Планування сталого землекористування на основі теорії послуг екосистем: приклад обґрунтування технологічного рішення

Ключові слова: вартість послуг екосистем; вигоди; деревинно-солом’яні плити; земельна політика; лісове господарство; сільське господарство.

Анотація

Важливість послуг екосистем для добробуту людини у все більшій мірі визнається у політиці багатьох країн на місцевому, національному та міжнародному рівнях. В Україні ця концепція все ще не отримала належної уваги, а тому і не знайшла практичного застосування. Незважаючи на деякі обмеження та методологічні проблеми оцінювання послуг екосистем, інтеграція таких оцінок у процеси прийняття управлінських рішень має стати пріоритетним завданням у сфері менеджменту природних ресурсів, зокрема у сфері планування землекористування. Роль лісового та аграрного секторів особливо важлива у цьому контексті, оскільки в Україні послуги екосистем у лісовому господарстві до уваги не беруться, а термін «послуги агроекосистем» ще навіть не набув поширення у наукових публікаціях, а тим більше на практиці. Оцінювання послуг екосистем необхідно здійснювати на засадах системного підходу шляхом інтеграції екологічних, економічних і соціокультурних оцінок. Це дасть змогу забезпечити розуміння вигод, отриманих від екосистем, і витрат, пов'язаних з їх використанням. Врахування вартості послуг екосистем внаслідок збереження певних типів рослинності у ландшафті (напр., лісів) та вигід від відмови заподіяння шкоди довкіллю дає змогу розрахувати еколого-економічні вигоди від впровадження нових технологій виробництва. Як приклад у статті розрахована еколого-економічна вигода від впровадження технології виготовлення деревинно-солом’яних плит  на основі врахування вартості послуг лісових екосистем та вартості екологічних вигод від відмови заподіяння шкоди довкіллю спалюванням соломи і післяжнивних решток.

Посилання

Baranchuk, V. M. (2006). Outcomes of the work of the Ministry for Industrial Policy for 2005. World of Furniture and Wood, 1, 6-11 (in Ukrainian).
Costanza, R., R de Groot, Sutton, P. S van der Ploeg, S., Anderson, I., Kubiszewski, S., & Farber, R. K. (2014). Changes in the global value of ecosystem services. Global Environ. Chang, 26, 152-158. https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2014.04.002
Hahn, R. W. (2000). The impact of economics on environmental policy. Journal of Environmental Economics and Management, 39, 375-399. https://doi.org/10.1006/jeem.1999.1119
Haygarth, P. M., & Ritz, K. (2009). The future of soils and land use in the UK: soil systems for the provision of land-based ecosystem services. Land Use Policy, 26, 187-197. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2009.09.016
Holman, I. P., Brown, C., Janes, V., Sandars, D. (2017). Can we be certain about future land use change in Europe? A multi-scenario, integrated-assessment analysis. Agricultural Systems, 151, 126-135. https://doi.org/10.1016/j.agsy.2016.12.001
IUCN (2015) Forest Landscape Restoration. Retrieved September 25, 2016. Retrieved from https://www.iucn.org/theme/forests/our-work/forest-landscape-restoration
Klyus, S. V. (2012). Determination of energy potential of straw and plant waste during the period of independence of Ukraine. Renewable Energy, 3, 71-79 Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/vien_2012_3_14 (in Ukrainian).
MEA (2005). Ecosystems and Human Well-being: Multiscale Assessment, Millennium Ecosystem Assessment Series, 4. Washington, DC: Island Press.
Medvedev, Y. S. (2003). Results of the furniture and woodworking industry. Prospects for the development of the board industry. The world of furniture and wood, 1, 3 (in Ukrainian).
Demidov O. A, Datsko L. V., Panasenko V.M., Bulygin S.Yu., & Tymchenko D.O. (2012). Methods of calculating losses from burning stubble and straw. Scientific and Practical Yearbook "Manual of Ukrainian farmers", 1б, 25-28. Retrieved from: https://fermer.ru/files/forum/2013/09/175867/izvlech_stranicy_izposobie_hleboroba.pdf (in Ukrainian).
Nijnik, M. (2020). Valuation of ecosystem services: a panacea or Pandora’s box for decision-makers? In Workshop Proceedings Development of scientific and methodical bases for ecosystem services valuation in Ukraine, 49-50. Lviv, Ukraine: Ukrainian National Forestry University.
Otlev, I. A. (1989). Intensification of chipboard production. Мoscow: Forest industry (in Russian).
Ring, I. (2008). Integrating local ecological services into intergovernmental fiscal transfers: the case of the ecological ICMS in Brazil. Land Use Policy, 25, 485-497. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2007.11.001
Rozora, I. F., & Saganyuk, M. P. (2004). Results of the work for 2003 and development prospects of the furniture and woodworking industry of Ukraine. World of furniture and wood, 1, 6-7 (in Ukrainian).
Rudneva, O. Y. (2013). Development of tools of environmental and economic management of industrial production. Business Inform, 6, 308-312. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2013_6_54 (in Ukrainian).
Sagal, S. Z. (2014). Analysis of the potential of the forest sector of Ukraine and identification of factors that inhibit its innovative development. Woodworking segment. Retrieved from http://www.fleg.org.ua (in Ukrainian).
Saganyuk, M. P. (2005). Results of the work of enterprises of woodworking and furniture industry of Ukraine for 2004. World of furniture and wood, 1, 5-6 (in Ukrainian).
Soloviy, I. P. (2016). Evaluation of ecosystem services provided by forests of Ukraine and proposals for mechanisms of payment for ecosystem services. Кyiv: FLEG II. Retrieved from http://www.enpi-fleg.org/docs/evaluation-of-forest-ecosystem-services-provided-by-forests-of-ukraine-and-proposals-on-pes-mechanisms/ (in Ukrainian).
State Statistics Service of Ukraine (2019). Official site [Electronic resource]. Retrieved from www.ukrstat.gov.ua (in Ukrainian).
Tarariko, Y. O. (2005). Formation of sustainable agroecosystems: Theory and practice. Kyiv: Agrarian science (in Ukrainian).
The Public Report of the Head of the State Agency of Forest Resources of Ukraine for 2016 [Electronic resource]. State Agency of Forest Resources of Ukraine. Retrieved from http://dklg.kmu.gov.ua (in Ukrainian).
United Nations (2016). Forest action statements and action plans. September 25, 2016. Retrieved from http://www.rff.org.
Varenytsia, V. O. (2001). Results of work of furniture and woodworking industry. The State Committee on Industrial Policy of Ukraine for 2000. World of Furniture and Wood, 1, 5-12 (in Ukrainian).
Veklych, O. O. (2019). Parameterization of economic damage from deterioration / destruction of ecosystem services. Economics of nature management and sustainable development, 5, 58-64. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/epod_2019_5_12 (in Ukrainian).
Viglizzo, E. F., Paruelo, J. M., Laterra, P., & Jobbagy, E. G. (2012). Ecosystem service evaluation to support land-use policy. Agriculture, Ecosystems and Environment, 154, 78-84. Retrieved from http://bestp.agro.uba.ar/wp-content/uploads/2014/02/Vigilizzo_2012_Ecosystem-service-evaluation-to-support-land-use-policy.pdf
Zhovnir, N. M. (2012). Analysis of the normative requirements for the pollutants emission during the biomass combustion. Industrial Heat Engineering, 1, 77-86. Retrieved from http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/59058/10-Zhovmir.pdf?sequence=1 (in Ukrainian).
Опубліковано
2020-06-04
Розділ
ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА МЕНЕДЖМЕНТ