ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ В ЯЛИНОВИХ ЛІСОСТАНАХ ЗАПОВІДНОГО УРОЧИЩА "МАКІВКА"

  • Volodymyr Kramarets Національний лісотехнічний університет України
  • Hryhoriy Krynytskyi Національний лісотехнічний університет України
Ключові слова: Похідні ялинники, підріст, стійкість

Анотація

Подано результати досліджень природного поновлення в похідних ялинниках на території заповідного урочища "Маківка" в Державному підприємстві "Славське лісове господарство". Під наметом всохлих ялинових деревостанів формується значна кількість підросту (50-100 тис. шт./га). Внаслідок суцільних санітарних рубань кількість здорового підросту зменшується на 50-60 %, але залишається достатньою для природного відтворення ялинових насаджень. Однак такі ялинники в умовах хронічного розвитку вогнищ опенька осіннього та кореневої губки є малостійкими та починають всихати уже в молодому віці.

Посилання

1. Воронцов А.И., Мозолевская Е.Г., Соколова Э.С. Технология защиты леса. – М. : Изд-во "Экология", 1991. – 304 с.
2. Генсирук С.А. Ельники восточных Карпат. – Львов : Изд-во ЛЛТИ, 1957. – 126 с.
3. Голубец М.А. Ельники Украинских Карпат. – К. : Вид-во "Наук. думка", 1978. – 264 с.
4. Горшенин Н.М. Методы изучения естественного возобновления и эрозии почв // Научные труды ЛЛТИ. – Львов : ЛЛТИ. – 1957. – Т. IV. – С. 35 42.
5. Гром М.М. Лісова таксація : підручник. – Львів : РВВ УкрДЛТУ, 2005. – 352 с.
6. Крамарец В.А., Кулыкив О.А., Приндак В.П. Усыхание еловых насаждений в НПП "Сколевские Бескиды", причины и пути улучшения состояния // Леса Беларуси и их рациональное использование : матер. Межнар. науч.-техн. конф. 29 30.ХІ.2000 г. – Минск, 2000. – С. 263 265.
7. Молотков П.И., Мамонтов Н.И., Гниденко В.И., Молоткова Н.И. Естественное возобновление лесов. – Ужгород : Изд-во "Карпаты", 1971. – 124 с.
8. Тышкевич Г.Л. Еловые леса Советских Карпат. – М. : Изд-во АН СССР, 1962. – 175 с.
9. Чекин В.П., Герушинский З.Ю., Оксанич Э.Я., Ивашова А.П. Лесное хозяйство и лесная промышленность западных областей Украинской ССР. – Львов : Изд-во Львовского ун-та, 1967. – 144 с.
Опубліковано
2020-11-27
Розділ
ВІДТВОРЕННЯ ЛІСІВ ТА ПОКРАЩЕННЯ ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ