ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ТА ПРИКЛАДНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА

  • Valentyna Meshkova Український науково-дослідний інститут лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького
Ключові слова: техногенне навантаження,, рекреація, лісогосподарська діяльність, з, ереження лісових екосистем, техногенний вплив

Анотація

Дано характеристику основним напрямам фундаментальних і прикладних досліджень, які виконуються в Українському науково-дослідному інституті лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького впродовж років його становлення та сьогодення. Висвітлено значення стаціонарних досліджень, найважливіші наукові завдання яких пов'язані із створенням, вирощуванням лісу та збереженням лісових екосистем в умовах антропогенного впливу – техногенного навантаження, рекреації, лісогосподарської діяльності. Особливо наголошено на вагомості географічного підходу і врахування особливостей лісорослинних умов для вирішення і завдань лісової науки.

Посилання

1.Букша І.Ф., Пастернак В.П. Інвентаризація та моніторинг парникових газів у лісовому господарстві. – Х.: ХНАУ, 2005. – 125 с.
2.Гладун Г.Б., Лохматов Н.А. В.В.Докучаев и лесные мелиорации. – Х.: Новое слово, 2007. – 574 с.
3.Краснов В.П., Бондарук Г.В. Лісівнича наука: стан, координація, перспективи // Лісівництво та агролісомеліорація. – Х., 2001. – Вип. 99. – С. 3-13.
4.Лохматов Н.А., Гладун Г.Б. Лесные мелиорации в Украине: история, состояние, перспективы. – Х.: Новое слово, 2004. – 264 с.
5.Лісова типологія в Україні: сучасний стан, перспективи розвитку: матер. ХІ Погребняківських читань (10-12 жовтня 2007 р., м.Харків). – Х.: УкрНДІЛГА, 2007. – 254c.
6.Мєшкова В.Л. Історія і географія масових розмножень комах-хвоєлистогризів. – Харків: Майдан, 2002. – 244 с.
7.Мєшкова В.Л. Лісова ентомологія в Україні: історія, здобутки й завдання // Радіоекологія лісів і лісове господарство Полісся України. – К.: Фітосоціоцентр, 2006. – С. 138–148.
8.Мигунова Е.С. Лесоводство и естественные науки (ботаника, география, почвоведение). – М.: ГОУ ВПО МГУЛ, 2007. – 592 с.
9.Ткач В.П. Заплавні ліси України. – Харків: Право, 1999. – 368 с.
10.Ткач В.П., Бондарук Г.В. Сучасний стан і перспективи розвитку галузевої лісівничої науки // Лісівництво та агролісомеліорація. – Х., 2002. – Вып. 101. – С. 3–8.
11.Ткач В.П., Мєшкова В.Л. УкрнДІЛГА-75 // Ліс, наука, суспільство: матер. міжнар. ювілейної наук. конф., присвяченої 75-річчю від дня заснування УкрНДІЛГА (30–31 березня 2005 р., м. Харків). – Харків: 2005. – С. 4–5.
12.Ткач В.П., Торосов А. С. Лісова політика України в контексті економічного захисту довкілля, реформування і сталого розвитку лісового господарства // Наукові праці : зб. наук. праць ЛАН України. – Львів: НУ "Львівська політехніка", 2005. – Вип. 4. – С. 14–21.
13. УкрНДІЛГА / За ред. В.П.Ткача, В.Л.Мєшкової. – Х.: 2005. – 216 с.
14.Tkach V., Meshkova V. Role of science in solution of problems for sustainable development of forestry in Ukraine // Quo vadis, Forestry?: Proc. of conference (29–30 June 2006, FRI, Sekocin Stary). – Sekocin Stary, 2007. – 2007. – P. 479–485.
Опубліковано
2008-03-19
Розділ
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СЬОГОДЕННЯ