Репрезентативність та охорона орнітофауни Регіонального ландшафтного парку “Стільське Горбогір’я”

Ключові слова: птахи; рідкісні види; Бібрсько-Стільська височина; охорона; міжнарод-ні природоохоронні акти.

Анотація

На підставі аналізу літературних джерел, музейних колекцій та власних досліджень авторів, проведених у 2010-2019 рр. на території сучасного Регіонального ландшафтного парку “Стільське Горбогір’я”, розташованого в межах Бібрсько-Стільської височини Львівського Опілля, північно-східної окраїни Подільської височини, встановлено видовий склад, його репрезентативність та представленість орнітофауни в міжнародних, державних та регіональних природоохоронних списках.

В роботі вперше наведено список птахів дослідженої території. Лише окремі дані щодо певних видів можна знайти в колекції Державного природознавчого музею НАН України і нечисленних публікаціях.

Впродовж 2010-2019 рр. за маршрутними обліками на території РЛП  встановлено перебування 186 видів птахів, які належать до 18 рядів, 47 родин. Особливістю орнітофауни регіону є кількісне переважання лісових видів (101 вид – 54%) над видами відкритих ландшафтів (85 видів – 46%), що зумовлено значною лісистістю території РЛП. Гніздовими перелітними є 75 видів (40%), осілими – 48 (26%), пролітними – 18 (10%), зимуючими – 17 (9%), залітними – 34 (18%).

Для з’ясування природоохоронного значення території РЛП проаналізовано включення виявлених видів до різних програм охорони природи на державному, регіональному та міжнародному рівнях: Червоної книги України (2009), “Списку рідкісних і зникаючих видів тварин, що підлягають особливій охороні на території Львівської області”, червоного списку Міжнародного союзу охорони природи, Європейського списку видів, стан популяцій яких викликає найбільше занепокоєння, європейського списку птахів, які знаходяться під загрозою зникнення, списків Директиви ЄС щодо охорони птахів, додатків до Бернської, Боннської й Вашингтонської конвенцій та їхніх дочірніх угод, спеціальної програми для збереження окремих видів в Європі.

Високий ступінь репрезентативності орнітофауни, який має досліджувана територія, не підкріплений необхідними природоохоронними заходами, насамперед створенням охоронних ділянок навколо гнізд рідкісних видів птахів. Якщо не вжити цих заходів на території «Стільського Горбогір’я», може зникнути низка гніздових видів, серед яких шуліка чорний, лунь лучний, підорлик малий, пугач та сова болотяна. Групу ризику становлять і всі види, пов’язані із заплавними біотопами та старими лісами.

Посилання

Andreychuk, Yu., Bokotey, А., Vovk О., Voloshyn, P., Hnatyuk, R., Hrytsyk, I., … Chornobay, Yu. (2010). Geoecologic modelling of the condition of nature and historic monuments Lviv: Ivan Franko LNU Publishing Centre (in Ukrainian).
Bashta, А. Т.-V., Kanarskyi, Yu. V., Andrianov, O. V., Bokotey, A. A., Heriak, Yu. M., Horban, I. M., … Cheremnykh, N. M. (2013). Rare and threatened animal species of the Lviv region (Ukraine). Lviv: Liga-Press (in Ukrainian).
Birds in Europe: population estimates, trends and conservation status. (2004). Cambrige, UK: BirdLife International.
Birds of Ukraine protected by the Bern Convention (2003). Kyiv: Ukrainian Fitosociological Centre (in Ukrainian).
Bokotey, А. А., & Sokolov, N. Yu. (2000). Catalogue of ornithological col-lection of State Museum of Natural History. Lviv (in Ukrainian).
Bokotey, A. A., Dzyubenko, N. V, Gorban, І. М., Kuchynska, І. V., Bashta, А.-T. V., Pohranychnyi, V. О., Buchko, V. V., & Senyk, М. О. (2010). Breeding avifauna of the Upper Dniester basin. Lviv: Kolir pro service (in Ukrainian).
Brusak, V., & Krychevska, D. (2019). The network and the structure of complex, geological and hydrological monuments of non-living nature of Lviv oblast, Ukraine. Problems of geomorphology and paleogeogra-phy of the Ukranian Carpatians and adjacent areas, 2 (10), 3-17. https://doi.org/10.30970/gpc.2019.2.3060 (in Ukrainian).
Convention on the International Trade in endangered species of Wild Fauna and Flora (Washington, 1973) (1998). Kyiv: Khimjest (in Ukrainian).
Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats (Bern, 1979) (1998). Кyiv: Khimjest (in Ukrainian).
Didukh, Ya. P., Vakarenko, L. P., & Vynokurov, D. S. (2016). Evaluation of Ukraine network of natural reserve objects representativeness (bo-tanical aspect). Ukrainian geographical gournal, 2, 13-19. https://doi.org/10.15407/ugz2016.02.013 (in Ukrainian).
Dubovyk, O., Skyrpan, М., & Zahorodnyi, І. (2019). Regional landscape park «Stilske Horbohirya» – important territory for breeding, wintering and migration of the rare bird species. Materials to 4 edition of the Red Book of Ukraine. Animals. Series: «Conservation Biology in Ukraine», 7 (3), 127-130 (in Ukrainian).
Dzieduszycki, W. (1880). Muzeum imienia Dzieduszyckich we Lwowie. Ptaki. Lwów: Drukarnia Muzeum imienia Dzieduszyckich (in Polish).
European Red List of Bird (2015). Luxembourg, EU: BirdLife International.
Fesenko, H. V., & Bokotey, А. А. (2002). Birds of Ukraine. Kyiv: New print (in Ukrainian).
Fesenko, H. V., & Bokotey, A. A. (2007). The Annotated list of the Ukraini-an Scientific Names of the Bird Species Belonging to the Fauna of Ukraine (with Characteristics of Status of the Species). Kyiv-Lviv: Ro-mus-Poligraf (in Ukrainian).
Godlevskaya, О., Parnikoza, І., Rizun, V., Fesenko, H., Kutsokon, Yu., Zagrodniuk, І., Shevchenko, М., & Inozemtseva, D. (2010). Fauna of Ukraine: conservation categories. Кyiv: Fitosociocentr (in Ukrainian).
HBW and BirdLife International (2019). Handbook of the Birds of the World and BirdLife International digital checklist of the birds of the world. Version 4. Available at http://datazone.birdlife.org/userfiles/file/Species/Taxonomy/HBW-BirdLife_Checklist_v4_Dec19.zip [.xls zipped 1 MB].
Horyn, I. (2018). Tourist-recreational resources of Lviv region: structure, es-timation of potential and character of modern using. Proceedings of the Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University. Geo-graphical Series, 2 (45), 129-146. Available at http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/12532 (in Ukrainian).
Ivanov, Ye, Andreychuk, Yu, Voloshyn, P., Hnatyuk, R., & Kovalchuk, I. (2017). The natural conditions analysis of complex monument of na-ture, history and culture “Stilske”. Stilskyi hrad, 1, 56-65 (in Ukrainian).
Jarvinen, O., & Vaisanen, R. A. (1977). Line transect method: a standard for field-work. Polish Ecological Studies, 3 (4), 11-15.
Kovalchuk, A., & Man’ko, A. (2018). Paganism in Ukraine as a potential for the development of religious tourism. Bulletin of the Lviv University. Series Geography, 52, 132-142. Available at http://dx.doi.org/10.30970/vgg.2018.52.10179 (in Ukrainian).
Poznyak, S., Papish, I., Ivaniuk, H., & Yamelynets, T. (2018). Soil-geographical zonation of Lviv oblast: structure and principles. Bulletin of the Lviv University. Series Geography., 52, 251-265. Available at http://dx.doi.org/10.30970/vgg.2018.52.10191 (in Ukrainian).
Red Book of Ukraine. Animals (2009). Kyiv: Globalkonsulting (in Ukraini-an).
Tatarynov, К. А. (2001). Faunistical diversity of the Lviv region. Proceed-ings of the Taras Shevchenko Scientific Society. Ecological series, 7, 159-169 (in Ukrainian).
Tucker, G. M., & Heath, M. F. (1994). Birds in Europe: their conservation status Cambridge: Cambridge University Press.
Опубліковано
2020-06-04
Розділ
ЛІСОЗНАВСТВО ТА ЛІСІВНИЦТВО