Управління та прийняття рішень щодо розвитку міст в умовах змін клімату: критичний огляд рамкових умов, методів та інструментів крізь призму екологічної економіки і сталого розвитку

Ключові слова: сталі міста; справедливий перехід; економіка змін клімату; пом’якшення; адаптація; трансдисциплінартність; дослідження, спрямовані на зміни; дизайн, орієнтований на користувача; стійкість; багатокритеріальність; безпрограшні рішення.

Анотація

Впродовж минулих 10-15 років міста стали безперечними лідерами в діях щодо глобальних змін клімату. Різноманіття рамкових умов, методів та інструментів, спрямованих на підтримку управління та прийняття рішень щодо розвитку міст в умовах змін клімату, створили враження швидкого прогресу, втім реальні приклади успіху обмежені невеликою кількістю передових міст. Стаття спрямована на подолання розбіжності між потребами, теорією та впровадженням наявних засобів крізь призму екологічної економіки і сталого розвитку. Розроблено десять мінімальних критеріїв для вибору дієвих засобів, а саме: 1) легітимність, значущість та надійність; 2) врахування соціо-еколого-економічної динаміки; 3) критичний плюралізм; 4) інклюзивність; 5) рівність; 6) нексус; 7) прозорість; 8) зручність використання; 9) дієвість в умовах VUCA-світу; 10) потенціал для трансформацій. Відповідно до цих критеріїв було оцінено 10 рамкових умов, 13 методів та 9 інструментів, що може надати особам, які приймають рішення, основу для розуміння базових переваг і недоліків окремих засобів. Половина виявлених рамкових умов, а також деякі методи та інструменти частково відповідають мінімальним критеріям. Втім, найпоширеніші методи та інструменти підтримки прийняття рішень переважно потребують доопрацювання або заміни такими, які краще адаптовані до сучасних умов і потреб, особливо в таких аспектах, як користувацький досвід, трансформаційний потенціал та належне врахування соціо-еколого-економічної динаміки.

Важливо зазначити, що прийняття рішень щодо сталого розвитку міст в умовах змін клімату відбувається у рамках різних політичних, академічних і культурних контекстів, що має істотний вплив як на теоретичну розробку, так і на практичне застосування. Незважаючи на те, що існує безліч доступних засобів, використання досконаліших з них залишається прерогативою вузького кола користувачів, в той час як використання традиційних економічних методів у поєднанні зі спрощеними рамковими умовами залишається загальною практикою. Особливо значущою є небезпека розробки і застосування засобів, заснованих на обмежених засадах комодифікації, калькуляції та суто монетарної оцінки, які легко та зручно втілювати в сучасних політичних реаліях. Цей підхід призводить до спрощеного сприйняття клімату, як такого, який можна «відремонтувати» шляхом втілення кількох оптимально підібраних заходів, що втім загрожує непоправною шкодою та втратою можливості досягти цілей Паризької угоди і зберегти життєздатний клімат.

Зважаючи на актуальність викликів, пов’язаних зі змінами клімату, потрібно покращувати доступність добре збалансованих, але більш складних рамкових умов, методів та інструментів, щоб приймати краще поінформовані, зважені і вчасні рішення. Розвиток багатокритеріальних, багатоцільових, адаптивних, стійких і трансформаційних методів та інструментів у напрямі кращої доступності для неекспертної аудиторії сприятиме ефективнішим діям стосовно змін клімату, а запропоновані мінімальні критерії можуть надати для цього базові дороговкази.

Посилання

Aerts, J. C., Botzen, W., van der Veen, A., Krywkow, J., & Werners, S. (2008). Dealing with uncertainty in flood management through diversification. Ecology and Society, 13(1). Retrieved from: http://www.ecologyandsociety.org/vol13/iss1/art41/
Anguelovski, I., Shi, L., Chu, E., Gallagher, D., Goh, K., Lamb, Z., ... & Teicher, H. (2016). Equity impacts of urban land use planning for climate adaptation: Critical perspectives from the global north and south. Journal of Planning Education and Research, 36(3), 333-348. https://doi.org/10.1177/0739456X16645166
Araos, M., Berrang-Ford, L., Ford, J. D., Austin, S. E., Biesbroek, R., & Lesnikowski, A. (2016). Climate change adaptation planning in large cities: a systematic global assessment. Environmental Science & Policy, 66, 375-382. https://doi.org/10.1016/j.envsci.2016.06.009
Balint, T., Lamperti, F., Mandel, A., Napoletano, M., Roventini, A., & Sapio, A. (2017). Complexity and the economics of climate change: a survey and a look forward. Ecological Economics, 138, 252-265. https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2017.03.032
Balouktsi, M. (2019, August). Crafting local climate action plans: An action prioritisation framework using multi-criteria decision analysis. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 323, No. 1, p. 012075). IOP Publishing. doi:10.1088/1755-1315/323/1/012075
Bennett, N. J., Blythe, J., Tyler, S., & Ban, N. C. (2016). Communities and change in the Anthropocene: understanding social-ecological vulnerability and planning adaptations to multiple interacting exposures. Regional Environmental Change, 16(4), 907-926. https://doi.org/10.1007/s10113-015-0839-5
Bours, D., McGinn, C., & Pringle, P. (2014). Monitoring & evaluation for climate change adaptation and resilience: A synthesis of tools, frameworks and approaches. SEA Change Community of Practice, and UK Climate Impacts Programme. Retrieved from: https://ukcip.ouce.ox.ac.uk/wp-content/PDFs/SEA-Change-UKCIP-MandE-review-2nd-edition.pdf
Bradley, R., & Steele, K. (2015). Making climate decisions. Philosophy Compass, 10(11), 799-810. https://doi.org/10.1111/phc3.12259
Brink, E., & Wamsler, C. (2018). Collaborative governance for climate change adaptation: mapping citizen–municipality interactions. Environmental Policy and Governance, 28(2), 82-97. https://doi.org/10.1002/eet.1795
Brink, E., & Wamsler, C. (2019). Citizen engagement in climate adaptation surveyed: The role of values, worldviews, gender and place. Journal of cleaner production, 209, 1342-1353. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.10.164
Broto, V., & Westman, L. K. (2020). Ten years after Copenhagen: Reimagining climate change governance in urban areas. Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change, e643. https://doi.org/10.1002/wcc.643
Carton, W. (2019). “Fixing” climate change by mortgaging the future: negative emissions, spatiotemporal fixes, and the political economy of delay. Antipode, 51(3), 750-769. https://doi.org/10.1111/anti.12532
Chapman, E., Nieuwenhuijs, A. (2018). User Guide: The Resin Decision Support Tools For Climate Change Adaptation. European project RESIN – Climate Resilient Cities and Infrastructures. Retrieved from: https://resin-cities.eu/fileadmin/user_upload/Handbooks/RESIN-D4-3-guide-ENGLISH-www.pdf
Church, S., & Sherikar, P. (2019). Climate Change Adaptation Workshops: A Planning Guide for Local Government Staff v.2., Almeda County, California Office of Sustainability. Retrieved from: http://www.acgov.org/sustain/documents/AdaptationWorkshopsGuide-AlamedaCounty.pdf
Cinelli, M., Coles, S. R., & Kirwan, K. (2014). Analysis of the potentials of multi criteria decision analysis methods to conduct sustainability assessment. Ecological indicators, 46, 138-148. https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2014.06.011
Climate-ADAPT (2020). Urban adaptation support tool. Retrieved from: https://climate-adapt.eea.europa.eu/knowledge/tools/urban-ast
Cohen, B., Blanco, H., Dubash, N. K., Dukkipati, S., Khosla, R., Scrieciu, S., ... & Torres-Gunfaus, M. (2019). Multi-criteria decision analysis in policy-making for climate mitigation and development. Climate and Development, 11(3), 212-222. https://doi.org/10.1080/17565529.2018.1445612
Couture et al. (2019). Renewables in Cities 2019 Global Status Report. REN21. Retrieved from: https://www.ren21.net/ Accessed on: 04.01.2020
C40 (2020). Climate Action Planning Framework. C40 Cities. Retrieved from: https://cdn.locomotive.works/sites/5ab410c8a2f42204838f797e/pages/5ae2f92374c4837e195d0e00/files/20200324_C40_Climate_Action_Planning_Framework.pdf?1591007745
Dittrich, R., Wreford, A., & Moran, D. (2016). A survey of decision-making approaches for climate change adaptation: Are robust methods the way forward?. Ecological Economics, 122, 79-89. https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2015.12.006
Ellen, I. G., Yager, J., Hanson, M., & Bosher, L. (2016). Planning for an uncertain future: Can multicriteria analysis support better decision making in climate planning?. Journal of Planning Education and Research, 36(3), 349-362. https://doi.org/10.1177/0739456X16659911
Estrada, F., Botzen, W. W., & Tol, R. S. (2017). A global economic assessment of city policies to reduce climate change impacts. Nature Climate Change, 7(6), 403-406. https://doi.org/10.1038/nclimate3301
Fazey, I., Schäpke, N., Caniglia, G., Patterson, J., Hultman, J., Van Mierlo, B., ... & Al Waer, H. (2018). Ten essentials for action-oriented and second order energy transitions, transformations and climate change research. Energy Research & Social Science, 40, 54-70. https://doi.org/10.1016/j.erss.2017.11.026
Flynn, C. D., & Davidson, C. I. (2016). Adapting the social-ecological system framework for urban stormwater management: the case of green infrastructure adoption. Ecology and Society, 21(4). http://dx.doi.org/10.5751/ES-08756-210419
Frantzeskaki, N., McPhearson, T., Collier, M. J., Kendal, D., Bulkeley, H., Dumitru, A., ... & Oke, C. (2019). Nature-based solutions for urban climate change adaptation: linking science, policy, and practice communities for evidence-based decision-making. BioScience, 69(6), 455-466. https://doi.org/10.1093/biosci/biz042
Geneletti, D., & Zardo, L. (2016). Ecosystem-based adaptation in cities: An analysis of European urban climate adaptation plans. Land use policy, 50, 38-47. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2015.09.003
Gordon, D. J. (2018). Global urban climate governance in three and a half parts: Experimentation, coordination, integration (and contestation). Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change, 9(6), e546. https://doi.org/10.1002/wcc.546
Grafakos, S., Viero, G., Reckien, D., Trigg, K., Viguie, V., Sudmant, A., ... & Carter, J. (2020). Integration of mitigation and adaptation in urban climate change action plans in Europe: A systematic assessment. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 121, 109623. https://doi.org/10.1016/j.rser.2019.109623
Hadka, D., Herman, J., Reed, P., & Keller, K. (2015). An open source framework for many-objective robust decision making. Environmental Modelling & Software, 74, 114-129. https://doi.org/10.1016/j.envsoft.2015.07.014
Hallegatte, S., Henriet, F., & Corfee-Morlot, J. (2011). The economics of climate change impacts and policy benefits at city scale: a conceptual framework. Climatic change, 104(1), 51-87. https://doi.org/10.1007/s10584-010-9976-5
Hewitson, B., Waagsaether, K., Wohland, J., Kloppers, K., & Kara, T. (2017). Climate information websites: an evolving landscape. Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change, 8(5), e470.
Hölscher, K., Frantzeskaki, N., McPhearson, T., & Loorbach, D. (2019). Tales of transforming cities: Transformative climate governance capacities in New York City, US and Rotterdam, Netherlands. Journal of environmental management, 231, 843-857. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2018.10.043
Hughes, S. (2015). A meta-analysis of urban climate change adaptation planning in the US. Urban Climate, 14, 17-29. https://doi.org/10.1016/j.uclim.2015.06.003
Huitema, D., Adger, W. N., Berkhout, F., Massey, E., Mazmanian, D., Munaretto, S., ... & Termeer, C. C. (2016). The governance of adaptation: choices, reasons, and effects. Introduction to the Special Feature. Ecology and Society, 21(3). http://dx.doi.org/10.5751/ES-08797-210337
Hunt, A., & Watkiss, P. (2011). Climate change impacts and adaptation in cities: a review of the literature. Climatic change, 104(1), 13-49. https://doi.org/10.1007/s10584-010-9975-6
IISD (2017). Building a Climate-Resilient City. Prairie Climate Centre. From Risk to Resilience. Retrieved from: https://iisd.org/project/building-climate-resilient-city
Ingram, J., Hamilton, C. (2014). Planning for Climate Change. A strategic, values-based approach for urban planners. Toolkit. United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat). Retrieved from: https://www.zaragoza.es/contenidos/medioambiente/onu/1319-eng-res2_Planning_for_Climate_Change_Toolkit.pdf
Jones, E., Jenkinsons, C., & Brammer, S. (2019). A toolkit for city regions and local authorities. Climate action co-benefits Cutting carbon and improving people’s lives Ashden. Retrieved from: https://www.ashden.org/downloads/files/CAC-Chapters-all-FINAL.pdf
Kim, Y., Eisenberg, D. A., Bondank, E. N., Chester, M. V., Mascaro, G., & Underwood, B. S. (2017). Fail-safe and safe-to-fail adaptation: decision-making for urban flooding under climate change. Climatic Change, 145(3-4), 397-412. https://doi.org/10.1007/s10584-017-2090-1
Klenk, N., Fiume, A., Meehan, K., & Gibbes, C. (2017). Local knowledge in climate adaptation research: Moving knowledge frameworks from extraction to co‐production. Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change, 8(5), e475. https://doi.org/10.1002/wcc.475
Kwakkel, J. H. (2017). The Exploratory Modeling Workbench: An open source toolkit for exploratory modeling, scenario discovery, and (multi-objective) robust decision making. Environmental Modelling & Software, 96, 239-250. https://doi.org/10.1016/j.envsoft.2017.06.054
Kwakkel, J. H. (2020). Is real options analysis fit for purpose in supporting climate adaptation planning and decision‐making?. Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change, 11(3), e638. https://doi.org/10.1002/wcc.638
Lamb, W. F., Creutzig, F., Callaghan, M. W., & Minx, J. C. (2019). Learning about urban climate solutions from case studies. Nature Climate Change, 9(4), 279-287. https://doi.org/10.1038/s41558-019-0440-x
Lamperti, F., Mandel, A., Napoletano, M., Sapio, A., Roventini, A., Balint, T., & Khorenzhenko, I. (2019). Towards agent-based integrated assessment models: examples, challenges, and future developments. Regional environmental change, 19(3), 747-762. https://doi.org/10.1007/s10113-018-1287-9
Lawrence, J., & Haasnoot, M. (2017). What it took to catalyse uptake of dynamic adaptive pathways planning to address climate change uncertainty. Environmental Science & Policy, 68, 47-57. https://doi.org/10.1016/j.envsci.2016.12.003
Lawrence, J., Bell, R., & Stroombergen, A. (2019). A hybrid process to address uncertainty and changing climate risk in coastal areas using dynamic adaptive pathways planning, multi-criteria decision analysis & real options analysis: a New Zealand application. Sustainability, 11(2), 406. https://doi.org/10.3390/su11020406
McEvoy, S., van de Ven, F. H., Blind, M. W., & Slinger, J. H. (2018). Planning support tools and their effects in participatory urban adaptation workshops. Journal of environmental management, 207, 319-333. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2017.10.041
Mi, Z., Zheng, J., Meng, J., Zheng, H., Li, X., Coffman, D. M., ... & Guan, D. (2019). Carbon emissions of cities from a consumption-based perspective. Applied Energy, 235, 509-518. https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2018.10.137
Miller, T. R., Wiek, A., Sarewitz, D., Robinson, J., Olsson, L., Kriebel, D., & Loorbach, D. (2014). The future of sustainability science: a solutions-oriented research agenda. Sustainability science, 9(2), 239-246.
Moallemi, E. A., Zare, F., Reed, P. M., Elsawah, S., Ryan, M. J., & Bryan, B. A. (2020). Structuring and evaluating decision support processes to enhance the robustness of complex human–natural systems. Environmental Modelling & Software, 123, 104551. https://doi.org/10.1016/j.envsoft.2019.104551
Munaretto, S., Siciliano, G., & Turvani, M. E. (2014). Integrating adaptive governance and participatory multicriteria methods: a framework for climate adaptation governance. Ecology and Society, 19(2). http://dx.doi.org/10.5751/ES-06381-190274
Newman, J. P., Maier, H. R., Riddell, G. A., Zecchin, A. C., Daniell, J. E., Schaefer, A. M., ... & Newland, C. P. (2017). Review of literature on decision support systems for natural hazard risk reduction: Current status and future research directions. Environmental Modelling & Software, 96, 378-409.
Nkoana, E. M., Verbruggen, A., & Hugé, J. (2018). Climate change adaptation tools at the community level: An Integrated literature review. Sustainability, 10(3), 796. https://doi.org/10.3390/su10030796
Ostrom, E. (2009). A general framework for analyzing sustainability of social-ecological systems. Science, 325(5939), 419-422. doi: 10.1126/science.1172133
Palutikof, J. P., Street, R. B., & Gardiner, E. P. (2019a). Decision support platforms for climate change adaptation: an overview and introduction. Climatic Change, 153(4). 459-476. https://doi.org/10.1007/s10584-019-02445-2
Palutikof, J. P., Street, R. B., & Gardiner, E. P. (2019b). Looking to the future: guidelines for decision support as adaptation practice matures. Climatic Change, 153(4), 643-655. https://doi.org/10.1007/s10584-019-02404-x
Palutikof, J. P., Rissik, D., Webb, S., Tonmoy, F. N., Boulter, S. L., Leitch, A. M., ... & Campbell, M. J. (2019). CoastAdapt: an adaptation decision support framework for Australia’s coastal managers. Climatic Change, 153(4), 491-507. https://doi.org/10.1007/s10584-018-2200-8
Piggott-McKellar, A. E., McNamara, K. E., Nunn, P. D., & Watson, J. E. (2019). What are the barriers to successful community-based climate change adaptation? A review of grey literature. Local Environment, 24(4), 374-390. https://doi.org/10.1080/13549839.2019.1580688
Pirgmaier, E., & Steinberger, J. K. (2019). Roots, Riots, and Radical Change—A Road Less Travelled for Ecological Economics. Sustainability, 11(7), 2001 https://doi.org/10.3390/su11072001
RAMBOLL (2018). Urban Climate Action Impacts Framework. Retrieved from: https://ramboll.com/media/rgr/ramboll-helps-world-cities-make-the-case-for-climate-actions
Raucher, R., Clements, J., Colley, M., Henderson, J., Potter, J., Rowan, E., & Sussman, F., Teter, C. (2013). Evaluating Adaptation Options: Assessing Cost, Effectiveness, Co-Benefits, and Other Relevant Considerations. CCRD Whitepaper. USAID. Retrieved from: https://www.climatelinks.org/resources/evaluating-adaptation-options-assessing-cost-effectiveness-co-benefits-and-other-relevant Accessed on 20.04.2020
Raymond, C. M., Frantzeskaki, N., Kabisch, N., Berry, P., Breil, M., Nita, M. R., ... & Calfapietra, C. (2017). A framework for assessing and implementing the co-benefits of nature-based solutions in urban areas. Environmental Science & Policy, 77, 15-24. https://doi.org/10.1016/j.envsci.2017.07.008
Reckien, D., Salvia, M., Heidrich, O., Church, J. M., Pietrapertosa, F., De Gregorio-Hurtado, S., ... & Orru, H. (2018). How are cities planning to respond to climate change? Assessment of local climate plans from 885 cities in the EU-28. Journal of Cleaner Production, 191, 207-219. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.03.220
Romsdahl, R., Blue, G., & Kirilenko, A. (2018). Action on climate change requires deliberative framing at local governance level. Climatic Change, 149(3-4), 277-287. https://doi.org/10.1007/s10584-018-2240-0
Ryan, D. (2015). From commitment to action: a literature review on climate policy implementation at city level. Climatic Change, 131(4), 519-529. https://doi.org/10.1007/s10584-015-1402-6
Sala, S., Farioli, F., & Zamagni, A. (2013). Progress in sustainability science: lessons learnt from current methodologies for sustainability assessment: Part 1. The international journal of life Cycle Assessment, 18(9), 1653-1672. https://doi.org/10.1007/s11367-012-0508-6
Salas, J., & Yepes, V. (2019). MS-ReRO and D-ROSE methods: Assessing relational uncertainty and evaluating scenarios’ risks and opportunities on multi-scale infrastructure systems. Journal of cleaner production, 216, 607-623. https://doi.org/10.1007/s11367-012-0508-6
Sharifi, A. (2016). A critical review of selected tools for assessing community resilience. Ecological Indicators, 69, 629-647. https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2016.05.023
Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. Journal of Business Research, 104, 333-339.
Smeds, E., & Acuto, M. (2018). Networking cities after Paris: Weighing the ambition of urban climate change experimentation. Global Policy, 9(4), 549-559. https://doi.org/10.1111/1758-5899.12587
Spash, C. L. (2013). The shallow or the deep ecological economics movement?. Ecological Economics, 93, 351-362. https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2013.05.016
Spash, C. L. (2020). A tale of three paradigms: Realising the revolutionary potential of ecological economics. Ecological Economics, 169, 106518. https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2019.106518
Steffen, W., Rockstrom, J., Richardson, K., Lenton, T., Folke, C., Liverman, D., ... Schellnhuber, H. (2018). Trajectories of the Earth System in the Anthropocene. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, 115(33), 8252-8259. https://doi.org/10.1073/pnas.1810141115
Street, R. B., Pringle, P., Lourenço, T. C., & Nicolletti, M. (2019). Transferability of decision-support tools. Climatic Change, 153(4), 523-538. https://doi.org/10.1007/s10584-018-2263-6
Sudmant, A., Gouldson, A., Millward-Hopkins, J., Scott, K., & Barrett, J. (2018). Producer cities and consumer cities: Using production-and consumption-based carbon accounts to guide climate action in China, the UK, and the US. Journal of Cleaner Production, 176, 654-662. https://doi.org/10.1007/s10584-018-2263-6
Tyler, S., & Moench, M. (2012). A framework for urban climate resilience. Climate and development, 4(4), 311-326. https://doi.org/10.1080/17565529.2012.745389
UN DESA (2019). World Urbanization Prospects: The 2018 Revision (ST/ESA/SER.A/420). United Nations. Department of Economic and Social Affairs, Population Division. New York: United Nations. Retrieved from: https://population.un.org/wup/Publications/Files/WUP2018-Report.pdf Accessed on: 11.01.2020
Van der Heijden, J., Patterson, J., Juhola, S., & Wolfram, M. (2019). Advancing the role of cities in climate governance–promise, limits, politics. Special section: 365-373. https://doi.org/10.1080/09640568.2018.1513832
Vogel, B., & Henstra, D. (2015). Studying local climate adaptation: A heuristic research framework for comparative policy analysis. Global Environmental Change, 31, 110-120. https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2015.01.001
von Wehrden, H., Luederitz, C., Leventon, J., & Russell, S. (2017). Methodological challenges in sustainability science: A call for method plurality, procedural rigor and longitudinal research. Challenges in Sustainability, 5(1), 35-42. https://doi:10.12924/cis2017.05010035
weADAPT (2017). Urban Resilience Roadmap. USAID. Retrieved from: http://urbanresilienceroadmap.weadapt.org/process-map.html
Webb, R., Rissik, D., Petheram, L., Beh, J. L., & Smith, M. S. (2019). Co-designing adaptation decision support: meeting common and differentiated needs. Climatic Change, 153(4), 569-585. https://doi.org/10.1007/s10584-018-2165-7
Whitehead, M. (2013). Neoliberal urban environmentalism and the adaptive city: Towards a critical urban theory and climate change. Urban Studies, 50(7), 1348-1367. https://doi.org/10.1177/0042098013480965
World Bank (2017). CURB Tool. Climate Action for Urban Sustainability. Version 2.0 (Open Beta). User Guide. Retrieved from: http://documents.worldbank.org/curated/en/499791474471650053/User-guide
Zografos, C., & Howarth, R. B. (2010). Deliberative ecological economics for sustainability governance. Sustainability, 2(11), 3399-3417. https://doi.org/10.3390/su2113399
Опубліковано
2020-06-04
Розділ
ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА МЕНЕДЖМЕНТ