ПЛАНТАЦІЙНЕ ЛІСОВИРОЩУВАННЯ В УКРАЇНІ: ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

  • Yaroslav Fuchylo Національний університет біоресурсів і природокористування України
Ключові слова: Плантаційні лісові культури, асортимент порід, запас деревини

Анотація

Розглянуто перспективи розвитку плантаційного лісовирощування в Україні та особливості створення і вирощування плантаційних лісових насаджень. Вказано на високу економічну й екологічну ефективність плантаційного лісовирощування, особливо – на землях, що вийшли з-під сільськогосподарського використання. Рекомендовано асортимент порід для різних лісорослинних умов і технологічні особливості створення та вирощування плантаційних лісових культур. Наведено оптимальні віки ротації плантацій найважливіших деревних порід (сосна звичайна, ялина європейська, тополя, деревоподібні і чагарникові верби, дугласія Мензиса та модрина) і орієнтовний запас стовбурової деревини.

Посилання

1. Дебринюк Ю.М. Плантаційні лісові культури в Західному Лісостепу України: концепція, методологія, ресурсний потенціал : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук. – Львів, 2007. – 40 с.
2. Ониськів М.І., Фучило Я.Д., Сбитна М.В., Логгінов В.Б., Бобко А.М. Плантаційне вирощування деревної сировини для потреб целюлозно-паперової та інших галузей промисловості : метод. рекомендації. – К. : ВЦ НАУ, 2003. – 53 с.
3. Редько Г.И. Биология и культура тополей. – Л. : Изд-во Ленингр. ун-та, 1975. – 175 с.
4. Фучило Я.Д. Деякі аспекти плантаційного вирощування сосни звичайної // Науковий вісник НАУ : зб. наук. праць. – К. : Вид-во НАУ. – 2004. – Вип. 70. – С. 193 203.
5. Фучило Я.Д., Ониськів М.І., Сбитна М.В. Біологічні та технологічні основи плантаційного лісовирощування. – К. : ННЦ ІАЕ, 2006. – 394 с.
6. Шутов И.В., Маслакова Е.Л., Маркова И.А. и др. Лесные плантации (ускоренное выращивание ели и сосны). – М. : Лесн. пром-сть, 1984. – 248 с.
7. Шутов И.В., Маслакова Е.Л., Маркова И.А. и др. / под ред. И.В. Шутова. Закладка и выращивание лесосырьевых плантаций ели и сосны : метод. рекомендации. – Л. : ЛенНИИЛХ, 1986. – 106 с.
Опубліковано
2008-11-27
Розділ
ВІДТВОРЕННЯ ЛІСІВ ТА ПОКРАЩЕННЯ ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ