Наукові праці Лісівничої академії наук України: Збірник наукових праць. − Львів: Вид-
во НУ "Львівська політехніка". − 2007, вип. 5. − 152 с.
Публікує наукові роботи з питань лісівництва та лісогосподарського комплексу.
Призначений для наукових працівників, викладачів закладів освіти, широкого кола спе-
ціалістів.
Рекомендовано до друку Загальними зборами ЛАН України 19 березня 2008 р.

Опубліковано: 2008-03-19