Вплив походження насіння псевдотсуги Мензіса на ріст сіянців і саджанців в умовах Київського Полісся

  • M. Sbytna Національний університет біоресурсів і природокористування України
  • Ya. Fuchylo Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України
Ключові слова: псевдотсуга Мензіса, географічне походження насіння, вирощування сіянців, ріст лісових культур у перші роки

Анотація

Наведено результати дослідження впливу походження насіння псевдотсуги Мензіса (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco) на його розміри, ґрунтову схожість, розміри дворічних сіянців та особливості росту створених із них в умовах свіжої судіброви Київського Полісся лісових культур. Встановлено, що для провенієнцій, які сформувалися у жорстких кліматичних умовах, притаманне менше за розмірами насіння. Найбільшими за висотою та довжиною кореневої системи були дворічні сіянці, вирощені із насіння, адаптованого до умов України. Серед північноамериканських походжень найвищі морфометричні показники мали сіянці з насіння прибережних та гірських середньовисотних районів штату Вашингтон, а найменші – із штатів Айдахо та Монтана. Найвищою приживлюваністю після першого і другого років вирощування відзначалися лісові культури з насіння штатів Айдахо і Монтана, а також із Нью-Мексико та Аризони, сіянці яких мали оптимальне співвідношення надземної і підземної частин та кращу пристосованість до несприятливих умов.

Високими показниками середньої висоти у дворічних культурах відзначалося харківське походження (50,0±3,66 см), яке у 2016 р. суттєво перевершило річний приріст рослин з Івано-Франківської області, що можна пояснити вищою адаптацією рослин харківського походження до посушливої і жаркої погоди, яка останніми роками спостерігається у регіоні досліджень.

Посилання

1. Гунчак М.С. Дугласія зелена в Україні: моногр. / Гунчак М.С., Яцик Р.М., Андрушків Ю.Е. – Івано-Франківськ: УкрНДІгірліс, 1998. – 122 с.
2. Дебринюк Ю.М. Особливості посівних якостей насіння Pseudotsuga menziesii Mirb. Franco у насадженнях західного регіону України / Ю.М. Дебринюк // Наук. праці Лісівничої акад. наук України: зб. наук. праць. – 2015. – Вип. 13. – С. 114-119.
3. Дебринюк Ю.М. Псевдотсуга Мензіса в Україні: розповсюдження, лісівничо-таксаційна характеристика та перспективи культивування / Ю.М. Дебринюк // Лісівництво і агролісомеліорація. – 2013. – Вип. 122. – С. 24-31.
4. Фучило Я.Д. Біологічні та технологічні основи плантаційного лісовирощування: моногр. / Фучило Я.Д., Ониськів М.І., Сбитна М.В. – К.: ННЦ ІАЕ, 2006. – 394 с.
5. Фучило Я.Д. Особливості росту хвойних інтродуцентів в умовах Українських Карпат / Я.Д. Фучило, М.В. Сбитна // Лісове і садово-паркове господарство. – К.: ЦП «Компринт», 2012. – № 1 (Електронний журнал http://ejournal.studnubip.com/). – С. 23-31.
6. Холявко В.С. Лесные быстрорастущие экзоты: моногр. / Холявко В.С. – М.: Лесн. пром-сть, 1981. – 224 с.
7. Щепотьев Ф.Л. Дугласия // Щепотьев Ф.Л. – М.: Лесн. пром-сть, 1982. – 80 с.
8. Krutovsky K.V. Neale Estimation of population structure in coastal Douglas-fir [Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco var. menziesii] using allozyme and microsatellite markers / K.V. Krutovsky, J.B. St. Clair, R. Saich et al. // Tree Genetics & Genomes. – 2009. – Vol. 5. – Р. 641-658.
9. Mailly D. Growth of Pseudotsuga menziesii and Tsuga heterophylla seedlings along a light gradient: resource allocation and morphological acclimation / D. Mailly, J. P. Kimmins// Canadian Journal of Botany. – 1997. – Vol. 75. – № 9. – Р. 1424-1435.
10. Packing List (2012). Species: Pseudotsuga menziesii. Douglas-Fir Provenances for Testing in the Ukraine. National Seed Laboratory of Forest Service of United States Department of Agriculture.
11. Rehfeldt G.E. The Genetic Strucure of a Population of Douglas-fir (Pseudotsuga menziesii var. glauca) as Reflected by Its Wind-Pollinaded Progenies / G.E. Rehfeldt // Silvae Genetica. – 1978. – Vol. 27. – № 2 . – P. 49-59.
12. Reynolds S. Parental in Douglas-fir Seed Orhards. – Cone vs. Seed Crop / S. Reynolds, Y.A. El-Kassaby // Silvae Genetica. – 1990.– Vol.31. – № 1. – P. 40-42.
13. Sorensen F.C. Self-pollіantion Effects on Douglas fir and Ponderosa pine Seeds and Seedlings / F.C. Sorensen, R.S. Miles // Silvae Genetica. – 1974.– Vol.23. – № 5. – P. 135-138.
14. St. Clair J.B. Genetic maladaptation of coastal Douglas-fir seedlings to future climates / J.B. St. Clair, G.T. Howe // Global Change Biology. – 2007. – Vol. 13. – № 7. – P. 1441-1454.
Опубліковано
2018-01-13