ОСОБЛИВОСТІ РОСТУ МОДЕЛЬНИХ ДЕРЕВ СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ НА ОЛІГОТРОФНОМУ БОЛОТІ В ҐОРҐАНАХ

  • Ihor Bojtshuk Національний лісотехнічний університет України
  • Platon Tretyak Національний лісотехнічний університет України
  • Yurii Tchernevyj Прикарпатський лісогосподарський коледж
  • Andriy Savshyn Прикарпатський лісогосподарський коледж
  • Roman Yukhym Прикарпатський лісогосподарський коледж
Ключові слова: Соснові деревостани, таксаційні показники, хід росту

Анотація

Висота дерев сосни обернено пропорційно до глибини болота. У періоди 1950-51, 1970-76 та 1991-92 років спостерігались синхронні максимуми поточних приростів дерев у висоту та за діаметром.

Посилання

1.Генсирук С.А., Нижник М.С., КопійЛ.І.Ліси західного регіону України. – Львів, 1998. – 407с.
2.ГерушинскийЗ.Ю.Определитель типов леса Украинских Карпат (Практические рекомендации). – Львов, 1988. –164с.
3.ГерушинськийЗ.Ю.Типологія лісів Українських Карпат. – Львів: Піраміда, 1996. – 208с.
4.ГорошкоМ.П., ХомюкП.Г.Лісова таксація. – Львів: УкрДЛТУ, 2000. – 132c.
5.Зелена книга України. Ліси. – К.: Наук. думка, 2002. – 255с.
6.Історія осмолодської пущі/ БойчукІ.І., ГайдукевичМ.І., ПарпанВ.І. та ін./ За ред. П.Третяка та В.Парпана. – Львів: НТШ, 1998. – 145с.
7.Третяк Платон. Природна гетерогенність лісового покриву карпатської частини басейну Дністра// Праці Наукового товариства ім. Шевченка, т. 12. Екологічний зб.: Екологічні проблеми Карпатського регіону. – Львів: НТШ, 2003. – С. 214 231.
8.ЦурикЄ.І.Таксація дерева та його частин. – Львів: НЛТУ України, 2006. – 328с.
9.ЧерневийЮ.І.Структурно-типологічні особливості природного лісового покриву Придністровської височини на Передкарпатті// Наукові праці : зб. наук. праць ЛАН України. – Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка". – 2004. – Вип. 2. –С.79 81.
10.Matyl Michał. Analiza danych opadowych. [Електрон. ресурс]. – Доступний з: http://www. fatcat.ftj.agh.edu.pl/~bater/ Seminarki/Analiza_danych_opadowych.pdf.
Опубліковано
2008-03-19
Розділ
ВІДТВОРЕННЯ ЛІСІВ ТА ПОКРАЩЕННЯ ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ