Показники санітарного стану Pinus sylvestris та популяцій Ips acuminatus у чистих і мішаних насадженнях Сумської області

  • Valentyna Meshkova Український науково-дослідний інститут лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького https://orcid.org/0000-0001-6483-2736
  • Ivan Bobrov Комплексна лісовпорядна експедиція Українського державного проектного лісогосподарського виробничого об'єднання ВО "Укрдержліспроект" https://orcid.org/0000-0003-3087-561X
Ключові слова: короїд; спалах; індекс санітарного стану; відпад дерев; маточні ходи; шлюбні камери; продукція молодих жуків.

Анотація

Спалахи масового розмноження короїдів посилилися останнім часом у багатьох регіонах. Верхівковий короїд (Ips acuminatus (Gyllenhal, 1827); Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae) найбільш поширений у соснових лісах багатьох країн Європи. Дослідження його біології та поширення здійснили у різних природних умовах, фазах спалаху та брали до уваги різні показники для характеристики популяції шкідника і санітарного стану насаджень.

Мета досліджень полягала у порівнянні санітарного стану сосни звичайної та параметрів популяцій верхівкового короїда у двох поколіннях у чистих і мішаних насадженнях поліської та лісостепової частин Сумської області. Дослідження здійснені у 2017 р. на 26 пробних площах, закладених у поліській (ДП "Середино-Будський агролісгосп"; ДП "Середино-Будське лісове господарство") та лісостеповій частинах (ДП "Великописарівський агролісгосп"; ДП "Охтирське лісове господарство") Сумської області. На пробних площах оцінювали показники санітарного стану насаджень і популяцій верхівкового короїда у червні та вересні – після завершення розвитку його весняного і літнього поколінь. 

За більшістю оцінених параметрів не виявлено достовірної різниці між пробними площами у поліській і лісостеповій частинах Сумської області. У чистих соснових насадженнях середня площа осередка короїда та його продукція (щільність молодих жуків) були більшими у лісостеповій частині Сумської області у червні, а щільність шлюбних камер – у червні та вересні.

У чистих соснових насадженнях середня площа осередку I. acuminatus, кількість заселених дерев, частка свіжого сухостою, індекси санітарного стану сосни, щільність маточних ходів і шлюбних камер короїда, а також його продукція збільшувалися від червня до вересня. У мішаних насадженнях за цей період середня площа осередку I. acuminatus та індекси санітарного стану сосни змінилися недостовірно, а параметри популяції I. acuminatus зменшилися. За санітарним станом впродовж трьох місяців чисті соснові насадження змінили статус від "сильно ослаблених" до "всихаючих", а мішані залишилися "ослабленими".

У чистих соснових насадженнях щільність маточних ходів і продукція зросли протягом трьох місяців від нижньої межі помірного рівня до високого рівня, а щільність шлюбних камер – від низького до високого рівня. У мішаних насадженнях усі параметри популяції I. acuminatus відповідають низькому рівню. Значення показників, які характеризують обстежені осередки I. acuminatus у Сумській області, достовірно корелюють із участю сосни у складі насаджень; у вересні зв’язок є тіснішим, ніж у червні.

З погляду біотичної стійкості, одержані дані свідчать про доцільність створення переважно мішаних соснових насаджень.

Посилання

Andreieva, O. Y., & Goychuk, A. F. (2018). Spread of Scots pine stands decline in Korostyshiv Forest Enterprise. Forestry and Forest Melioration, 132, 148-154. https://doi.org/10.33220/1026-3365.132.2018.148
Andreieva, O. Y., Guzii, A. I., & Vyshnevskyi, A. V. (2018) Spread of bark beetles foci in pine stands of Rivne Polissya. Scientific Bulletin of Ukrainian National Forestry University, 28 (3), 14-17. https://doi.org/10.15421/40280302 (in Ukrainian).
Andreieva, O., Korma, O., Zhytova, O., Martynchuk, I., & Vyshnevskyi, A. (2020). Beetles and nematodes associated with wither Scots pines. Central European Forestry Journal, 66 (1), 49-59. https://doi.org/10.2478/forj-2020-0001
Andreieva, O. Yu., Vyshnevskyi, A. V., & Boliukh, S. V. (2019). Population dynamics of bark beetles in the pine forests of Zhytomyr region. Scientific Bulletin of Ukrainian National Forestry University, 29 (8), 31-35. https://doi.org/10.36930/40290803 (in Ukrainian).
Anonimous: Sanitary rules in the forests of Ukraine (1995). Kiev: State Forestry Committee of Ukraine (in Ukrainian).
Atramentova, L. A., & Utevskaya, O. M. (2008). Statistical methods in biology. Gorlovka: Likhtar. ISBN 978-966-2129-26-7 (in Russian).
Björkman, C., Bylund, H., Nilsson, U., Nordlander, G., & Schroeder, M. (2015). Effects of new forest management on insect damage risk in a changing climate. Climate change and insect pests. CABI, UK, 248-266.
Colombari, F., Battisti, A., Schroeder, L. M., & Faccoli, M. (2012). Life-history traits promoting outbreaks of the pine bark beetle Ips acuminatus (Coleoptera: Curculionidae, Scolytinae) in the south-eastern Alps. Eur J Forest Res., 131, 553-561. https://doi.org/10.1007/s10342-011-0528-y
Colombari, F., Schroeder, M. L., Battisti, A., & Faccoli, M. (2013). Spatio-temporal dynamics of an Ips acuminatus outbreak and implications for management. Agricultural and Forest Entomology, 15, 34-42. https://doi.org/10.1111/j.1461-9563.2012.00589.x
Davydenko, K. (2019). A comparative characteristic of fungal communities associated with Ips acuminatus in different regions of Ukraine. Proceedings of the Forestry Academy of Sciences of Ukraine, 18, 118-128. https://doi.org/10.15421/411912
Davydenko, K., Vasaitis, R. & Menkis, A. (2017) Fungi associated with Ips acuminatus (Coleoptera: Curculionidae) in Ukraine with a special emphasis on pathogenicity of ophiostomatoid species. European Journal of Entomology, 114, 77-85. https://doi.org/10.14411/eje.2017.011
Foit, J. (2015). Bark- and wood-boring beetles on Scots pine logging residues from final felling: effects of felling date, deposition location and diameter of logging residues. Ann. For. Res. Journal, 58 (1), 67-79. https://doi.org/10.15287/afr.2015.302
Jaime, L., Batllori, E., Margalef-Marrase, J., Navarro, M. Á. P., & Lloret, F. (2019). Scots pine (Pinus sylvestris L.) mortality is explained by the climatic suitability of both host tree and bark beetle populations. Forest Ecology and Management, 448, 119-129. https://doi.org/10.1016/j.foreco.2019.05.070
Meshkova, V. L. (2019). Decline of pine forest in Ukraine with contribution from bark beetles: causes and trends. Proceedings of the St. Petersburg Forest Technical Academy, 228, 312-335 (In Russian with English summary). https://doi.org/10.21266/2079- 4304.2019.228.312-335
Meshkova, V. L., Borysenko, O. I., & Pryhornytskyi, V. I. (2018). Forest site conditions and other features of Scots pine stands favorable for bark beetles. Proceedings of the Forestry Academy of Sciences of Ukraine, 16, 106-114. https://doi.org/10.15421/411812
Meshkova, V. L., Kochetova, A. I., Zinchenko, O. V., & Skrylnik, Yu. Ye. (2017). Biology of multivoltine bark beetles species (Coleoptera: Scolytinae) in the North-Eastern Steppe of the Ukraine. The Bulletin of Kharkiv National Agrarian University. Series «Phytopathology and Entomology», 1-2, 117-124. https://knau.kharkov.ua/uploads/visn_ento_fito/2017/18.pdf
Mozolevskaya, E. G., Kataev, O. A., & Sokolova, E. S. (1984). Metody lesopatologicheskogo obsledovaniya ochagov stvolovykh vrediteley i bolezney lesa [Methods of forest pathological examination of foci of stem pests and forest diseases]. Moscow: Forest Industry (in Russian).
Shvidenko, A., Buksha, I., Krakovska, S., & Lakyda, P. (2017). Vulnerability of Ukrainian forests to climate change. Sustainability, 9 (7), 1152. https://doi.org/10.3390/su9071152
Siitonen, J. (2014). Ips acuminatus kills pines in southern Finland. Silva Fennica. 48 (4), article id 1145. 7 p. http://dx.doi.org/10.14214/sf.1145.
Wermelinger, B., Rigling, A., Schneider, M. D., & Dobbertin, M. (2008). Assessing the role of bark- and woodboring insects in the decline of Scots pine (Pinus sylvestris) in the Swiss Rhone valley. Ecological Entomology, 33, 239-249. https://doi.org/10.1111/j.1365-2311.2007.00960.x
Опубліковано
2020-06-04
Розділ
ЗАХИСТ ЛІСІВ І МИСЛИВСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО