ДИФЕРЕНЦІЙНІ МОДЕЛІ У ЗАДАЧАХ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА

  • Ostap Dumanskyy Національний лісотехнічний університет України
  • Iurii Debryniuk Національний лісотехнічний університет України
Ключові слова: Лісові екосистеми, ріст деревостанів, прогнозування, продуктивність, стійкість

Анотація

Наведено диференційні моделі задач росту деревостанів динаміки лісового фонду, кінетики руйнування деревостанів природним шляхом або внаслідок дії антропогенних чинників. Наведені диференційні моделі дають змогу прогнозувати життєвість лісових екосистем внаслідок дії на них чинників живої та неживої природи, а також людської діяльності. Запропонована модель динаміки лісового фонду дає змогу обчислювати відчуження земельних площ та прогнозувати наслідки цього процесу.

Посилання

1. Алексеев А.С. Математические модели и методы в лесном хозяйстве : учебн. пособие. – Л. : Изд-во ЛТА, 1988. – 88 с.
2. Амелькин В.В. Дифференциальные уравнения в приложениях,. – М. : Изд-во "Наука", 1987. – 160 с.
3. Никитин К.Е., Швиденко А.З. Методы и техника обработки лесоводственной информации. – М. : Лесн. пром-сть, 1978. – 270 с.
4. Робертс Ф.С. Дискретные математические модели с приложениями к социальным, биологическим и экологическим задачам. – М. : Изд-во "Наука", 1986. – 289 с.
5. Смит Дж. Модели в экологии. – М. : Изд-во "Мир", 1976. – 354 с.
6. Хильми Г.Ф. Теоретическая биогеофизика леса. – М. : Изд-во "Наука", 1957. – 156 с.
7. Хильми Г.Ф. Энергетика и продуктивность растительного покрова суши. – М. : Изд-во "Наука", 1976. – 89 с.
8. Шмидт В.М. Математические методы в ботанике. – Л. : Изд-во ЛГУ, 1984. – 356 с.
Опубліковано
2008-11-27