СТРУКТУРА ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ ДУБОВИХ НАСАДЖЕНЬ ГІРСЬКОГО КРИМУ

  • Yurii Plugatar Кримська гірсько-лісова науково-дослідна станція
Ключові слова: Лісовий фонд, вікова структура, ріст, продуктивність.

Анотація

Наведено результати багаторічних спостережень автора з вивчення будови дубових лісів Гірського Криму. Аналіз та обробка матеріалів В.І. Станкевича (1905 р.) і власних даних автора (1993-2005 рр.) дали змогу простежити динаміку структури і продуктивності дубових лісів Гірського Криму за столітній період. Доведено доцільність реконструктивних лісогосподарських заходів щодо формування високопродуктивних насінних біологічно стійких і довговічних дубових насаджень, збереження їхніх екологічних функцій і генетичного потенціалу.

Посилання

1.Леса Крыма (прошлое, настоящее, будущее) / Поляков А.Ф., Милосердов Н.М., Агапонов Н.Н., Савич Е.И., Левчук О.И., Курпас С.В., Плугатарь Ю.В., Хромов А.Ф. – Симферополь: КрымПолиграфБумага, 2003. – 144 с.
2.Плугатарь Ю.В. Состояние дубового подроста и проблема обновления порослевых дубрав в Горном Крыму // Лесоводство и агролесомелиорация. – 2004. – Вып. 106. – С. 93–100.
3.Плугатарь Ю.В. Технология переформирования порослевых древостоев в семенные дубравы // Экосистемы Крыма, их оптимизация и охрана. – Симферополь: ТНУ, 2002. – Вып. 12. – С. 30–33.
4.Плугатарь Ю.В. Экономическая эффективность от рекреационного использования лесных ресурсов на примере Алуштинского ГЛХП // Лесоводство и агролесомелиорация. – 2003. – Вып. 104. – С. 125–128.
5.Станкевич В.И. Из лесов горного Крыма. – СПб, 1908. – 167 с.
Опубліковано
2008-03-19
Розділ
ВІДТВОРЕННЯ ЛІСІВ ТА ПОКРАЩЕННЯ ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ