У збірнику праць опубліковано результати наукових досліджень, у яких висвітлено вагомі наукові досягнення лісівництва та лісопромислового комплексу, їх актуальні проблеми сьогодення, наведено сучасні розробки щодо відтворення та покращення якості лісових ресурсів, збільшення водорегулятивного значення лісів, проаналізовано проблеми екології довкілля та раціонального природокористування, наведено нові технології галузі, а на сторінках пам'яті згадано про видатні наукові постаті сучасності.

Призначений для наукових працівників, викладачів закладів освіти, широкого кола фахівців лісівництва та лісопромислового комплексу.

Рекомендовано до друку Вченою радою НЛТУ України та Президією ЛАН України (протокол №7 від 27.11.2008 р.).

Опубліковано: 2020-05-19

Весь випуск

НАУКОВІ ЗДОБУТКИ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СЬОГОДЕННЯ

ВІДТВОРЕННЯ ЛІСІВ ТА ПОКРАЩЕННЯ ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ