Бачення, місії та стратегії окремих міжнародних лісових дослідних організацій

Ключові слова: дослідницькі мережі; міжнародні організації; стратегічне планування; епістемічні спільноти.

Анотація

Кожна із лісових дослідних організацій має бачення і місію, викладені в їхній стратегії. Окремим міжнародним організаціям з дослідження навколишнього середовища, таким як, наприклад, Міжурядовій науково-політичній платформі з біорізноманіття та екосистемних послуг (IPBES) не вистачає бачення і місії. Відсутність єдиного бачення і місії призводить до різних поглядів і очікувань серед різних експертів, членів, партнерів та інших зацікавлених сторін, які беруть участь у Платформі щодо того, що таке IPBES, чого вона намагається досягти і на чому вона повинна зосередитися. Це твердження показує, що бачення і місія є важливим керівництвом до дії для співробітників та інших людей в організації, а також для спілкування з особами, які не належать до організації.

Наведено порівняння поточних поглядів, місій і стратегій трьох міжнародних організацій, які займаються дослідженнями лісів: Європейського інституту лісу (EFI), Центру міжнародних досліджень лісу (CIFOR) і Міжнародного союзу лісових дослідницьких організацій (IUFRO). На тлі теоретичних концепцій бачень, місій і стратегій застосовується якісний контент-аналіз. Особливу увагу приділено тематичним сферам діяльності організацій та їхньому зв'язку з Цілями Сталого Розвитку (Sustainable Development Goals – SDGs).

Бачення і місія є важливим керівництвом до дій для співробітників міжнародних організацій, а також для спілкування з особами поза організацією. В рамках стратегій некомерційні організації можуть визначати свою місію і бачення, а також стратегічні цілі. Останні місії і бачення EFI, CIFOR і IUFRO проаналізовано за допомогою текстового аналізу, в той час як для їхніх стратегій використано узагальнюючий контент-аналіз.

Наведене порівняння розкриває відмінності між трьома організаціями щодо їх орієнтації на суспільний вплив і розвиток науки. Однак всі вони прагнуть поліпшити умови життя людей. CIFOR чітко фокусується на SDGs і охоплює всі цілі, в той час як IUFRO і EFI роблять це тільки частково. За винятком подвоєнь, EFI і IUFRO спільно розглядають 12 SDGs з 17 SDGs. Цей висновок особливо важливий у світлі поточної співпраці між EFI і IUFRO. Обидві організації підписали Меморандум про взаєморозуміння від 2019 року, в якому вони стверджують, що відповідають за досягнення SDGs шляхом посилення ролі збереження лісів та ведення сталого лісового господарства.

Незважаючи на діяльність у всьому світі, бачення і місія IUFRO також зосереджені на науці. Що стосується спілкування з особами за межами організації, то баченням і місія IUFRO на перший погляд, здається, зосередженою на дослідженнях лише для дослідників і політиків. Однак більш уважний розгляд стратегії IUFRO показує, що одна із п'яти сфер досліджень пов'язана безпосередньо з добробутом людини: «Ліси для людей» з двома із чотирьох пріоритетних сфер, тобто (1) «Ліси для засобів існування» і (2) «Ліси для якості життя». Інші пріоритетні області з решти чотирьох побічно пов'язані з добробутом людей, наприклад, вплив зміни клімату на лісові екосистеми і людей, залежних від лісу; використання лісових товарів і послуг; послуги екосистем; лісові екосистеми і водозбереження. Ще невідомо, чи включить IUFRO своє соціальне бачення, зосереджене на впливах, в оновлену стратегію 2020 року.

Посилання

Baetz M. C., & Bart C. K. (1996). Developing mission statements which work. Long Range Planning, 29 (4), 526-533. Retrieved from http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0024630196000441
Boerema, A. J. (2006). An Analysis of Private School Mission Statements. Peabody Journal of Education, 81 (1), 180-202. Retrieved from https://eric.ed.gov/?id=EJ733819
Bridgewater, P., Rosales, M., Beard D., Chaudharki K. P., Van Jaarsveld, A. S., Jenderedijan, K., … Mulongoy, K. J. (2019). Review of the first work programme of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) Review report. Retrieved from https://ipbes.net/system/tdf/ipbes-7-inf-18_review.pdf?file=1&type=node&id=29859
Burley, J., Seppälä, R., El-Lakany, H., Sayer, J., & Krott, M. (2001). Voicing interests and concerns: challenges for forest research. Forest Policy and Economics, 2, 79-88. Retrieved from https://pubag.nal.usda.gov/catalog/3059299
Campagna, C., & Fernandez, T. (2007). A Comparative Analysis of the Vision and Mission Statements of International Environmental Organisations. Environmental Values, 16 (3), 369-398. https://doi.org/10.3197/096327107X228409
Center for International Forestry Research (2016). CIFOR Strategy 2016-2025. Stepping up to the new climate and development agenda. Bogor, Indonesia. Retrieved from http://www.cifor.org/publications/pdf_files/Books/CIFORStrategy2016.pdf (accessed Nov 17, 2019)
Center for International Forestry Research (2019). About CIFOR. Retrieved from https://www.cifor.org/about-cifor/ (accessed Dec 1, 2019).
Collins, J. C., & Porras, J. I. (1996). Building your company´s vision. Harvard Business Review (September-October), 65-77. Retrieved from https://hbr.org/1996/09/building-your-companys-vision
Consultative Group on International Agricultural Research (2000). A Food Secure World For All: Toward a New Vision and Strategy for the CGIAR. TAC Secretariat/FAO, October 2000. Retrieved from http://www.fao.org/docs/eims/upload/215055/new_vision_strategy_cgiar.pdf
Consultative Group on International Agricultural Research (2019). Research Centers. Retrieved from https://cgiar.org/research/research-centers/ (accessed Dec 1, 2019).
Desmit, S., Prinzie, A., Decramer, A. (2011). Looking for the value of mission statements: a meta-analysis of 20 years of research. Management Decision, 49, (3), 468-483. Retrieved from http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0024630196000441
European Forest Institute (2016). EFI Strategy. Connecting knowledge to action, Joensuu, Finland. Retrieved from https://efi.int/sites/default/files/files/about/efi_strategy2025_14112016.pdf (accessed Nov 17, 2019)
European Forest Institute (2019a). About EFI. Retrieved from https://www.efi.int/about (accessed Dec 1, 2019).
European Forest Institute (2019b). EFI and CIFOR join forces. Retrieved from https://www.efi.int/articles/efi-and-cifor-join-forces (accessed Jan 21, 2020).
European Forest Institute (2019c). EFI establishes new Governance programme. EFI News, 15 Nov 2019, Retrieved from https://www.efi.int/articles/efi-establishes-new-governance-programme, (accessed Apr 18, 2020)
International Science Council (2019a). About us. Retrieved from https://council.science/about-us/ (accessed Dec 12, 2019).
International Science Council (2019b). What we do. Retrieved from https://council.science/what-we-do/ (accessed Dec 2, 2019).
International Union of Forest Resarch Organizations (2015). IUFRO Strategy 2015-2019. Interconnecting Forest, Science and People, Wien, Austria. Retrieved from https://www.iufro.org/fileadmin/material/science/divisions/toolbox/iufro-strategy-2015-2019.pdf (accessed Nov 17, 2019)
International Union of Forest Research Organizations (2019). The Organization. Retrieved from https://www.iufro.org/discover/organization/ (accessed Dec 1, 2019).
Liao, K.-H., & Huang I-S. (2016). Impact of Vision, Strategy, and Human Resource on Nonprofit Organization Service Performance. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 224, 20-27. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.05.395
López-Morales, J. S., & Ortega-Ridauro, I. (2016), International strategy of the 500 largest firms in Latin America: an analysis from its mission and vision. Problems and Perspectives Management (open-access), 14 (3-3). https://doi.org/10.21511/ppm.14(3-3).2016.06
Mayring, P. (2015). Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken. Beltz, Weinheim, Basel.
Mayring, P., & Fenzl, T. (2019). Qualitative Inhaltsanalyse. In: Baur, N. & Blasius, J. (Hrsg.), (pp. 633-648). Handbuch Methoden der empirischen Sozialforschung. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden.
Mcintosh C. (Hrsg.) (2013). Cambridge advanced learner's dictionary. Cambridge: Cambridge Univ. Press
Moore, S. L., Ellswortch, J. B., Kaufman, R. (2011). Visions and Missions: Are they useful? A quick assessment. Performance Improvement, 50 (6). 15-24. https://doi.org/10.1002/pfi.20222
Papulova, Z. (2014). The significance of Vision and Mission Development for Enterprises in Slovak Republic. Journal of Economics, Business and Management, 2 (1), 12-16. https://doi.org/10.7763/JOEBM.2014.V2.90
Pearce, J. A. (1982). The Company Mission as a Strategic Tool. Sloan Management Review, 23 (3), 15. Retrieved from https://search.proquest.com/docview/1302988171?&imgSeq=1
Raynor, M. E. (1998). That vision thing: Do we need it? Long Range Planning, 31, (3), 368-376. Retrieved from https://www.econbiz.de/Record/that-vision-thing-do-we-need-it-raynor-michael/10007353496
Schneider, J., Minning, C., Freiburghaus, M. (2007). Strategische Führung von Nonprofit-Organisationen. Bern: Haupt
Slyusarenko, O (2015). The Visions of World-Class Universities. Comparative Professional Pedagogy, 5 (2), 58-67. https://doi.org/10.1515/rpp-2015-0041
Taiwo, A. A., Lawal, F. A., Agwu, M. E.(2016). Vision and Mission in Organization: Myth or Heuristic Device? The International Journal of Business & Management, 4 (3), 127-134. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/312603042_Vision_and_Mission_in_Organization_Myth_or_Heuristic_Device
United Nations General Assembly (2015). Transforming our world: The 2030 Agenda for sustainable development. A/RES/70/1. Retrieved from https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21252030%20Agenda%20for%20Sustainable%20Development%20web.pdf
United Nations (2019). The Sustainable Development Goals Report 2019, New York. Retrieved from https://unstats.un.org/sdgs/report/2019/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2019.pdf
Опубліковано
2020-06-04
Розділ
ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА МЕНЕДЖМЕНТ