕРЕДАТНИХ ЧИСЕЛ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ НА ДИНАМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ЛІСОВОЗНИХ АВТОПОТЯГІВ

  • Bohdan Bilyk Національний лісотехнічний університет України
Ключові слова: передаточні числа, коробка передач, лісовозні автопотяги.

Анотація

Подано результати моделювання руху автопотяга і рекомендовано раціональні ряди передатних чисел п'ятиступінчастих коробок передач, які забезпечують мінімальні час і шлях розгону. Встановлено, що вплив закону розподілу передатних чисел коробки передач на динамічність лісовозного автопотяга є істотним. Подальше його уточнення потребує застосування методів багатокритеріальної багатопараметричної оптимізації, оскільки вибір раціонального ряду qi та передатних чисел тільки за одним критерієм не завжди є обґрунтованим. Оптимальний ряд передатних чисел п'ятиступінчастих коробок передач забезпечує зменшення часу розгону лісовозного автопотяга на 20...49 %.

Посилання

1. Литвинов А.С. Автомобиль: Теория эксплуатационных свойств / А.С. Литвинов, Я.Е. Фаробин. – М. : Изд-во "Машиностроение", 1989. – 240 с.
2. Проектирование трансмиссий автомобилей: Справочник / под общ. ред. А.И. Гришкевича. – М. : Изд-во "Машиностроение", 1984. – 272 с.
3. Білик Б.В. Аналіз впливу передатних чисел трансмісії на процес розгону і паливну економічність тривісного автомобіля / Б.В. Білик, Н.В. Шевченко // Динаміка, надійність і довговічність механічних і біомеханічних систем та елементів їх конструкцій : матер. Міжнар. наук. конф., 2 5 вересня 2008 р. –Севастополь, 2008. – С. 117 122.
4. Білик Б.В. Щодо вибору оптимальних параметрів двигуна та механічної трансмісії повнопривідних лісовозних автомобілів / Б.В. Білик, Н.В. Шевченко // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2009. – Вип. 19.7. – С. 97 102.
Опубліковано
2020-05-06
Розділ
ЛІСОВА ІНЖЕНЕРІЯ: ТЕХНІКА, ТЕХНОЛОГІЯ, ДОВКІЛЛЯ