КОМБІНАТОРНІ МЕТОДИ ГЕНЕРУВАННЯ ДОПУСТИМИХ КАРТ РОЗКРОЮ ПЛИТНИХ ДЕРЕВНИХ МАТЕРІАЛІВ НА ЗАГОТОВКИ

  • Yurii Grycyuk Національний лісотехнічний університет України
Ключові слова: Моделювання, комбіновані заготовки, конфігурації, прогнозована складність

Анотація

Розглянуто теоретичні засади процесу моделювання допустимих карт розкрою плитних деревних матеріалів (ПДМ) на заготовки, математичні моделі та комбінаторні методи генерування яких враховують відомі концептуальні схеми та відповідні їм базові конфігурації карт розкрою, а також дають змогу шляхом внесення комбінованих заготовок їх удосконалювати, або за рахунок різних комбінацій утворювати нові їх конфігурації прогнозованої складності.

Посилання

1. Грицюк Ю. І. Оптимізація технологічного процесу розкрою плитних деревних матеріалів на меблеві заготовки : монографія / Ю. І. Грицюк. – Львів : Вид. дім "Панорама", 2004. – 484 с.
2. Грицюк Ю. І. Моделювання карт і оптимізація плану розкрою плитних деревних матеріалів на меблеві заготовки : монографія / Ю. І. Грицюк. – Львів : Вид. дім "Панорама", 2004. – 524 с.
3. Стоян Ю.Г. Методы и алгоритмы размещения плоских геометрических объектов / Стоян Ю.Г., Гиль Н.И. – К. : Вид-во "Наук. думка", АН УССР, ИПМаш, 1976. – 247 с.
4. Стоян Ю.Г. О комбинаторных задачах размещения прямоугольников / Стоян Ю.Г., Ємець О.О. // Экономика и матем. методы. – М. : Изд-во "Наука". – 1985. – № 5. – C. 869 881.
5. Стоян Ю.Г. Теорія і методи евклідової комбінаторної оптимізації / Стоян Ю.Г., Ємець О.О. – К. : Вид-во "Наук. думка", 1993. – 206 с.
Опубліковано
2020-11-27