ЗНАЧЕННЯ БІОМАСИ ДЕРЕВ У ПРОЦЕСІ ОПТИМІЗАЦІЇ ЕНЕРГЕТИЧНОГО БАЛАНСУ УКРАЇНИ

  • Korzhov Volodymyr Український науково-дослідний інститут гірського лісівництва імені П. С. Пастернака
Ключові слова: Біомаса, енергетичне використання, джерела енергії

Анотація

Подано аналіз використання відновлюваних джерел енергії, з-поміж яких найвагомішою є біомаса. Встановлено тенденції розвитку технологічних процесів і систем машин для енергетичного використання біомаси дерев і запропоновано заходи щодо їх застосування в Україні.

Посилання

1. Поліщук С. Ядерне майбутнє України / Голос України. – 2007. – № 75.
2. Energy for the future: renewable sources of energy. White paper for a community strategy and action plan. Bruxelles, 1997. – 53 p.
3. Вах Е., Мікєлєвіч Д. Відновлювані джерела енергії в енергетичній політиці європейських країн // Ринок інсталяційний. – 2000. – № 6. – С. 7 9.
4. Гелетуха Г.Р., Железна Т.А. Обзор современных технологий сжигания древесины для выработки тепла и электроэнергии // Оборудование и инструмент для профессионалов. – 2005. – № 3. – С. 64 68.
5. Кабат М., Собанські Р. Відновлювані джерела енергії в енергетичному господарстві сільських районів // Ринок інсталяційний. – 2000. – № 6. – С. 12 17.
6. Принс К. Анализ получения энергии из древесины в 80-х годах // В кн.: Материалы симпозиума международной выставки ″Лесдревмаш-89″. Часть 1. – М. : ВНИПИЭИлеспром. – 1990. – С. 41- 67.
7. Фрювальд А. Использование отходов лесозаготовок и промышленных древесных отходов: состояние техники, границы и возможности // В кн.: Материалы симпозиума международной выставки ″Лесдревмаш-89″. Часть 1. – М. : ВНИПИЭИлеспром. – 1990. – С. 67 76 с.
8. Renewable energy in Austria. – Vienna: Federal Ministry of Economics and Labour. – 2003. – 23 p.
9. Forest and energy. Key issues. // FAO forestry paper. № 154. – Rome: FAO UN. – 2008. – 56 p.
10. Hellberg M. Biomass – the alternative to fossil fuel with the greatest potential // Timberjack News. – 1999. – № 2. – Р. 12 14.
11. Teronen T. A bright future for energy wood // In the forest. – 2007. – № 2. – Р. 6 7.
12. Коржов В.Л. Энергия из древесины. Реалии и проблемы // Wood business. – 2000. – № 2. – С. 22 29.
13. Биоэнергия интересующая всю Европу // Timberjack News. – 2003. – № 1. – С. 18 19.
14. Uuskoski T. Fiberpac bundles bioenergy for power plants // Timberjack News. – 2001. – № 1. – Р. 12 13.
15. Schrottmaier J., Lasselsberger L. The influence of BLT Wieselburg on the situation of bioenergy in Austria and Europe/ BLT Wieselburg. – 2001. – 9 p.
16. Жовмір М.М., Недовесов В.І., Смірнов О.П., Талько А.Й., Торосов А.С., Шахнер Е.Н., Коржов В.Л., Абрамович І.О., Ютіна А.С., Бондар І.Л. Ресурси біомаси для енергетичного використання в Україні // Энергетика и электрификация. – 2002. – № 6. – С. 38 45.
17. Жовмір М.М., Смірнов О.П., Торосов А.С., Коржов В.Л., Абрамович І.О., Ютіна А.С., Бондар І.Л., Колесник В.В. Значення біомаси в енергозабезпеченні України та основні напрями її використання при виробництві енергії // Энергетика и электрификация. – 2002. – № 9. – С. 28 34.
18. Концепція розвитку біоенергетики в Україні / Гелетуха ГГ., Желєзна Т.А., Тишаєв С.В., Кобзар С.Г., Копейкін К.О. – К. : Ін-т технічної теплофізики НАН України, 2001. – 15 с.
19. Коржов В.Л. Шляхи вирішення проблеми використання біомаси дерев для одержання енергії // Науковий вісник УкрДЛТУ : Лісовий комплекс напередодні ХХІ століття: освіта, наука, виробництво. – Львів : РВВ УкрДЛТУ. – 1999. – Вип. 9.6. – С. 52 56.
20. Коржов В.Л. Энергия из биомассы деревьев. Перспективы использования // Оборудование и инструмент для профессионалов. – 2008. – № 2. – С. 18 20.
Опубліковано
2008-11-27
Розділ
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СЬОГОДЕННЯ