ПОШИРЕННЯ І ПОПУЛЯЦІЙНА СТРУКТУРА РІДКІСНИХ ВИДІВ РОСЛИН МІЖНАРОДНИХ ЧЕРВОНИХ СПИСКІВ В УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТАХ

  • Kyyak Volodymyr Інститут екології Карпат Національної академії наук України
  • Bilonoha Volodymyr Інститут екології Карпат Національної академії наук України
  • Malynovsky Andrey Державний природознавчий музей Національної академії наук України
Ключові слова: рідкісні рослини, популяція, червоний список, Карпати

Анотація

Наведено результати досліджень поширення та основних популяційних параметрів 8 видів рослин Українських Карпат, занесених до європейського та світового червоного списків. Описано нові місцезростання для 5 рідкісних видів і уточнено висотний діапазон їх поширення. Визначено обсяги і просторові типи популяцій. Досліджено характер змін основних популяційних параметрів і способів самопідтримання під впливом природних і антропогенних чинників. Здійснено аналіз головних чинників загрози для модельних популяцій. Обґрунтовано індикаційне значення окремих групових та індивідуальних ознак для оцінки життєздатності малих популяцій.

Посилання

1. Боберський Ю.Ю. Автохтонні мікропопуляції модрини в Українських Карпатах та їх збереження / Ю.Ю. Боберський // Охорона природи та раціональне використання природних ресурсів УРСР. – К. : Вид-во "Наук. думка", 1970. – С. 5 7.
2. Воронцова Л.И. Жизненность особей в ценопопуляциях / Л.И. Воронцова, Л.Е. Гатцук, И.М. Ермакова // Ценопопуляции растений (основные понятия и структура). – М. : Изд-во "Наука", 1976. – С. 44 60.
3. Злобин Ю.А. Принципы и методы изучения ценотических популяций растений / Ю.А. Злобин. – Казань : Изд-во КЗУ, 1989 а. – 146 с.
4. Козій Г.В. Модрина польська (Larix polonica Racib.) в Східних Карпатах / Г.В. Козій // Наукові записки Львів. наук.-природ. Музею АН УРСР. – Львів, 1951. – Т. І. – С. 7 16.
5. Кондратюк Є.М. Дикоростучі хвойні України / Є.М. Кондратюк . – К. : Вид-во АН УРСР, 1960. – С. 8 46.
6. Корчагин А.А. Внутривидовой (популяционный) состав растительных сообществ и методы его изучения / А.А. Корчагин // Полевая геоботаника / под ред. А.А. Корчагина, Е.М. Лавренко и В.М. Понятовской. – М.-Л. : Изд-во АН СССР, 1964. – Т. 3. – С. 63 131.
7. Малиновський К.А. Рослинні угруповання високогір'я Українських Карпат / К.А. Малиновський, В.В. Крічфалушій – Ужгород, 2002. – 244 с.
8. Мілкіна Л.І. Ще раз про походження модрини польської (Larix polonica Racib.) в урочищі Манява-Скит та її охорону / Л.І. Мілкіна // Український ботанічний журнал – 1973. – 30, № 5. – С. 597 601.
9. Мілкіна Л.І. Нові місцезнаходження Syringa josikaea Jacq. В Українських Карпатах/ Л.І. Мілкіна // Український ботанічний журнал – 1985. – 41, № 4. – С. 10 14.
10. Стойко С.М. Заповідники та пам'ятки природи Українських Карпат / С.М. Стойко. – Львів : Вид-во Львів. ун-ту, 1966. – 142 с.
11. Раритетні фітоценози західних регіонів України (Регіональна Зелена книга) : монографія / Стойко С.М., Мілкіна Л.І., Ященко П.Т. та ін. – Львів : Вид-во "Поллі", 1998. – 190 с.
12. Трибун П.А. Резерват "Манява-Скит"/ П.А. Трибун // Карпатские заповедники – Ужгород : Изд-во "Карпаты", 1966. – С. 104 105.
13. Федец И.Ф. Эдафограмма карпатских лесов/ И.Ф. Федец // Лесоводство и агролесомелиорация, 1972. – Вып. 31. – С. 3 10.
14. Червона книга України. Рослинний світ / за ред. М.М. Щербака. – К. : Укр. Енциклопедія., 1994. – 456 с.
15. Чопик В.І. Високогірна флора Українських Карпат / В.І. Чопик. – К. : Вид-во "Наук. думка", 1976. – 269 с.
16. Зелена книга України. Ліси / Шеляг-Сосонко Ю.Р., Устименко П.М., Попович С.Ю., Вакаренко Л.П. – К. : Вид-во "Наук. думка", 2002. – 254 с.
17. Fekete es Blattny Az erdézeti jelentősegű fák cserjek elterjedėse a Magyar állam terulėten/ Fekete es Blattny // Selmecbánya. – 1913. – T.1. – 793 s.
18. Herbich F. Ueber die Verbreitung der in Galicien und Bukowina wildwachsenden Pflanzen / F. Herbich // Verh. Zool. – bot. Ges. – Wien, 1861, Abt. 11. – S. 33 70.
19. Środoń A. Modrzew polski (Larix polonica Rac.) w Maniawe w Gorganach/ A. Środoń // Ochr. Przyr., 1937. r. 17. – S. 210 215.
20. Wierdak S. Nieco o rozsedleniu limby w Karpatach wschodnich / S. Wierdak // Sylwan, 1923, r.45. – S. 201 207.
21. Zapałowicz H. Roślinna szata gór Pokucko-Marmaroskich / H. Zapałowicz // Spraw. kom. fizyjogr. – 1889. – 24. – S. 1 390.
Опубліковано
2008-11-27
Розділ
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СЬОГОДЕННЯ