ЛІСІВНИЧІ ТА ТЕХНОЛОГІЧНІ МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ СМОЛОПРОДУКТИВНОСТІ СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ

  • Vasyl Ryabchuk Національний лісотехнічний університет України
  • Leonid Osadchuk Національний лісотехнічний університет України
Ключові слова: Смолопродуктивність, стимулятори, живиця, сосна

Анотація

Визначено біологічну та розрахункову смолопродуктивність сосни звичайної в лісових культурах, вирощених за різною технологією. Запропоновано новий стимулятор виділення живиці під час підсочування дерев сосни звичайної на основі меляси бурякової з домішкою соди. Обґрунтовано технологічні параметри підсочування способом закритих поранень та встановлено вихід живиці у разі його запровадження.

Посилання

1. Гаврилов Б.И. Длительная подсочка сосни в СССР. – М. : Гослесбумиздат, 1953. – 160 с.
2. Гаврилов Б.И. Лесные плантации быстрого прироста // Лесной журнал : Известия ВУЗов. – 1969. – № 4. – С. 14 16.
3. Гаврилов Б.И. О создании искуственных сосновых насаждений высокой смолопродуктивности // Матер. научно-техн. совещания по новой технологии и технике подсочки леса. – М. : ЦБНТИ леспром, 1959. – С. 35 38.
4. ДСТУ 3696 98 (ГОСТ 30561 98) Меляса бурякова. Технічні умови. Введ. 01.01.99. – 5 с.
5. Осадчук Л.С. Селекційні основи підвищення смолопродуктивності соснових насаджень // Науковий вісник УкрДЛТУ : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ УкрДЛТУ. – 2005. – Вип. 15.3. – С. 56 60.
6. Осадчук Л.С., Рябчук В.П., Юськевич Т.В. Заготівля живиці закритим способом // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2007. – Вип. 17.7. – С. 16 20.
7. Осадчук Л.С., Рябчук В.П., Юськевич Т.В. Новий стимулятор виходу живиці для підсочки сосни звичайної // Лісове господ., лісова, паперова і деревообр. пром-сть : міжвідомч. наук.-техн. зб. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2007. – Вип. 33. – С. 6 8.
8. Осадчук Л.С., Тарнопільська О.М. Смолопродуктивність сосни звичайної у насадженнях цільового призначення // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2008. – Вип. 18.7. – С. 33 37.
9. Осадчук Л.С., Фучило Я.Д. Смолопродуктивність культур сосни звичайної різної густоти садіння // Науковий вісник НАУ : Лісівництво. Декоративне садівництво. – К. : Вид-во НАУ. – 2006. – Вип. 103. – С. 40 44.
10. Пат. 79393 Україна, МПК А01G23/10. Стимулятор виходу живиці для підсочки сосни звичайної: Пат. 79393 Україна, МПК А01G23/10 Осадчук Л.С., Рябчук В.П, Юськевич Т.В. (Україна); Національний лісотехнічний університет України, № а200600122; Заявл. 03.01.2006; Опубл. 11.06.2007. Бюл. № 8. – 4 с.
11. Рябчук В.П., Осадчук Л.С., Юськевич Т.В. Заготівля живиці – як чинник підвищення продуктивності соснових насаджень України // Науковий вісник УкрДЛТУ : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ УкрДЛТУ. – 2004. – Вип. 14.6. – С. 187 190.
12. Свойства органических соединений : справочник / под ред. А.А. Потехина. – Л. : Химия, Ленинградское отделение, 1984. – 518 с.
13. Сильванович В.В., Меличко А.В. Определение смолопродуктивности сосны обыкновенной методом микроранений // Лесной журнал : Известия ВУЗов. – 1991. – № 3. – С. 24 26.
14. Яценко-Хмелевский А.А. и др. Анатомия и физиология смолообразующего аппарата хвойных. – Л., 1979. – 36 с.
15. Hodges A.W., Green T.C. Chemicals and biofuels from pine oleoresin. [Електрон. ресурс]. – Доступний з: http://www.bioproducts-bioenergy.gov.
16. Hodges, A.W., Johnson J.D. Borehole oleoresin production from Slash Pine. Southern Journal of Applied Forestry 21(3), 1997. – Р. 108 115.
17. Zinkel D., Russell J. eds. Naval Stores: Production, Chemistry, Utilization, Pine Chemicals Association, Atlanta GA.1989.
Опубліковано
2008-11-27
Розділ
ВІДТВОРЕННЯ ЛІСІВ ТА ПОКРАЩЕННЯ ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ