МЕТОДИКА МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ РУХУ КОЛІСНИХ ЛІСОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

  • Mykola Borys Національний лісотехнічний університет України
Ключові слова: процеси руху, лісотранспортні засоби, моделювання

Анотація

Подано методичні засади і особливості математичного моделювання процесів руху колісних лісотранспортних засобів: складення розрахункової схеми і опис позначень на ній, прийняття потрібних припущень, вибір незалежних координат та запис залежностей, які описують коливання підсистем. Отримані рівняння дають змогу моделювати основні перехідні режими процесу руху колісних лісотранспортних засобів, які є характерними для реальних умов їх експлуатації (рушання, розгін, рух із умови забезпечення максимальної продуктивності та гальмування), а також їх поступальний рух. За цих умов повністю відображається характер взаємозв'язків транспортних ланок та їх вплив на параметри руху.

Посилання

1. Библюк Н.І. Лісотранспортні засоби: теорія. – Львів : Вид. дім "Панорама", 2004. – 253 с.
2. Білик Б.В. Теорія самохідних лісових машин / Б.В. Білик, М.Г. Адамовський. – Київ-Львів : Вид-во ІЗМН, 1998. – 208 с.
3. Жуков А.В. Теория лесных машин. – Минск : Изд-во БГТУ, 2001. – 640 с.
4. Гастев Б.Г. Основы динамики лесовозного подвижного состава / Б.Г. Гастев, В.И. Мельников. – М. : Изд-во "Лесн. пром-сть", 1967. – 220 с.
5. Тракторы: Теория / под общ. ред. В.В. Гуськова. – М. : Изд-во "Машиностроение", 1988. – 376 с.
6. Библюк Н.I. Математична модель перехiдних процесiв руху лiсотранспортної системи / Н.I. Библюк, М.М. Борис // Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість : Міжвід. наук.-техн. зб. – Львів : Вид-во "Світ". – 1992. – Вип. 23. – С. 35-41.
7. Сцепления тракторных и тяговых машин / И.Б. Барский, С.Г. Борисов, В.А. Галягин и др. / под ред. Ф.Р. Геккера и др. – М. : Изд-во "Машиностроение", 1989. – 344 с.
8. Проектирование трансмиссий автомобилей : справочник / под ред. А.И. Гришкевича. – М. : Изд-во "Машиностроение", 1984. – 272 с.
Опубліковано
2020-05-06
Розділ
ЛІСОВА ІНЖЕНЕРІЯ: ТЕХНІКА, ТЕХНОЛОГІЯ, ДОВКІЛЛЯ