КОНЦЕПЦІЯ УПРАВЛІННЯ АГРОЛАНДШАФТАМИ ЯК ОСНОВА СТАБІЛЬНОГО РОЗВИТКУ АГРОСФЕРИ

  • Furdychko Orest Інститут агроекології і природокористування НААН України
Ключові слова: концепція, управління, агроландшафти, системи захисних лісових насаджень, агросфера, ерозія, полезахисні лісові насадження

Анотація

Викладено основні положення Концепції управління агроландшафтами та запропоновано систему заходів з відновлення їхньої стабільності в умовах антропогенного впливу як основу розвитку агросфери. Обґрунтовано шляхи створення оптимізованих систем захисних лісових насаджень різного цільового призначення.

Посилання

1. Концепція управління агроландшафтами / Ситник В.П., Безуглий М.Д., Заришняк А.С. та ін. / за наук. ред. акад. УААН О.І. Фурдичка. – К. : ТОВ. "ДІА", 2008. – 15 с.
2. Ліс у Степу: основи сталого розвитку : монографія / О.І. Фурдичко, Г.Б. Гладун, В.В. Лавров / за наук. ред. О.І. Фурдичка. – К. : Вид-во "Основа", 2006. – 496 с.
3. Павловский Е.С. Экологические и социальные проблемы агролесомелиорации. – М. : Агропроиздат, 1988. – 182 с.
4. Пилипенко О.І., Юхновський В.Ю., Ведмідь М.М. Системи захисту ґрунтів від ерозії : підручник. – К. : ТОВ. "КОВЦ Златояр", 2004. – 436 с.
5. Созінов О.О., Козлов М.В., Сердюк А.Г. та ін. Сучасні деградаційні процеси, еколого-агрономічний стан та оцінка придатності сільськогосподарських земель для створення екологічно чистих сировинних зон і господарств // Агроекологія і біотехнологія : зб. наук. праць. – К., 1998. – Вип. 2. – С. 54 65.
6. Стадник А.П. Концептуальні основи розвитку лісових меліорацій та оптимізації природних ландшафтів в Україні // Лісівництво і агролісомеліорація. – Харків : РВП "Оригінал", 2000. – Вип. 97. – С. 10 16.
7. Фурдичко О.І., Стадник А.П. Лісові меліорації як основний фактор стабілізації степових екосистем // Екологія та ноосферологія. – 2008. – Т. 19, № 3 4. – С. 13 24.
Опубліковано
2008-11-27
Розділ
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СЬОГОДЕННЯ