У збірнику наукових праць опубліковано результати досліджень, в яких висвітлено досягнення в царині лісівництва та лісознавства, лісових культур і фітомеліорації, лісової таксації та лісовпорядкування. Наведено результати досліджень у сфері екології, відтворення та покращення стану лісових насаджень, захисту лісів від шкідників, біології рослинних угруповань, проблем сталого природокористування та охорони довкілля. Представлено міжнародні аспекти лісової політики, висвітлено нові розробки в галузі лісової інженерії, ресурсоощадних та екологобезпечних технологій деревообробки.

Призначений для наукових працівників, викладачів закладів освіти, широкого кола фахівців у сфері лісівництва, біології та екології лісу, лісової інженерії та лісової промисловості.

Рекомендовано до друку Вченою радою НЛТУ України та Президією ЛАН України (протокол (протокол № _3_ від 4.06.2020 р.).

Опубліковано: 2020-08-17

Весь випуск

ЛІСОВА ТАКСАЦІЯ ТА ЛІСОВПОРЯДКУВАННЯ