ПЕТРО ІВАНОВИЧ МОРОЗ: ЛІСІВНИК-ЛІСОМЕЛІОРАТОР ТА ЕКОЛОГ (З НАГОДИ 70-РІЧЧЯ)

  • Volodymyr Shlapak Національний дендрологічний парк "Софіївка" Національної академії наук України
Ключові слова: Лісівник, лісомеліоратор, еколог

Анотація

Петро Іванович Мороз – дійсний член Лісівничої академії наук України, доктор сільськогосподарських наук, професор кафедри лісівництва та екології Уманського державного аграрного університету, відомий український вчений лісівник-лісомеліоратор та еколог, дослідник з лісомеліоративного освоєння малопродуктивних піщаних земель Середнього Подніпров'я. Має особисті заслуги у царині лісознавства та екології, зокрема з дослідження стійкості деревних порід в промислових регіонах України. Проф. П.І. Мороз – автор (співавтор) понад 300 друкованих праць, зокрема 5 монографій, 3 підручників, 17 навчальних та методичних посібників, словників, брошур, рекомендацій виробництву, які відомі як в Україні, так і далеко за її межами. Рецензент і титульний редактор низки наукових видань. Петро Іванович Мороз народився 27 квітня 1936 року в селі Лозоватці П'ятихатського району на Дніпропетровщині, у сім'ї сільського вчителя. Батько – Іван Олександрович (1914-1996), мати – Надія Назарівна (191З-1985).

Посилання

1. Мороз П.И. Охрана природы: Метод. пособ. для студ. сельхозвузов. – Умань: УСХИ, 1979. – 146 с.
2. Мороз П.И. Рекомендации по фитомелиорации малопродуктивных песков и песчаных земель. – Умань: НТОСХ, 1979. – 28 с.
3. Мороз П.И., Карасюк И.М., Зинченко А.И. Сельскохозяйственное освоение малопродуктивных песчаных земель Приднепровья: Метод. рук-во. – Умань: НТОСХ, 1979. – 31 с.
4. Мороз П.И. Комплексное освоение Среднеднепровских песчаных массивов / Инструктив.-метод. рекомендации. – Умань: НТОСХ, 1980. – 44 с.
5. Мороз П.И. В кн. Гексирук С.А., Цемко, В.П., Гайдарова Л.И. Использование низкопродуктивных земель в УССР. Гл. ІV. (С. 164-227). – К.: Наук. думка, 1981. – 239 с.
6. Мороз П.И., Вакулин А.А. Пособие по подготовке общественных инспекторов охраны природы. – М.: НМС МСХ СССР, 1984. – 52 с.
7. Мороз П.И., Мороз Е.К. Культура корнесобственных роз в Лесостепи Украины / Научно-произв. рек. – К.: ЦРБС АН УССР, 1984. – 29 с.
8. Мороз П.И. Основы сельскохозяйственной экологии с охраной окружающей среды: Учеб. пос. – Умань: УСХА, 1987. – 89 с.
9. Мороз П.И. Охрана природы: Метод. указан. для студ. заочников. Издан. 2-ое допол. – Умань: УСХИ, 1987. – 63 с.
10. Мороз П.И. Биоэкологические основы лесоводства и лесомелиорации: Учеб.-метод. пос. – Умань: УСХИ, 1987. – 140 с.
11. Мороз П.И., Васильєв Н.Г. Охрана природы: Метод. указан. для студ. с.-х. вузов. – М.: МСХА, 1987. – 42 с.
12. Мороз П.И. Пособие по выполнению раздела "Охрана природы" дипломных и курсовых работ. – Умань: УСХИ, 1989. – 125 с.
13. Мороз П.И., Васильев Н.Г., Кузнецов Е.В. Лесоводство с основами агролесомелиорации: Учеб. пос. для студ. с.-х. учебн. завед. – М.: МСХА, 1992. – 104 с.
14. Мороз П.И., Васильев Н.Г., Кузнецов Е.В. Охрана природы с основами экологии: Учеб. для с.-х. учеб. завед. – М.: Экология, 1993. – 239 с.
15. Мороз П.І., Косенко І.С. та ін. Природа Черкащини: стан, проблеми раціонального природокористування та охорони. – Миколаїв-Одеса: СІМАО-ОКФА, 1996. – 400 с.
16. Мороз П.І., Зінченко О.І. та ін. Біологічне рослинництво: Учеб. пос. для студ. с.-г. навч. закл. – К.: Вища шк., 1996. – 239 с.
17. Мороз П.І. та ін. Природокористування і охорона природи: Учеб. пос. для вчителів, студентів, учнів. – Черкаси: ЧДУ, 1996. – 230 с.
18. Мороз П.І. Методичні розробки індивідуальних завдань студентам для практичних занять з агроекології та раціонального природокористування у сільському господарстві: Навч. пос. – Умань: УСГА, 1996. – 151 с.
19. Мороз П.І. Практичні заняття з агроекології з елементами економіки природокористування: Навч. пос. – Умань: УСГА, 1997. – 165 с.
20. Мороз П.І., Косенко І.С. Екологічні проблеми раціонального природокористування: Навч. пос. для студ. аграрн. та педагог., навч. закл. – Львів: Престиж Інформ, 1999. – 320 с.
21. Мороз П.І., Шлапак В.П. Лісомеліорація з основами лісівництва: Метод. роком. заочн. – Умань: УСГА, 1999 – 28 с.
22. Мороз П.І., Шлапак В.П. Основи екології з охороною навколишнього середовищі: Навч.-метод. пос. – Умань: УСГА, 1999. – 100 с.
23. Мороз П.И., Шлапак В.П. Приднепровские песчаные массивы. – Львов: Престиж Информ, 1999. – 265 с.
24. Мороз П.И., Шлапак В.П. Комплексное освоение Среднеднепровских песчаных массивов. – Львов: Престиж Информ, 1999. – 265 с.
25. Мороз П.І., Косенко І.С. Екологічні основи природокористування: Навч. пос. – Умань: УДАА, 2001. – 456 с.
26. Мороз П.І., Косенко І.С. Природа Шевченківського краю: Монографія. – Умань: УДАУ, 2006. – 380 с.
Опубліковано
2008-03-19