КАТАСТРОФІЧНІ ПАВОДКИ В КАРПАТАХ І НАПРЯМКИ ЗАПОБІГАННЯ ЇМ

  • Yaroslav Koval Рада з вивчення продуктивних сил України НАН УКраїни
Ключові слова: Небезпечні явища природи, водорегулювальні функції лісів, профілактичні заходи

Анотація

 

Визначено причини виникнення катастрофічних паводків у Карпатах, основними з яких вважають природні чинники, підсилені антропогенною діяльністю людини. Сформульовано пропозиції щодо підвищення лісистості території регіону як основного чинника посилення водорегулювальної функції лісів, запобігання виникненню паводків та подолання їх катастрофічних наслідків. Викладено комплексну екологічно збалансовану лісогосподарську систему профілактичних заходів, яка здатна мінімізувати руйнівну дію небезпечних гідрометеорологічних явищ природи.

Посилання

1. Мащенко Е.П. Попросим у Запада еще и климата? / Е.П. Мащенко // Зеркало недели, 7 апреля 2001. – № 14 (338). – С. 12.
2. Стойко М.С. Причини катастрофічних паводків у Закарпатті та система екологічних профілактичних заходів їх попередження / М.С. Стойко // Український ботанічний журнал. – 2000. – Т. 57. – С. 11 13.
3. Науково-експертний висновок про природні й техногенні причини проходження паводків у листопаді 1998 та березні 2001 років у Закарпатський області // Комісія Національної Академії наук України. – К. : РВПС України НАН України, 2001. − 21 с.
4. Коваль Я.В. Значення гірських лісів у системі екологічної безпеки / Коваль Я.В., Антоненко І.Я. // Гори і люди (у контексті сталого розвитку) : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. – у 2-ох т. − Ужгород : Вид-во "Патент". − 2002. – Т. ІІ. − С. 381−385.
5. Лук'янець О.І. Багаторічні коливання водності в Карпатах/ Лук'янець О.І., Соседко М.М. // Екологічні та соціально-економічні аспекти катастрофічних стихійних явищ у Карпатському регіоні (повені, селі, зсуви) : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. – Рахів : Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки, 1999. – С. 195 199.
6. Заєць І. Між "спрагою" і повенями / І. Заєць // Газета "День", 2001. – № 70. – С. 4.
7. Стойко С. Паводки в Закарпатье и судьба горных лесов / Стойко С. // Зеркало недели : газета, 2001. – № 14 (338). – С. 12.
8. Стойко С.М. Причини катастрофічних паводків у Закарпатті та система екологічних профілактичних заходів їх попередження // Український ботанічний журнал. – 2000. – Т. 57, № 1. − С. 23−24.
9. Парпан В. Ще про причини повеней на Закарпатті / Парпан В., Патлай І. // Сільські вісті, 1999 р., 25 червня. – С. 3.
10. Парнан В.І. Вікова динаміка водорегулювальної ролі букових екосистем та її антропогенна порушеність / В.І. Парнан // Екологічні та соціально-економічні аспекти катастрофічних стихійних явищ у Карпатському регіоні (повені, селі, зсуви) : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 21 24 вересня 1999 року – Україна, Рахів, 1999. – С. 266-274.
11. Олійник В.С. Паводкорегулююча роль гірських лісів Карпат / В.С. Олійник // Екологічні та соціально-економічні аспекти катастрофічних стихійних явищ у Карпатському регіоні (повені, селі, зсуви)" : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. 21 24 вересня 1999 року. – Україна, Рахів, 1999. – С. 257−260.
12. Сусідко М.М. Карпати найбільш паводконебезпечний регіон України / М.М. Сусідко // Екологічні та соціально-економічні аспекти катастрофічних стихійних явищ у Карпатському регіоні (повені, селі, зсуви) : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. – у 2-ох т. – Ужгород : Вид-во "Патент". – 1999. – Т. ІІ. − С. 158−162.
13. Шлапак В.П. Стихійні явища в горах як наслідок антропогенного впливу / В.П. Шлапак // Екологічні та соціально-економічні аспекти катастрофічних стихійних явищ у Карпатському регіоні (повені, селі, зсуви) : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. – у 2-ох т. – Ужгород : Вид-во "Патент". – 1999. – Т. ІІ. − С. 176−177.
14. Стойко С.М. Наслідки антропогенної трансформації лісових екосистем Карпат та шляхи елімінації шкідливих екологічних процесів / С.М. Стойко // Український ліс. – 1993. – № 2. – С. 11 17.
15. Голубец М.А. Ельники Украинских Карпат / М.А. Голубец. – К. : Вид-во "Наук. думка", 1978. – 244 с.
16. Лютик Р.И. Катастрофические паводки и их последствия / Р.И. Лютик // Тепловой и водный режим Украинских Карпат. – К. : Изд-во "Гидротехиздат", 1985. – С. 277 263.
17. Чубатий О.В. Захисна роль Карпатських лісів / О.В. Чубатий. – Ужгород : Вид-во "Карпати", 1969. – 134 с.
18. Гаврусевич А. Карпатські ліси – регулятори повеней / Гаврусевич А., Олійник В. // Український ліс. – 1994. – № 2. – С. 26 27.
Опубліковано
2008-11-27
Розділ
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СЬОГОДЕННЯ