МЕТОДИЧНЕ ТА НОРМАТИВНО-ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ ОБЛІКУ ДЕРЕВНОГО ЗАПАСУ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ В УМОВАХ МІСЬКОЇ ЗАБУДОВИ

  • Anatoliy Strochynskij Національний університет біоресурсів і природокористування України
  • Viktor Myroniuk Національний університет біоресурсів і природокористування України
Ключові слова: : міські зелені насадження, міська забудова, матеріальна оцінка, нормативи, об'єм, повнодеревність, видове число, розмірно-якісна структура

Анотація

 

Викладено результати вивчення повнодеревності та розмірно-якісної структури дерев міських зелених насаджень і подано параметри відповідних математичних моделей. Встановлено особливості основних морфометричних параметрів дерев в умовах міської забудови. Опрацьовано принципово нові нормативи для таксації деревного запасу ,вирубуваного на території міст та інших населених пунктів.

Посилання

1. Анучин Н.П. Лесная таксация. – М. : Лесн. пром-сть, 1982. – 550 с.
2. Давидов М.В. Таблиці для таксації білоакацієвих насаджень УССР // Практичні рекомендації з лісового господарства. – К., 1962. – С. 36 43.
3. Порицкий Г.А. Объемные таблицы стволов тополя белого, произрастающего в поймах рек Прут и Днестр на территории Молдавской СССР // Научные труды Укр. с.-х. акад. – К. : УСХА, 1978. – Вып. 213: Вопросы лесной таксации. – С. 42 45.
4. Разработть комплекс алгоритмов и программ обработки лесоводственных данных на ЭВМ серии ЕС путём модернизации существующих программ и создания нових // Научый отчёт (промежуточ.) / УСХА. − № 14/22. − К., 1984. − 128 с.
5. Синельщиков Р.Г. Форма стволов и биомасса деревьев в разомкнутых культурценозах // Лесное хозяйство. – 1992. – № 4 5. – С. 29 31.
6. Сортиментные и товарные таблицы для лесов Казахстана. – Алма-Ата, 1987. − 228 с.
7. Сортиментные таблицы для осокоря. – М. : Изд-во "Наука", 1955. – 78 с.
8. Сортиментные таблицы для таксации леса на корню. – К. : Вид-во "Урожай", 1984. – 629 с.
9. Создание тополевых насаждений / Д.Д. Лавриненко, Г.И. Редько, А.А. Лишенко, А.А. Лишенко, А.К. Ковалевский. – М. : Лесн. пром-сть, 1966. – 316 с.
10. Строчинський А.А., Маніта О.Г., Миронюк В.В. ормативи об'єму та сортиментної структури дерев забудованої частини міст. – К. : Вид-во НАУ, 2006. – 61 с.
Опубліковано
2008-11-27
Розділ
ВІДТВОРЕННЯ ЛІСІВ ТА ПОКРАЩЕННЯ ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ