ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРИ ЛІСОВОГО ПОКРИВУ НИЗЬКОГІРНОГО ЛАНДШАФТУ У БАСЕЙНІ РІЧКИ ДНІСТЕР

  • Yurii Chernevyj Прикарпатський лісогосподарський коледж
Ключові слова: Склад деревостану, едафотоп, лісотвірні породи.

Анотація

Проаналізовано структуру лісового покриву. Виявлено кореляційні зв'язки між складом деревостанів та найпоширенішими типами едафотопів. Виявлено, що у низькогірних едафічних умовах формуються змішані ліси з участю ялини, ялиці та бука.

Посилання

1.ГенсирукС.А., НижникМ.С., КопійЛ.І.Ліси західного регіону України. – Львів, 1998. – 407с.
2.ГерушинськийЗ.Ю.Типологія лісів Українських Карпат. – Львів: Піраміда, 1996. – 208с.
3.ГолубецМ.А., МилкинаЛ.И.Растительность// Украинские Карпати. Природа. – К.: Наук. думка, 1988. – С. 51 63.
4.Історія осмолодської пущі/ БойчукІ.І., ГайдукевичМ.І., ПарпанВ.І. та ін./ За ред. П.Третяка та В.Парпана. – Львів: НТШ, 1998. – 145с.
5.Природа Івано-Франківської області/ За ред. проф.К.І. Геренчука. – Львів: Вища шк., 1973. – 160с.
6.СабанЯ.А.Экология горных лесов. – М.: Лесн. пром-сть, 1982. – 168с.
7.ТретякП.Р.Ландшафтная экология важнейших доминантных видов растительного покрова высокогорья Украинских Карпат// Бот. журн. – 1990, т. 75. – №8. – С. 1109 1119.
8.Третяк Платон. Природна гетерогенність лісового покриву карпатської частини басейну Дністра// Праці Наукового товариства ім. Шевченка. Том 12. Екологічний зб.: Екологічні проблеми Карпатського регіону. – Львів: Дослідно-вид-ий центр. – С. 214 232.
Опубліковано
2008-03-19
Розділ
ВІДТВОРЕННЯ ЛІСІВ ТА ПОКРАЩЕННЯ ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ